resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820

Kristina greidde det igjen

kristinan.jpg

I siste omgang i kulestøtkonkurransen under Ungdoms-NM i friidrett innandørs, slo Kristina Thunem (15) til med eit rekordstøt på 11.97 og sikra seg med det gullet i 16-årsklassa - ein centimeter føre argaste konkurrenten! 

Dermed kopierte friidrettstalentet frå Tunheim bragda frå UM utandørs i haust, då dette biletet vart teke - men i papiravisa torsdag lovar vi både nytt bilete og prat med den ferske noregsmeisteren.

Ti måtte punge ut på Eidså
eidsaa.jpg

UP hadde onsdag ettermiddag fartskontroll i 50-sona på fv 61 på Eidså. Høgste målte fart var 70 km/t. I alt ti bilførar fekk utskrive forenkla forelegg under kontrollen, les vi politiloggen.

Vanskar med ferja
Årvik - Koparnes onsdag kveld

frafjord.jpg

Bilar som skulle med ferja frå Årvik kl 18.45 onsdag ettermiddag, måtte etter ei ventetid rygge på land att og ta ferja frå Larsnes. Årsaka var tekniske vanskar om bord i "Frafjord". 

På ferja kunne dei då vi snakka med dei 18.20 ikkje seie noo sikkert om kor lenge det ville gå før ferja var i drift igjen. Vi kan såleis berre vise til Norled sine nettsider der det vil bli lagt ut meldingar. SISTE: Norled melder kl 20.23 om normal drift i sambandet.

Kreativ samarbeidsinvitt
bergar truleg ambulansen

ambukop.jpg

På styremøtet i Ambulanse Midt-Norge HF i Stjørdal torsdag uttalte styreleiar Petter Bjørdal i følgje smp.no at han trykkjer utspelet frå Vanylven til sitt bryst. Utspelet, som omhandlar samordning mellom dagambulanse og anna medisinsk omsorg, kan berge dag-ambulansen. Styret har no vedteke å få dette forslaget utgreidd - og er i utgangspunktet svært positive til det skisserte samarbeidet.

Vår i Vanylven

tjeldo.jpg

Det blømer i hagane, tjelden er komen (her er dei vi har rettutanfor redaksjonen vår no i dag) - vi ser bilete av flokkar av sporv på facebooksidene våre - og torsdag toppa målestasjonen på Fiskå temperaturlista for heile kongeriket med 12 grader. Og vi er framleis berre i slutten av februar.

1234...95Neste
boksalg_stor.jpg
teikning.jpg
Då er tjelden her!
Då er tjelden her!
(24.2) Fredag kom meldinga: Tjelden er observert. Denne gongen først ytst på Fiskåholmen. Det kan snøe så mykje det berre vil - våren er i kjømda!Det er ein av våre trugne fugleobservatørar, Stig Ersvåg, som denne gongen sender første meldinga. 24. februar er nokså "normalt" slik det har vore siste åra. I fjor kom vel første meldinga eit par dagar før. Førebels har vi ikkje bilete av nykomlingen, så eit arkivbilete får gjere tenesta så lenge. Det viktige er at no kan dette årlege vårmerket hakast av enno ein gong.
24.02.17 11:26
Vandalisme på Eidsåvoll
Vandalisme på Eidsåvoll
(16.02) Både på fotballbana på Eidså og på nokre markar rundt omkring på Eidså og i Syvde har det natt til i dag vore gjort hærverk med bil.På grasbana på Eidså har dei som står bak ugjerninga køyrt ned trinna mellom kiosken og tribuna med ein høgaksla firhjulstrekkar og deretter spunne tvert over bana. Lukka er at bakken kanskje var så tela at ein slepp den store reparasjonen på grasmatta.
– Om ikkje grasrota er for skada, vil det vere sjanse for at vi slepp berre med merke som vil synest langt ut gjennom sesongen, men dei som står bak bør uansett få gjere opp for seg. Dette er vandalisme og skikkeleg ukjekt for oss som brukar mykje tid på å halde bana i stand, seier ein lett oppbrakt banemeister Arild Midtbø. Bilen som har vore på ferde er også funnen i dag tidleg. Dei som står bak kan vente seg eit oppgjer med øvrigheta, fortel kommunalsjef Terje Kolstad.
– Dette er misgjerning som vi ser alvorleg på. Saka er difor no meld til lensmannen, så får vi ta det vidare derifrå, seier Kolstad.
16.02.17 10:36
Storveges UKM
Storveges UKM
Den årlege mønstringa Ung Kultur Møtest i Olivinhallen laurdag vart på dei fleste vis slik at ein kanskje må sitere tidlegare IOC-president Juan Antonio Samaranch: The best games ever.Knapt har det vel vore fleire innslag, eller fleire deltakarar, og aldri så stort publikumsframmøte. Kanskje har det med tidlegare større ungdomskull vore fleire musikkaktørar på scena men til gjengjeld har breidda aldri vore større, med teater, dans og film i tillegg til det musikalske og ei variert utstilling. Nokre av innslaga peikte seg også ut med særleg høg kvalitet og dyktige aktørar som ved fleire høve har synt sitt store talent og skaffa seg erfaring. Nokon lett jobb var det likevel som vanleg ikkje for juryen. Dei valde ut desse til å gå vidare til fylkesmønstringa: Utstilling: Petrine Sjåstad «Timeglaset» June Garshoel Berge «Einsemd» Film: Ørjan Aaland Productions «Ørjan vs Wild 2» Ørjan Aaland, Sigbjørn Kleppe, Cathrine Breiteig, Sivert Hellend Scene: Maria Andrea Nordal og Sander Wefring «Vidden» Johannes Berge, Petrine Sjåstad, Iselin Oseberg, Selma Iversen, Silja Krøvel «Drama avdelinga» Madelen Rimstad «The Darkness»  Vi kjem elles med fyldig biletdekning i papirutgåva og seinare med biletgalleri her på sida.
04.02.17 19:22
Trafikkuhell på Skorge
Trafikkuhell på Skorge
Om lag klokka 18.30 fredag fekk politiet melding om ein bil som hadde vore av vegen på Skorge, mellom grensa til Sogn og Fjordane og Åheim. Det var ein person i bilen. Han var ved fullt medvit, men vart teken med til lækjar for sjekk.Naudetatane rykte ut etter melding om ulukka. Mannen, som etter det politiet opplyser var i 20-åra, hadde fått eit kutt i hovudet og vart teken med til lækjar for sjekk. Han hadde sjølv kome seg ut av bilen og snakka med alarmsentralen. Som det går fram av biletet, hadde bilen fått etter måten store skader. Det skal ikkje vere andre bilar involverte i hendinga. Poltiet har så langt ikkje sagt noko om årsaka til uhellet, men vår mann på staden melder om svært glatt vegbane i området der det skjedde.
27.01.17 20:05
Åtte poeng og best i Vanylven i år
Åtte poeng og best i Vanylven i år
– Det gjekk vel ikkje så aller verst, tykte denne trioen, Aina Nystøyl, Elise Rakvåg Kriken og Øyvind André Roth då dei pusta ut etter radio-klassequizen onsdag.Dei forsvarte Åheim skule si ære i den populære spørjekonkurransen til NRK Møre og Romsdal. Og i den vennskapelege striden med Myklebust, som var på lufta i går (sjå papiravisa) trekte dei altså lengste strået i år. Og kva var vanskeleg?
  – Ja, sei det du – eg tykte spørsmålet med Valentindagar og skotårsdag var heller vanskeleg, seier Aina som påstår at ho ikkje hadde sove heilt bra natt til onsdag.
– Pugga de mykje på førehand?
– Det var ikkje fritt. Eg sat oppe i heile gårkveld og sjekka opplysningar. Eg konsentrerte meg om kongefamilien i Noreg og i Sverige, men det var ikkje eit einaste spørsmål om det.
– Og litt sport vart det også blant dei 12 spørsmåla?
– Det vart noko om Sheffield Wednesday, skyt Øyvind inn. Han påstår at nervane var godt under kontroll, ja så godt at han faktisk forsov seg litt om morgonen.
– Og med deg då Elise?
– Eg følte eg hadde bra kontroll. Eg tok ikkje sikte på å pugge noko spesielt for eg meiner eg er ein spesialist på å vedde rett svar. Og det var der faktisk spørsmål på, smiler Elise. Så kom kontaktlærar Ottar Sande og inviterte på pizza på klasseromet. 10. klasse i NRK sin klassequiz måtte sjølvsagt feirast med litt ekstra godt! Rindal på topp
Programleiar Sara Lovise Roaldseth fortel at det i alt er 32 skular med på quizen. No er vi i tredje veke. 12 skular er ferdige og 20 skular står att i denne konkurransen som spenner over heile fylket, frå Smøla i nord til Vanylven i sør.
– Rindal har skåra full pott med 12 poeng. Her er to lag med 11. Vi må få fram fylkesvinnaren og kven som skal delta i landsfinalen, seier Roaldset.
26.01.17 14:30
Ny skadeflaum i Syvde
Ny skadeflaum i Syvde
(20.01) Mykje regn, i lag med åtte plussgrader og stor snøsmelting, har fått elvar og bekkar til å svulme opp i uvanleg stor grad i heile kommunen. Verst var det nok i Syvde, der mellom anna eit privathus fekk øydelagd kjellaren. Dei store snømengdene som kom i helga, gjorde i lag med nedbøren og varmegradene natt til fredag at det har vore ekstreme vassmengder som skulle takast unna. Det skapte mellom anna press i Røfsdalen, der elva fløymde opp så ein sjølv heime i sentrum tydeleg kunne høyre lyden av dei dei store steinane som mol. Minst eit par stader var også vegen øydelagt. Verst var det eit par hundre meter framme, der graner velta og tetta stikkveita, slik at ei til vanleg lita sideelv tok tvert over vegen og grov han av. Her hadde ein fredag føremiddag ikkje kome seg over for å sjå korleis det stod til lenger framme. Også heime ved bommen hadde elvagrøfta ikkje klart å teke unna, slik at vegen var delvis øydelagt.  Men også andre stader på Myklebust kom det mykje vatn, slik at fleire var ute og prøvde å reinske opp grøfter og demme opp for vatn, slik at det ikkje skulle ta seg inn i husa. Men for enkelte var kampen fågjeves. Trass i mykje arbeid lagt ned i drenering på oppsida av huset etter å ha vore hardt råka av storflaumen i 2004, måtte grøfter og røyr på morgonsida gje tapt for dei enorme vasstilsiget hos Frank Robert Sande og Inger Oline Eikrem. Trass i stor eigeninnsats med gravemaskin og tankvogn, og etter kvart brannbilen som kom til og hjelpte å pumpe ut vatn, er den nyopppussa kjellaren nok totalskada og må fullstendig takast att etter om lag ein halv meter overvatn.  Vi har til no ikkje fått melding om omfattande skader andre stader, men det er klart at gardsvegar og fjellvegar har fått hard medfart. 
20.01.17 11:56
Udramatisk utforkøyring
Udramatisk utforkøyring
Det var blålys og full utrykning frå redningskorpset. Men heldigvis synte utforkøyringa på Hatleneset i Syltefjorden seg å vere nokså udramatisk.I tett snøkave, med glatt vegbane og med mobiltelefonar ute av drift i store deler av kommunen, var det nok mange som følte på uhygge då dei såg naudetatane rykke ut kring litt etter klokka 22.00 laurdagskvelden. Men heldigvis hadde blien som hadde hamna i grøfta ved Hatleneset fått små skader, og det var heller ikkje snakk om personskade. Fleire har imdlertid ytra seg svært kritisk til at mobilsambandet i eit område kan falle fullstendig ut som det gjorde i store deler av Vanylven laurdag kveld. I slike tilfelle kan det vere vanskeleg å varsle om eit uhell eller ei ulukke skjer. (Akkurat i det området dette uhellet skjedde, var det faktisk dekning på mobilen då vi var på staden litt før klokka 23.00.)
14.01.17 23:23
Smålåten stormflo
Smålåten stormflo
Den varsla stormfloa torsdag føremiddag nådde ikkje opp til estimata og gjorde heller lite av seg samanlikna med prognosane som det vart gått ut med på førehand.   I ettertid viser det seg til dømes at vasstanden i Måløy vart om lag tolv centimeter under det som var rekna på førehand, i Bergen om lag sju centimeter lågare enn prognosane og i Stavanger åtte-ni centimeter lågare.  Det er kombinasjonen av springflo og storm som vert kalla stormflo, og meteorologane meiner at svakare vind enn varsla er grunnen til at floa ikkje nådde heilt opp til det ein hadde trudd. Meteorolog Frode Hassel ved Vêrvarslinga på Vestlandet seier seg likevel litt overraska over at vatnet ikkje gjekk meir over verdsarven Bryggen i Bergen enn det gjorde.
– Kanskje er Bryggen meir robust enn vi trudde. Det kan hende det er gjort endringar i grunnen som gjer at vatnet ikkje kjem så lett opp, seier han til Nrk. Ein rundtur rundt i kommunen viste at vatnet har stått ein god del høgre tidlegare, og spesielt gjorde roleg vêr at vi ikkje har fått høyre at det skal ha vore overfløyming eller skader nokon stad. 
12.01.17 13:52
Smak av vinter
Smak av vinter
Til stor glede ikkje minst for den yngre garde, la det seg denne veka eit snølag. Men i morgon er det mildare å regn att, så det gjeld å nytte gleda ein kan få, som desse borna i Solsikka barnehage. Det vert også meldt om oppkøyrde løyper og brukbare forhold i lysløypa på Duestøylen, medan ein på Øverberg har vurdert det å litt lite til å køyre opp, men for dei ivrigaste skulle det gå fint å tusle litt rundt i øvste delen likevel.
05.01.17 13:55
Marianne og Øyvind med varm og god konsert
Marianne og Øyvind med varm og god konsert
Ei fullsett Vanylven kyrkje kunne onsdag gle seg over ein variert og flott konsert med duoen Marianne Pentha og Øyvind Boye Løvold.  Vi trur nok også at ein stor del av dei 250 frammøtte har, eller har hatt, Åheim som postadresse. Vi kan såleis trygt seie at Øyvind, for å nytte eit kjent sitat om Han som den kristne julefeiringa handlar om; kom til sine eigne. Og der vart han og Marianne vel tekne i mot, med all grunn. Dei to leverte både saman og kvar for seg julesongar framførte med både stemmeprakt og ein mjuk og god tone. Ikkje minst viste Øyvind eit stort stemmespenn gjennom å hente fram Pie Jesu frå tid i St. hallvardsguttene som kontratenor. Dette spennet i stemmeleie brukta han også til ei nydeleg framføring av Trygve Hoff sin vakre Nordnorsk julesalme, eit av våre høgdepunt i konserten. Mindre sans har vi for overfladiske og lettbeinte amerikanske julesongar som Jingle bells og Winter Wonderland, men sjølv utdrag frå desse, og ikkje minst White Christmas, klarte dei to å gjere svært høyrevennlege framføringar av. Og så har vi, slik Øyvind sa det, julesongar som har vorte tradisjon, og nye som kjem til. Eit av dei fine øyeblikka, med ein tekst i sterk kontrast til dei amerikanske tekstane, var Marianne si framføring av Eivind Skeie og Sigvald Tveit sin Det er jul (For et øyeblikks tid er det stille) frå Portveien 2. Likeleis den etterfølgjande duetten med Jan Vincent Johannesen og Amund Enger sin Himmel på jord. Men som dei sjølve sa det, hadde dei samla favorittane av sine favorittar til slutt. Mitt hjerte alltid vanker vert av dei fleste rekna som ein av våre vakraste julesongar, og er tolka av så mange at det skal godt gjerast å synge han på ein måte som merkjer seg ut. Men Marianne sin varme, inderlege og samstundes kraftfulle versjon må seiast å vere noko av det beste vi har høyrt. Og så sjølvsagt Øyvind med si utgåve av O, helga natt. Praktfullt og heilt i Jussi Bjørling- og Rein Alexander-klasse. Deretter avslutta dei konserten med ei duettutgåve av ein av verda sine mest kjende duettar: The Prayer, og synte med sin strålande versjon at dei ikkje står tilbake for nokon av utgåvene vi ser frå den store verda.
21.12.16 21:29
Synste Møre på kino
Synste Møre på kino
I kveld, fredag 16. desember, kan dei som ønskjer det sjå dokumentarfilmen "Det siste limet" på kinoen på Fiskå ungdomshus.(16.12) Høskulelektorane Linda Eikrem og Steinar Høydal leverte tidlegare i år si masteroppgåve om kva følgjer reguleringar av kommuengrenser kan få for dei mange og ulike lokalavisene kring om i landet. Som ein del av oppgåva, laga dei ein dokumentarfilm, "Det siste limet". Her valde dei Synste Møre og Vanylven som døme. I to år følgde dei avisa og folk i lokalpolitikken fram til folkerøystinga i vår. Resultatet har blitt ein film på ein god halvtime. Fredag syner dei denne filmen på Fiskå ungdomhus - mellom barnefilmen "Kallen og kattemn" og den nye Star-Warsfilmen. Framsyninga startar 19.30. Inngangen er gratis.
16.12.16 08:38
Rik konsert-tid
Rik konsert-tid
(07.12) Vi er inne i advent og konsertar og førjulsaktivitetar står i kø. I kveld opna Ytre Suløen Jazzensemble med Tricia Boutté med ei feststund for snart to hundre menneske på Slagnes. I morgon står damekoret Lyst med Nina Vedeld Telseth og Øystein Eckhoff for tur i Syvde kyrkje, og i helga er det lokale kor og aktørar i sving "overalt" i Vanylven. - So many people. You make sunshine for me, sa Tricia Boutté i starten av konserten onsdag. Og vi kan kvittere - takk, det same. I ein regnmørk og traudig tidleg desemberkveld skapte ensemblet og ho ei skikkeleg godstund på vel halvannan time. Her var strålande framføringar av songar som Silent Night, Romjulsvise med eidaren Andreas Rotevatn på trombone, I'm dreaming of a white Christmas og Det lyser i stille grender som bevegande ekstra ekstranummer. Sjølvsagt fekk vi òg meir klassiske jazznummer, som Go tell it on the Mountain, og eit anna høgdepunkt, ein forrykande versjon av Did it rain, og smakebitar frå gruppa si nye plate: Eternal now. Ein strålande konsert som fekk publikum i benkeradene til å vugge med skuldrane, nikke med hovudet og nyte det heile. Og ut i desembernatta gjekk dei framleis med litt vugging i skuldrane og ekstra sving på hoftene i ganglaget. No er det berre å ta med seg denne godkjensla å møte fram når det i helga er klart for dei lokale kora sine årlege konsertar rundt i kyrkjene våre, laurdag i Syvde, søndag på Åram og på Slagnes. Laurdag er det dessutan julespel med masse flott song av koret Fram på Åheim. Søndag før jul er det Rovde sin tur med den tradisjonelle førjulskonserten, og mellom mykje anna er det 21. desember klar for Øyvind Boye og Marianne Pentha med Mens i venter i Vanylven kyrkje. Her er det berre å prøve å kople ut mest muleg av førjulssstress og heller satse på mest muleg førjulsnyting og seinka skuldrer.
07.12.16 13:35
Bil enda i elv
Bil enda i elv
Brann- og redningstenesta måtte ut fredag morgon etter at ein bil hadde hamna utfor vegen og i ei lita elv på Fiskå. Føraren skal vere lettare skadd.Det var litt over klokka sju fredag morgon at det kom melding om uhellet frå eit vitne som hadde oppdaga bilen på ein av sidevegane til hovudvegen. Bilen hadde køyrt utfor vegen like ved ei lita bru og enda i den vesle elva. Etter det vi får opplyst, kom føraren seg ikkje ut ved eiga hjelp slik bilen låg, og redningstenesta vart difor tilkalla saman med ambulanse. Mannen vart teken hand om av helsepersonell etter den skakande opplevinga.
02.12.16 09:23
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA

Torsdag 23. februar
15.30 Treffpunkt Vanylven, Helse og oms.senteret

Fredag 24. februar
18.00 Bingo, Nordstranda bygdehus

Laurdag 25. februar
20.00 Ope hus, Åheim misjonshus

Søndag 26. februar
19.00 Møte, Salen Fiskå

Tysdag 28. februar
18.30 Det gode liv... Berte Kanutte-huset
20.00 Gift i kvardagen, Aasen-tunet

Onsdag 1. mars
15.00 Pensjonisttreff, Eidsåtun
19.00 Møte, Fiskå bedehus
19.30 Møte, Rovde forsamlingshus

Torsdag 2. mars
19.00 Møte, Fiskå bedehus

Søndag 5. mars
13.00 Torskemiddag, Syvde samfunnshus

Søndag 12. mars
13.00 Torskemiddag m.m. Eidsåtun

 

 

 

 

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
FERJERUTER

 

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

resized_frontpage_02.jpg

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget