resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820

Om oss

53709_thumb.jpg

Synste Møre held til i dette bygget i Djuvika på Fiskå. I eit lyst og triveleg lokale har avisa både redaksjon og ekspedisjon. Desse medarbeidarane kan du møte der:

Redaksjon

Vidar Parr
Redaktør

Mobil: 950 24 548
Epost: vidar@synste.no

Rønnaug Søvik
Annonsekonsulent

Mobil: 951 40 755
Epost: ronnaug@synste.no

Ole Magne Kvalsvik
Journalist

Mobil: 911 84 479
Epost: olemagne@synste.no

Kjell Brenne
Journalist (Deltid)

Mobil: 950 24 553
Epost: kjell@synste.no

Synste Møre er eigd av eit aksjeselskap (Synste Møre AS), der 50 aksjar er fordelte på 14 aksjonærar. I styret sit Kjell Brenne (styreleiar), Mildrid Wefring, Einar Ekroll og Bjørnar Osnes. Vidar Parr er dagleg leiar i selskapet.


Postadresse:
Synste Møre
Boks 53
6139 Fiskåbygd


Telefon:
700 20820
700 20820

Telefax:
700 20825

E-post:
redaksjonen@synste.no


Bankkonto:
3972.20.33233 (Sparebanken Møre)

Organisasjonsnummer:
858 651 522

Synste Møre er medlem i Landslaget for Lokalaviser (LLA)

 

 

Rønnaug Søvik
Annonsekonsulent

Mobil:
951 40 755

Historikk

historie01.jpg

Det var Per G. Osnes (1934- 1990) som starta bygdebladet Synste Møre i januar 1970. Det første nummeret, som kom i januar, hadde rett nok tittelen "Bygde-bladet" der Osnes baud inn til namnekonkurranse. Det var Simon Eikrem frå Syvde som vann denne med namneforslaget Synste Møre. Første nummer med dette namnet kom 13.mars 1970. 

Første åra vart avisa laga i heimen til Liv og Per G. Osnes i Nordalen i Syvde. Osnes kom frå Ulsteinvik, og svara sjølv slik då Sunnmørsposten i 1981 spurde han om kvifor han starta bygdeblad i Vanylven:
– Eg tykte det var tomt utan bygdeblad sidan eg vaks opp i Ulsteinvik og ofte sprang til Vikebladet og skreiv, viste eg litt om kva eit bygdeblad var. 
 
Frå første åra i kjellaren i Nordalen på tidleg 70-tal. Liv Breiteig Osnes brettar aviser som skal sendast ut.
historie02.jpg
Liv og Per G. Osnes dreiv avisa med nokre meldarar i tillegg. Ofte var heile familen involverte i ulike operasjonar for å få avisa ut. Etter kvart vaks bedrifta seg ut av kjellartilværet i Nordalen og flytte inn i Sundvall-huset på Notaplassen i Syvde. Her dreiv og Per G. Osnes rekneskapsfirma i tillegg til avisdrifta.

I 1987 flytte avisa igjen til nye lokale. No til lokala i andre høgda "OB-bygget" på Fiskå. Samstundes skifte avisa namn til vestAvisa, mellom anna fordi ein etter kvart hadde fått såpass mykje fotfeste på andre sida av fylkesgrensa at ein fann det lite tenleg med eit namn som inneheld "Møre". Avisa ekspanderte kraftig i denne perioden og skifte utgivardag frå fredag til torsdag. Annonsemengda auka kraftig. Det vart investert i mykje nytt utstyr, og vestAvisa var mellom dei første som for alvor tok steget inn i dataalderen.

Men også avisa fekk merke nedgangsbølgja som kom etter "jappetida" på 80-talet. Raskt sviktande inntekter som følgje av at firma innskrenka, blei lagde ned eller gjekk overende, gjorde at ein ikkje greidde ikkje å forsvare dei investeringane som var gjort. I 1989/90 gjekk det rett ille og det såg ei stund ut for at tida for lokalavisa var over. Ei refinansiering måtte til. Kjell Brenne var no komen inn som medredaktør til Per G. Osnes. Eit nytt lokalt aksjeselskap – Vestavisa AS – vart skipa og skulle prøve å halde fram med å gi ut avisa. Det lukkast etter kvart å få til avtale med banken som gjorde det verdt å prøve. Midt i denne vanskelege og krevjande prosessen vart Per G. Osnes sjuk og døydde like før jul i 1990. Kjell Brenne tok over leiinga av avisa, selde ut mykje av utstyret og makta etter kvart å få drifta i balanse.

I 1992 overlet Kjell Brenne redaktøransvaret til Bjørnar Osnes, som hadde vore styreleiar i selskapet etter at far hans, Per G. Osnes, døydde. Brenne tok no over som styreleiar og har hatt dette vervet sidan. Bjørnar Osnes var redaktør fram til januar 1996 då Randi Flø tok over. Ho sat til mars 1998, då noverande redaktør og dagleg leiar, Vidar Parr, tok over.

I 1999 vedtok styret i avisa at ein i løpet av jubileumsåret 2000 skulle ta tilbake det gamle namnet Synste Møre. Det skjedde 12.oktober 2000. I desember 2000 fekk Synste Møre ved Liv B. Osnes Vanylven kommune sin kulturpris. Liv hadde arbeidt i avisa frå starten og til 1999 . Før jul i 2002 flytte så Synste Møre inn i eigne lokale i Djuvika på Fiskå. Etter mange og lange diskusjonar tok ein avgjerda om skaffe redaksjonen tenlege og moderne lokale med godt arbeidsmiljø.

Synste Møre hadde i 2002 eit godkjent opplag på 2103 og verka tilsynelatande både oppegåande og med tru på framtda, sjølv om det å gi ut ei lokalavis i Vanylven ifølgje medieforskar Johan Roppen sin atikkel ved 25-årsjubileet "burde vere eit umuleg prosjekt".

 

historie03.jpg
Kulturprisen i år 2000 gjekk til Synste Møre ved Liv B. Osnes. Her ser vi Liv som tek mot prisen av ordførar Jon Aasen under bordsetet i Vanylven kommunestyre sitt desembermøte. I framgrunnen varaordførar Tormod Hvattum, og i bakgrunnen styreleiaren i Synste Møre, Kjell Brenne.
 
boksalg_stor.jpg
teikning.jpg
Bålforbodet oppheva
Bålforbodet oppheva
18.06 Totalforbodet mot bålbrenning på grunn av tørke er no oppheva, melder kommunen på sine nettsider. Det betyr at ein kan søkje om løyve til brenning av jonsokbål.Brannsjef Magne Lundehaug minner om at det generelle bålforbodet for tida 15. april til 15. november framleis er gjeldande, men nedbøren dei siste dagane gjer at ein opnar for brenning av jonsokbål. På nettsida heiter det følgjande: – Når det gjeld jonsokaftan, er dette ein spesiell kveld når det gjeld bålbrenning i Norge. Det er tradisjon med mange små og litt større bål veldig mange stader. At alle som planlegg bålbrenning denne kvelden skal søkje skriftlig om løyve, vil nok ikkje fungere i praksis. Av denne grunn gir brannsjefen derfor eit generelt løyve til bålbrenning (mindre bål) på jonsokaftan. Det krev likevel at dei som skal brenne bål sender ei tekstmelding til befalsvakt/teknisk vakt i kommunen seinast dagen føre, skriv brannsjefen. Meldinga skal innehalde: Jonsokbål Stad og gardsnummer/bruksnummer Namn på ansvarleg person Mobilnummer til ansvarleg person Tidspunkt for bålbrenninga N.B! Store bål eller bål på stader der dei kan utgjere fare for omgjevnadane skal søkjast om som vanlig også på jonsokaftan.
18.06.18 15:15
Ludvigsen med løyperekord i varmen
Ludvigsen med løyperekord i varmen
(02.06)Thorbjørn Ludvigsen frå Varegg IL i Bergen sette ny løyperekord i motbakkeløpet Blåfelden Rett Opp under Kosterikjedagane i Syvde laurdag med utrulege 35.50. Svenske Johanna Åström vann dameklassen , eit knapt minutt etter May Britt Buer sin rekord frå 2014. Beste lokale løpar vart unge Sondre Ersvåg frå Fiskå som kapra ein imponerande sjuandeplass i det harde selskapet – og slo mellom andre Thomas Alsgård.Det er eit fantastisk sommarver i Syvde under desse Kosterikjedagane. Skodda på morgonen var heilt borte, og sjølv om temperaturen var kjempefin for publikum som fyller telt og sentrumsområde, var det nok i varmaste laget for dei som skulle slite seg mot toppen. Ikkje  minst sett i det lyset, er Ludvigsen sin prestasjon imponerande. Vi registerer at Anders Skylstad frå Norangsdal kom på andreplass, Kristen Skjeldal frå Bulken viste igjen at han taket på motbakka og kapra tredjeplassen, Bjørn Olav Vassbotn frå Volda vart nummer fire, John Olav Tjønneland, Viksdalen IL nummer fem, sjufjells-spesialisten Erik Voksøy frå Sandsøy Il tok sjetteplassen og Sondre Ersvåg frå Fiskå kapra altså sjuandeplassen føre Thomas Alsgård. I dameklassen vann altså Johanna Åström på 45.00 (uoffisielt), føre fjorårsvinnar Therese Sjursen, Tertnes, og med den mestvinnande kvinna i Blåfeld-løpet si historie, Merete Helgheim, Gloppen på tredjeplass. Blåfelden Rett Opp vart ei real folkefest - med 185 startande i mosjonsklassen! Vi har stor reportasje og fullstendig resultatliste i papiravisa torsdag.
02.06.18 14:38
Trafo-brann tok straumen
Trafo-brann tok straumen
(01.06) Varmgang som medførte brann og i ein Trafo-stasjon på Åheim skal vere årsak til at størstedelen av Vanylven vart straumlaust litt over klokka 17 i dag.Brannbilar har etterkvart kome til staden og litt over 17.30 har delar av kommunen byrja å få att straumen etter omdirigering av straumnettet. Brannen medførte stor røykutvikling og røykdykkarar måtte først inn i bygget før ein kunne kome til å gjere noko med årsaka til brannen.
01.06.18 17:52
Åram Pluss opna med konsert som gav gåsehud
Åram Pluss opna med konsert som gav gåsehud
(25.5) Jorun Marie Kvernberg og Gabriel Fiflet stod for opningskonserten på festivalen Åram Pluss i Åram kyrkje i går kveld. Det vart ei minnerik kveldsstund.Her var humør, fart, vare kjensler - heile registeret pakka inn i  musikalitet og speleglede av to framfrå musikarar og komponistar. Og etter den gode stunda i kyrkja var det kaffi og kaker på festivalkafeen. I kveld (fredag) er det ny konsert med kafé både før og etter, og laurdagen er spekka med godt program, slik du kan lese om det på festivalen sine eigne nettsider. Vi kjem med fyldig omtale i papiravisa.
25.05.18 08:45
Filmstjerner for ein kveld
Filmstjerner for ein kveld
Det var ein liten smak av Hollywood, Berlin, Cannes, eller andre filmbyar, då leikarringen i FFUL onsdag benka seg til premiere på instruksjonsfilmane dei har vore med og laga til folkepedia.no. Her mangla korkje raud løpar, glitter og lysfontener, eller popkorn og glas med stett. I februar hadde avisa reportasje frå innspelinga på Hakallegarden, der dansarane i leikarringen på Fiskå spelte inn fire dansar til bruk i det nasjonale prosjektet Folkepedia i regi av Noregs Ungdomslag. Her vert ulike dansar landet over presenterte med tanke på at andre skal kunne lære dei. Dansane vert forklarte og viste i ulike delar før den ferdige dansen. Resultatet finn ein både på www.folkepedia.no og på facebook under sida Folkepedia.  Og på den stilige premieren onsdag var det stas for både publikum og ikkje minst dansarane sjølve å sjå seg sjølv i aksjon på stort lerret. Og sjølvsagt vart det ei dansevising i salen før festbord med kaker, frukt, saft og is.
24.05.18 12:45
Gratulerer med dagen!
Gratulerer med dagen!
Men eit bilete av ordførar Lena Landsverk Sande som legg ned krans ved bautaen ved Vanylven kyrkje, ønskjer Synste Møre alle ein fin og meiningsfull 17. mai. Som vi ser på biletet - dagen møtte oss med vakkert vårver med sol og blå himmel.
17.05.18 11:34
Dette heldt i massevis for Vanylven FK.
Dette heldt i massevis for Vanylven FK.
Vanylven FK viste solid form på Eidsåvoll onsdagskvelden. 5-0 gir eit rett bilde av det som skjedde i ein underhaldande kamp. Dermed inntok Ole Per & co tabelltoppen.Kampfakta:
Sunnmøre: 6. divisjon avd 3
Vanylven FK – Gjerdsvika IL/Larsnes/Gursken FK 5-0 (4-0)
Mål: 1-0 Per Gunnar Lundehaug (7), 2-0 Øyvind Myklebust (23), 3-0 Simon Sylte Bellen (28), 4-0 Henning Sætre, 5-0 Per Gunnar Lundehaug
Bane: Eidsåvoll gras
Dommar: Oddbjørn Aam, Åmdal
Tilskodarar: 78  Kjell Brenne Det mest framtredande i kampen var den homogene dimensjonen. Ein vanylvsellevar som var tillitsvekkande fylt på samtlege plassar og som evna samspel med god og variert angrepsoppbygging. At målmaskinen Torgeir Halsen var ute, såg ikkje ut til å ta brodden av avslutningane der fleirtalet av måla kom på innlegg frå sida. Og skal vi kåre kveldens skoring, så må det bli Henning Sætre sin 4-0 med pannebrasken fem minutt før pause. Rett draging i målfeltet og teknisk elegant utført. Så har Henning lagt alen til sin vekst sidan vi sist såg den friske syvdingen i aksjon. Det har også fleire gjort. Simen Sylte Bellen viste detaljar som gir signal om ei større karrere. Han fekk prøve seg i angrepet.             Nye Vanylven FK viste å ha fleire unge på gang og som vil kjempe om plass på laget. Trenar Ole Per Kragset må bu seg på eit luksusproblem når førsteellevaren skal plukkast ut. Gjerdsvika/Larsnes/ Gursken FK gjorde ikkje så svak figur som resultatet viser. Tidvis på bana kombinerte dei bra og kom til avslutningar. Dei vart ikkje så overkøyrde som resultatet viser. Samarbeidslaget i Sande kjem nok til å plukke ein del poeng i serien i år.  
17.05.18 09:04
Asfaltarbeid i gang
Asfaltarbeid i gang
(08.05) Veidekke er no i sving med å legge asfalt både mellom Skorge og Kjøde i Kjødepollen, og frå Eidsåkrysset innover langs Løsetstranda mot Syvde. Begge stader må ein rekne venting, kanskje inntil eit kvarter. På Eidså/Løsetstranda er det også følgjebil forbi der arbeidet pågår og periodevis ein del kø.
08.05.18 17:22
Vanylven FK med storsiger
Vanylven FK med storsiger
(04.05) Vanylven FK slo attende etter tapet mot Hødd 3 og valsa over Hareid sitt andrelag i går kveld. Heile 1-7 stod det i målprotokollen ved kampslutt på Hareid. Vanylven opna friskt i bortekampen og tok leiing etter tre minutt ved Per Gunnar Lundehaug. Torgeir Halsen la på til 0-2 etter 10 minutt. Deretter reduserte Hareid til 1-2 etter om lag 20 minutt, før Stian Bellen eit par minutt etter la på til 1-3.  Vanylven hadde såleis god kontroll på kampen, og då Hareid rett før pause fekk ein spelar utvist, gjekk det fullt og heilt bortelaget sin veg etter pause. Først la Per Gunnar Lundehaug på til 1-4, før Torgeir Halsen leverte eit ekte hat-trick og sørga for sluttresultatet 1-7. Ikkje all verda motstand for Vanylven FK i denne kampen, som med siger framleis har heng på topplaga Hasundgot og Hødd 3. Hasundgot leiar 6. div. avd. 3 med sju poeng, det same som Hødd 3, medan Vanylven FK ligg eit poeng bak.
04.05.18 10:45
Tok trona tilbake
Tok trona tilbake
(01.05) Kristian Nedregård frå Spjelkavik & omegn FiK har blitt kalla kongen av 1. mai-løpet på Åheim med fire pokalar til odel og eige, altså siger i tolv (!) løp, To siste åra har det vore annan vinnar, men i år var Nedregård tilbake med napp i ein ny pokal.Lenge leia likevel Åheim IL sin eigen Fredrik Hovdevik hovudfeltet, men mot slutten kom Nedregård sin rutine og uthaldenheit til sin rett, og han sikra seg sigeren over det unge løpstalentet frå arrangørklubben. Vinnartida var 10.15. Familen Hovdevik må likevel vere stornøgd med dagen etter at søster til Fredrik, Elisabeth Hovdevik, like godt sprang inn til siger i dameklassen. Som vanleg var 1. mai-løept er prikkfritt arrangement med god deltaking (vel 140 med smått og stort) og i eit ver som var som bestilt til føremålet. Vi har brei frå dagen reportasje i papiravisa torsdag.
01.05.18 14:54
Tapte mot Hødd 3
Tapte mot Hødd 3
6.div avd 3: Hødd 3 – Vanylven FK 3-1
Vanylven FK tapte 3-1 for Hødd 3 på Høddvoll torsdagskvelden. Vanylvingane spelte ikkje noko direkte dårleg kamp, men Høddarane var derimot hakket betre.Og ein ting avslørte kampen: Stiller Hødd 3 med eit liknande mannskap jamt over kampane framover, vil dei utan tvil vere ein sterk kandidat til opprykk saman med Hasundgot som slo til med ein 7-1 storsiger over Tjørvåg. På kunstgraset i Ulsteinvik tok heimelaget føringa i første omgang med 1-0 før pause. Etter pause stod stillinga 2-1 til heimelaget. Vanylven sitt mål kom på straffe ved Torgeir Halsen etter felling av Stian Bellen etter ei god Vanylven-periode. Men i staden for å makte den utlikninga som Vanylven jakta på, slo Hødd 3 til med ei ny scoring 3-1 på eit kontringsangrep. Dermed var kampen køyrd for vanylvingane sin del.
27.04.18 11:53
Bil gjennom naust i Syvde
Bil gjennom naust i Syvde
(20.4.) Ein bil køyrde i dag av vegen på Løsetstranda og tvers gjennom eit naust. Personane i bilen skal ikkje vere alvorleg skada. Ulukka hende litt før klokka tolv, då redningsetatane rykte ut til staden. Bilen, med to personar, hadde teke av frå vegen rett nedanfor Oseberg, skjena over i motsett køyrebane og vidare følgt køyrevegen ned til naustet og tvers gjennom dette. Ingen av dei to personane som var i bilen var eigarar av køyretøyet, som var lånt ut av eigar. Dei kom seg ut av bilen med eiga hjelp og er køyrde til legevakta, der dei seinare vart sende vidare til sjukehusfor for rutinesjekk, opplyser politiet. Det er også teke blodprøve av føreren, som viste negativt resultat med tanke på alkohol, seier Nils Bakke ved Vågsøy lensmannskontor til Fjordenes Tidende.
20.04.18 12:34
Rovdefjordsambandet spelt over til fylket
Rovdefjordsambandet spelt over til fylket
Fredag 13. april 2018 kan noterast som ein merkedag i Rovdefjordsambandet si mangeårige historie. Då vart det ferdige plankonseptet formelt løfta opp på den fylkespolitiske arenaen, representert ved fylkesordførar, fylkesrådmann og samferdselssjef.Kjell Brenne
Den fleirdelte fjordkryssinga med flytebru på omlag 1600 meter frå Bjørlykkeskjera i Vanylven til Saudeholmen og derfrå følgt på med ein 230 meter lang nedsenka røyrtunnel til Storeneset i Breivika i Sande, blir som det første i sitt slag, ei nybrotsvinning innan samferdselsteknologi og alternative måtar å krysse fjordar på og som blir følgt med stor interesse frå andre fagmiljø innan samferdsel. Røyrtunnelen er på Rovdefjordsambandet senka 14 meter ned under sjøflata. Det gir god margin på djupta i forhold til båtane som passerer over røyret på brusambandet. Nytt i prosjektet er at flytedelen av brua skal byggast med pontongar i stål. Klevengruppa i Ulsteinvik har i fleire år jobba med å kunne bygge ei stålbru som hundre prosent skal vere robotsveisa.
            –Å bruke stål i staden for tradisjonelt betong i pontongane, vil gi ein langt lågare prislapp på flytebruer. Det opnar for at bruelementa kan produserast her i området og ikkje bli fabrikerte i utlandet med dei frakt og omkostningar det medfører, påpeikar Svein Gjelseth i Vanylven Utvikling.

Robotisert produksjon av brulelement i stål er noko Klevengruppa har jobba med over fleire år. Dei ser føre seg at robotsveiste stålbruer vil vere løysinga der flytebruer skal nyttast til fjordkryssingar. Styrken på brua vil med stål vere minst like god som ved andre konvensjonelle materiale.
           -Dagen i dag er med den overleveringa vi hadde på Molde i dag ein milepæl vi kan måle med brei pensel i bruselskapet sin etter kvar lange logg og for folk flest. No er det fylkeskommunen som formelt er vegeigar som vil ha regien vidare, framhevar Svein Gjelseth.

Rovdefjordsambandet er planlagt fullt ut sjølvfinansierande, der bompengar og ferjeavløysingsmidlar vil vere dei viktigaste finansielle berebjelkane i dette brusambandet på Kystvegen Ålesund – Bergen, eit prosjekt som knyter Vanylven og ytre Nordfjord saman med ytre søre Sunnmøre og vidare mot Ålesund og mot Volda/Ørsta gjennom Eiksundsambandet. Dette er fakta:
• Rovdefjordsambandet er ein framtidig bruforbindelse over Rovdefjorden mellom kommunane Sande og Vanylven i Møre og Romsdal.
• Sambandet vert ein del av kystvegen mellom Ålesund og Bergen.
• Norge har bygd fleire undersjøiske fjelltunnellar dei siste dei siste 35 åra. Men slike tunnellar er ofte plaga med varmgang hjå trailereog dermed fare for brann og vanskelege evakueringar.
• Røyrtunnelen i Rovdefjordsambandet vert rimeligare –og vil truleg brøyte veg for enda meir avanserte løysingar med flytebru og røyrtunnelar.
• Berekassa av stål vil vere ein stålkonstruksjon på om lag 12-15 000 tonn.
• Stadt Skipstunnel vert «nabo» til Rovdefjordsambandet i samferdslelaboratoriumet
14.04.18 10:07
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA


Tysdag 21. august
12.00 Tysdagstreff, Hakallestrand bedehus

Torsdag 23. august
18.30 Vanylven - Hødd 3, Eidsåvoll

Fredag 31. august
19.00 Songmøte, Thon hotel Fosnavåg
21.30 Min song, Thon hotel Fosnavåg

Laurdag 1. september
10.30 Lovsong, Thon hotel Fosnavåg
19.00 Songmøte, Thon hotel Fosnavåg
21.30 Tett på, Thon hotel Fosnavåg

Søndag 2. september
10.30 Songen om håp, Thon hotel Fosnavåg

3. - 13. oktober
La Bohéme, Nordfjordeid

 

 

 

 

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
FERJERUTER

 

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

resized_frontpage_02.jpg

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget