TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820

Kristina greidde det igjen

I siste omgang i kulestøtkonkurransen under Ungdoms-NM i friidrett innandørs, slo Kristina Thunem (15) til med eit rekordstøt på 11.97 og sikra seg med det gullet i 16-årsklassa - ein centimeter føre argaste konkurrenten! 

Dermed kopierte friidrettstalentet frå Tunheim bragda frå UM utandørs i haust, då dette biletet vart teke - men i papiravisa torsdag lovar vi både nytt bilete og prat med den ferske noregsmeisteren.

Ti måtte punge ut på Eidså

UP hadde onsdag ettermiddag fartskontroll i 50-sona på fv 61 på Eidså. Høgste målte fart var 70 km/t. I alt ti bilførar fekk utskrive forenkla forelegg under kontrollen, les vi politiloggen.

Vanskar med ferja
Årvik - Koparnes onsdag kveld

Bilar som skulle med ferja frå Årvik kl 18.45 onsdag ettermiddag, måtte etter ei ventetid rygge på land att og ta ferja frå Larsnes. Årsaka var tekniske vanskar om bord i "Frafjord". 

På ferja kunne dei då vi snakka med dei 18.20 ikkje seie noo sikkert om kor lenge det ville gå før ferja var i drift igjen. Vi kan såleis berre vise til Norled sine nettsider der det vil bli lagt ut meldingar. SISTE: Norled melder kl 20.23 om normal drift i sambandet.

Kreativ samarbeidsinvitt
bergar truleg ambulansen

På styremøtet i Ambulanse Midt-Norge HF i Stjørdal torsdag uttalte styreleiar Petter Bjørdal i følgje smp.no at han trykkjer utspelet frå Vanylven til sitt bryst. Utspelet, som omhandlar samordning mellom dagambulanse og anna medisinsk omsorg, kan berge dag-ambulansen. Styret har no vedteke å få dette forslaget utgreidd - og er i utgangspunktet svært positive til det skisserte samarbeidet.

Vår i Vanylven

Det blømer i hagane, tjelden er komen (her er dei vi har rettutanfor redaksjonen vår no i dag) - vi ser bilete av flokkar av sporv på facebooksidene våre - og torsdag toppa målestasjonen på Fiskå temperaturlista for heile kongeriket med 12 grader. Og vi er framleis berre i slutten av februar.

1234...95
Snøfall og julemesse
Det er kø utanfor Fredtun i Syvde der den tradisjonelle julemessa straks opnar. Det første skikkelege snøfallet, som i år kom natt ti laurdag 21. november, ser ikkje ut til å hindra folk i å ta ut.
21.11.15 12:40
Høg flo fredag
Fredag var det meldt ekstra høg vass-stand, noko vi på dette biletet frå Syvde ser slo til.Vertenesta yr. no melde om at vatnet kunne stige mellom 60 og 75 cm over høgd som er oppgjeve i tidvasstabellane. Fredag, då dette biletet var teke, var det gunstige vindforhold og ingen dramatikk i samband med stodfloda. Vatnet skal også stå høgt laurdag, melder yr.no.
13.11.15 13:21
Spørsmål frå 10. klasse i spørjetimen
I spørjetimen i Stortinget onsdag tok Ola Elvestuen frå Venstre (biletet) på vegne av Trine Skei Grande opp spørsmålet om Dei gløymde krisene i verda, som 10. klasse på Åheim skule jobbar med som prosjekt.Trine Skei Grande var sjølv influensaråka og hadde ikkje høve til å møte, men på vegne av henne stilte nestleiar Elvestuen spørsmålet slik: – Leger uten grenser identifiserer 10 glemte kriser i skoleprosjektet '10 glemte kriser'. Representanten Skei Grande har besøkt 10. klasse ved Åheim skole i Vanylven kommune. De jobbet spesielt med fem av disse krisene. Elevene har jobbet godt med å finne frem til hvordan de glemte kriser kan håndteres, og gir sine anbefalinger til norske myndigheter. Hva vil utenriksministeren gjøre for å bidra til å øke fokuset på, og ikke minst adressere, de glemte kriser i verden, som Leger uten grenser løfter frem i sitt skoleprosjekt? Her kan du gå inn på Stortinget sitt videoarkiv og høyre spørsmål og svar i spørjetimen. Vi vil og ta med litt frå dette i neste utgåve av papiravisa.
12.11.15 13:12
ATV-ulukke i Skår
To personar vart skadde etter at ein ATV (firhjuling) dei køyrde, velta eit stykke oppe i den i den bratte vegen frå bygda og opp på fjellet i Skår onsdag kveld.Det var like før klokka 18.00 onsdag at alarmen gjekk etter ei ulukke med ein såkalla ATV i Skår. Ambulanse, brannvesen og politi rykte ut og tok seg fram til skadestaden eit stykke oppe i den bratte skogsvegen. Den eine personane verka å vere lettare skadd den andre hadde truleg større brotskader, etter det vi får opplyst. Ambulanse henta dei to skadde ut av området og køyrde til Fiskå der helikopteret venta. Torsdag melder Helse Sunnmøre at skadane til den eine mannen blir karakterisert som alvorlege, og han blir overført til St. Olavs Hospital i Trondheim. Den andre har moderate skader. Begge sin tilstand blir sagt å vere stabil.
11.11.15 19:53
Brannøving i Syvde
Mannskap frå både Syvde og Fiskå stasjon var laurdag med på ei større brannøving på Miggarden i Vik i Syvde.Litt over klokka 10.00 gjekk alarmen. Eit eldre hus, ikkje langt frå våningshus og uthus, står i brann. I løpet av nokre timar skal det øvast realistisk både på utrykning, samband, røykdykking, vasstilføring frå elv og naturlegvis sløkking og kontroll med elden.
07.11.15 11:48
ÅVK står i 5. divisjon – Stordal rykkjer ned
Norges Fotballforbund sitt ankeutval har teke Åram/VanKam sin anke til følgje i protestsaka på at Stordal i den siste og avgjerande kampen nytta ein spelar som stod oppført med tre gule kort og skulle dermed hatt karantene. Kampen enda 5-1 siger til Stordal som utfrå det resultatet berga plassen i 5. divisjon medan ÅVK rykte ned i 6. divisjon.ÅVK leverte inn protest på det dei hevda Stordal nytta ein ikkje speleberettiga spelar, men protesten vart avvist av Sunnmøre Fotballkrets som la mest vekt på Stordal si forklaring. Klubben viste til at ein annan spelar hadde brukt gjeldande spelar si drakt i den føregåande kampen mot Brattvåg 2 slik at sistnemnde feilaktig stod oppført med tre gule kort. Fotballkretsen la avgjerande vekt på at Stordal, etter deira meining, hadde lagt fram gode nok bevis på at det verkeleg var ein annan spelar i kampen mot Brattvåg 2 som hadde nytta drakta og dermed fått det feilregisterte 3. kortet. No har derimot NFF sitt ankeutval gitt ÅVK fullt medhald i anken. Deira beslutning er samrøystes. Altså full siger til ÅVK. NFF har sett resultatet av kampen Stordal – ÅVK til 0-3, noko som betyr at det blir Stordal som må ta den tunge vegen ned i 6. divisjon medan ÅVK kan sikte inn mot ein ny og forhåpentlegvis betre sesong i 5. divisjon. Ankeutvalet sitt standpunkt er endeleg. Vi tek avgjerda til etterretning, seier dagleg leiar i Sunnmøre Fotballkrets, Bjørn Oskar Haukeberg til smp.no Som forventa seier leiar i ÅVK, Per Halsebakke, om NFFs domsslutning. Sett frå vår side har denne saka vore heiltt innlysande og derfor var det lett å gå for anke til forbundet når fotballkretsen si avvising av vår protest låg føre. –Eg legg ikkje skjul på at Sunnmøre Fotballkrets si vurdering føltest ganske provoserande, framhevar Halsebakke som legg serleg vekt på at NFFs ankeutval si beslutning er samrøystes. –Det berre viser, slik vi har meint det, at vi hadde eit rettkome og opplagt protestgrunnlag, legg Halsebakke til. –Men har du ikkje litt medynk med Stordal som no må ta den tunge veg ned i 6. divisjon etter å ha feia ÅVK av bana med 5-1?  – Det kunne kanskje vere lett å la seg påverke slik, men i fotball må ein vere realist og sjå heile sesongen i ein samanheng. Stordal har hatt mange kampar til å heve seg på tabellen. Når ein i siste omgang endar i nedrykksona med fare for å dette ned, så er det mange kampar som har verka inn på dette, seier Halsebakke til Synste Møre. Saka blir følgt opp i papiravisa.
05.11.15 11:42
Venstre-toppar på vanylvsbesøk
Venstreleiar Trine Skei Grande og stortingsrepresentant Pål Farstad vitjar i dag, fredag, Vanylven. Samferdsel er sterkast i søkelyset, men på programmet stod også korte besøk på Åheim skule og Sibelco, samt Hakallegarden, der det no i ettermidag vert haustfest for venstrelaga på Sunnmøre.Dessverre vart første del av venstreleiaren sitt program i Vanylven noko amputert, då reisevanskar skapte ei forseinking på rundst to timar. Det gjorde at ein liten times planlagt besøk på Åheim skule vart nedkorta til rundt tjue minutt, og ca ein og ein halv time som var sett av til besøk og omvising på Sibelco Europe vart til vel ein halv time rask orientering, der særleg miljøsida vart trekt fram. Etter besøket på Sibelco bar det full hast til Hakallegarden for Grande, Farstad og lokale partirepresentantar med ordføraren i spissen. Her vert det orientering om Rovdefjordsambandet og Stad skipstunnel, før besøket altså vert avslutta med samling for venstrefolk frå heile Sunnmøre i 17-tida. Vi følgjer opp saka i papirutgåva.
30.10.15 15:59
Tolv fekk forelegg
Torsdag gjennomføete UP fartskontroll i 60-sona i Leitebakkane.Fartsmålinga vart gjort i retning frå 50-sona på Eidså og opp bakken der fartsgrensa er 60 km/t. Høgste målte fart var 80 km/timen. I alt tolv bilistar fekk bøter for å ha halde for stor fart. På politiet sin twitterkonto står det at målinga vart gjort på Fiskå. Dette er også gitt att i media, men skuldast altså ei msityding. Kontrollen var på Eidså.
30.10.15 12:59
ÅVK rykte ned i 6. divisjon
Det vart ein tung kveld for Vanylvs-fotballen. ÅVK tapte så klart som 5-1 mot Stordal onsdagskvelden i siste serierunden i 5. divisjon. Det sende vanylvsfotballen til 6. divisjon.Kjell Brenne Naturleg nok var stemninga svært så laber etter kampen i ÅVK-garderoben. –Vi har slite med å få utteljing på sjansane våre i år samtidig som vi har vore litt for rause framfor eige mål. I ein divisjon med så mange jamne lag og der du gjerne må ha marginane med deg, så har ikkje akkurat sesongen i år gått vår veg, seier ein skuffa trenar Øyvind Myklebust på telefonen til Synste Møre straks etter kampslutt.  Pauseresultatet var 1-0 til Stordal. ÅVK reduserte til 2-1 på straffe ved Stian Bellen før det mot slutten rakna for vanylvingane.  –Vi hang brukbart med til 2-1, men då Stordal gjekk opp i 3-1, datt vi litt for mykje i hop som lag og gav frå oss initativet, påpeikar Øyvind. ÅVK enda dermed på nest sisteplass på tabellen ettersom Sæbø tok ein sterk bortesiger mot Blindheim og gjekk forbi ÅVK. Men 3-6 sigeren på Blindheim vart likevel ikkje nok til å gå forbi Stordal på målskilnaden og dermed berge plassen i 5. divisjon. Dermed lid hjørungfjordingane same lagnad som ÅVK – ned i botndivisjonen. Etter det Synste Møre får opplyst er det frå ÅVK si side lagt inn protest på at Stordal skal ha brukt ein ikkje speleberettiga spelar (tre gule kort). Kor vidt dette er reelt rett og kva verknad dette i så fall kan få å seie, kjem Synste Møre attende til i papirutgåva så snart dette er avklart.   Dei andre kampane: Stranda – Skodje 1-1
Brattvåg 2 – MSIL 1-4
Åmdal – Ellingsøy 3-1
Blindheim – Sæbø 3-6  
21.10.15 22:30
Kraup over nedrykksstreken
ÅVK tok eit langt og viktig steg mot fornya kontrakt i 5. divisjon etter 2-0 sigeren over Hovdebygda onsdagskvelden.Kampfakta:
5.divisjon
Hovdebygda – ÅVK 0-2 (0-0)
Mål: 0-1 Elling Flister, 0-2 Martin Stahl
Bane: Hovdebygda kunstgras
ÅVK (4-3-3): Ådne Seljeset, Ole-Petter Storeide, Per Gunnar Lundehaug, Vegar Krokevik, Anders Midtbø, Øyvind Myklebust, Anders Bellen, Thomas Årvik, Carl Even Grande, Elling Flister, Sondre Hasund.
Innbyte: Martin Storeide, Sander Iversen, Erlend Kragset, Martin Stahl Kjell Brenne –Er vi like konsentrerte som vi var i denne kampen, så skal vi slå Stordal i sistekampen, meiner assisterande trenar Ole Per Kragset og siktar til det som blir ein rein ”vinn eller forsvinn” i Stordal komande onsdag. Der bør ÅVK vinne for å vere sikker på å halde unna for Sæbø som møter Blindheim. Nestsisterunden gjekk ÅVK sin veg ettersom både Sæbø og Stordal tapte sine kampar. Kampen i Hovdebygda var prega av tette duellar og lange pasningar mot motstandaren sitt målfelt. Sjansemessig var det likeleg fordelt, men ÅVK viste seg som mest effektive med to ballar i nettet etter pausen. Elling Flister gav ÅVK leiinga kvarteret ut i omgangen. Han krangla ballen over streken etter eit cornerinnlegg. Martin Stahl var sistemann på ein flott firetrekkeskombinasjon mot slutten av kampen. Ballen gleid frå venstre mot høgre. Sander slo til Elling som flikka vidare til Martin Storeide som serverte Martin Stahl som avslutta med eit fint skot inn ved lengste stolpen.  –God og jamn innsats over heile fjøla, meinte ein nøgd Ole Per Kragset som gjerne gir ein ekstra blomst til forsvarsfiraren samt keeper for årvake spel gjennom heile kampen. Før sisterunden har ÅVK 25 poeng, føre Stordal og Sæbø med 24 og sist Tjørvåg med kun 5 poeng. Tre lag rykkjer ned.  Andre resultat: Åmdal – Blindheim 2-1
Tjørvåg – Stranda 0-4
Brattvåg 2 – Stordal 5-0
Skodje – Sæbø 2-1
MSIL – Ellingsøy 2-1    
14.10.15 16:09
Kjempa tappert mot Brattvåg 1,5
ÅVK tapte knepe 0-1 på Eidsåvoll mot eit forsterka Brattvåg 2. Med nest sisteplass på tabellen har presset på å berge plassen i 5. divisjon auka ytterlegare når to runder attstår.Kampfakta
5. divisjon Sunnmøre
ÅVK – Brattvåg 0-1 (0-0)
Mål 0-1 Brattvåg 54 min.
Eidsåvoll gras
Dommar: Øyvind Nesdal Birkeland, Herd.
ÅVK (4-3-3): Ådne Seljeset, Anders Midtbø, Vegar Krokevik, Per Gunnar Lundehaug, Ole-Petter Storeide, Øyvind Myklebust, Stian Bellen, Anders Bellen, Carl-Even Grande, Elling Flister, Sondre Hasund.
Innbyte: Martin Storeide, Sander Iversen, Martin Stahl, Thomas Årvik.  Kjell Brenne Brattvåg stilte med eit forsterka mannskap med 5-6 frå førstelaget. Dette avslørte seg først og fremst på temposkifte, kombinasjonsevne og markeringskvalitet. Eller som han sa det ein litt skuffa ÅVK-spelar etter kampen. Dette var ikkje Brattvåg 2, men Brattvåg 1,5! Gjestene kom til Eidsåvoll med det føremål å berge plassen i 5. divisjon. Det greidde dei også, først og fremst ved å stille med eit svært så førstelagsprega 2. lag. Og med 0-1i bagasjen makta Haram-laget å ta dei poenga dei kom for å hente.  Like det eller ikkje. Slik er det berre i ein kamp der 2-arlaget innan regelverket finn situasjonen så truga at det må hentast spelarar i fleirtal ”ovanfrå” frå førstenivået og sende motstandaren nærare avgrunnen i divisjonen. Kampen vart aldri det dramatiske ”teaterstykket”. Til det var oppgjeret prega av for få publikumsgodbitar. ÅVK keeper Ådne Seljeset, som for øvrig spelte ein god kamp hadde litt meir å gjere enn Per Espen Thorsen i Brattvåg-målet. Brattvåg scora kampen sitt einaste mål etter 54 minutt. Ein ÅVK-miss etterfølgt av ein kjapp tretrekkskombinajon frå dei blå-gule mot eit stilleståande ÅVK i målfeltet, opna for eit fint langskot inn ved bortre målstang, ein ball Seljeset ikkje hadde sjanse på å plukke.            Med tre skot i stengene målt opp mot ÅVK sin eine sjanse på slutten der kun kroppstyngda på feil fot nekta Stian Bellen å utlikne, vart 0-1 eit rett bilete av kampen.                    
11.10.15 21:21
Teatret Vårt til Fiskå torsdag
Teatret Vårt har siste tida hatt felire forestillingar i Vanylven. Torsdag 8. oktober er dei igjen på plass med førstilling i Fskå ungdomshusDet er snakk om ei såkalla interaktiv teteatrforestilling, laga av folkemusikarane Britt Elise Skram og Ann Liv S. Gjendem med tittelen "Eg visste ikkje at eg kunne danse". Teatret Vårt omtalar stykket på side nettsider. Seniordansarane underheld og Fiskå Frilynde Ungomslag byd på kveldsmat i tilknyting til forestillinga.
08.10.15 12:45
 Nytt tap i jamn kamp
ÅVK makta ikkje gjere jobben mot Ellingsøy laurdag. Trass tap er det framleis gode sjansar for å berge plassen i 5. divisjon.Kampfakta:
5. divisjon
ÅVK – Ellingsøy 2-3 
Eidsåvoll gras
MÅL:0-1 Stian Sæth (2 min), 1-1 Stian Bellen (straffe 9 min), 2-1 Elling Flister (43 min), 2-2 Viktor Hoff (47 min), 2-3 Desislav Matev (82 min).
Dommar: Øyvind Kringstad, Valder IL.
ÅVK (4-3-3): Ådne Seljeseth, Anders Midtbø, Vegar Krokvik, Øyvind Myklebust, Ole Petter Storeide, Anders Bellen, Stian Bellen, Thomas Årvik, Sander Iversen, Elling Flister, Sondre Hasund.
Innbyte: Carl Even Grande, Martin Storeide.    Kjell Brenne ÅVK fekk seg ein kalddusj i starten på kampen. Ellingsøy tok leiinga alt etter eit par minutt på eit pent frispark av Stian Sæth, ein ball som overraskande nok fekk smyge seg inn ved bakre stolpe mellom back og keeper . ÅVK kom likevel til hektene og var mest på offensiven. Stian Bellen utlikna til 1-1 på ei fint plassert straffe etter hands i målfeltet. Og fleire på tribunen trudde dette kom til å gå ÅVK sin veg etter at Elling Flister sende ÅVK i føringa på ein ballen i lengste hjørnet etter ein fiks fri-stikkar frå Sondre Hasund i mølja på ventresida tre minutt før pause. 2-1. Ellingsøy var like kjapt frampå etter pause som i første omgang. Langskotet i det 47. minuttet frå Viktor Hoff nådde ikkje keeper Ådne Seljeseth ut på og dermed 2-2. Avgjerda fall etter 82 minutt. Ei dårleg og somlete avklaring på ÅVK si venstreside i forsvaret, gav Ellingsøy sjansen til å avgjere. Den tok dei godt vare på. Desislav Matev sende ballen frå kort hald i nota bak ein sjanselaus Seljeseth. ÅVK vakna no til ein siste offensiv innspurt, men det lukkast ikkje sjølv om skotet frå Elling Flister frå skrått hald var nære på då ballen small i stolperota og ut.             Det spruta ikkje av ÅVK i denne kampen. Laget har eit spelemateriell som avgjort klassifiserer for 5. divisjon. Men denne gongen fekk ÅVK ikkje vist fram det potensialet som bur i gutane og som gjer at dei er i stand til å spele jamt med dei beste i denne divisjonen. Tre kampar attstår. Det betyr ni poeng, ÅVK!                                 
03.10.15 19:14
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA

 

Torsdag 26. november
17.00 Kveldssong, Syvde kyrkje

Fredag 27. november
18.00 Fole te folkemusikk, Ørsta kult.hus
18.00 Konsert Fjordmannen, Operahuset Nordfjord

Laurdag 28. november
10.00 Kransekaketombola, Fiskå
Salsutstilling, Osnes, Åheim
12.00 Utstilling, Lundgarden Fiskå
16.00 Tenning julegrana, Åheim
16.00 Førjulsbasar, Syltefjord bygdehus
16.30 Adventbasar, Olivinhallen
19.00 Julebord, Syvde samf.hus
20.00 Burger & Blues, Sivvah, Eidsåtun
20.00 Julebord, Rovdetun
21.00 Geiringarne, Bakeriet pub, Syvde
Sigrid Moldestad, Operahuset Nordfjord

Søndag 29. november
12.00 Utstilling, Lundgarden Fiskå
16.00 Tenning av julegrana, fakkeltog, Fiskå
Øisteins teikneshow, Operahuset Nordfjord

Mandag 30. november
18.00 Juleverkstad, Syltefjord bygdehus

Onsdag 2. desember
12.00 Utstilling, Lundgarden Fiskå
15.00 Pensjonistlaget julebord, Eidsåtun

Torsdag 3. desember
11.00 Babysong, Åram kyrkje

Fredag 4. desember
19.00 Julekava, Operahuset Nordfjord

Laurdag 5. desember
Salsutstilling, Osnes, Åheim
12.00 Utstilling, Lundgarden Fiskå
19.00 Julekava, Operahuset Nordfjord
20.00 Julebord, Fiskå ungd.hus

Søndag 6. desember
12.00 Utstilling, Lundgarden Fiskå

Onsdag 9. desember
12.00 Utstilling, Lundgarden Fiskå
Seniorjulebord, hotel Alexandra

Fredag 11. desember
19.00 Julekava, Operahuset Nordfjord

Laurdag 12. desember
Salsutstilling, Osnes, Åheim
12.00 Utstilling, Lundgarden Fiskå
19.00 Julekava, Operahuset Nordfjord

Søndag 13. desember
12.00 Utstilling, Lundgarden Fiskå

Onsdag 16. desember
12.00 Utstilling, Lundgarden Fiskå

Torsdag 17. desember
17.00 Kveldssong, Combisenteret

Laurdag 19. desember
Salsutstilling, Osnes, Åheim
12.00 Utstilling, Lundgarden Fiskå

Søndag 20. desember
12.00 Utstilling, Lundgarden Fiskå

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
FERJERUTER
Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

 

     

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget