resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820

Kristina greidde det igjen

kristinan.jpg

I siste omgang i kulestøtkonkurransen under Ungdoms-NM i friidrett innandørs, slo Kristina Thunem (15) til med eit rekordstøt på 11.97 og sikra seg med det gullet i 16-årsklassa - ein centimeter føre argaste konkurrenten! 

Dermed kopierte friidrettstalentet frå Tunheim bragda frå UM utandørs i haust, då dette biletet vart teke - men i papiravisa torsdag lovar vi både nytt bilete og prat med den ferske noregsmeisteren.

Ti måtte punge ut på Eidså
eidsaa.jpg

UP hadde onsdag ettermiddag fartskontroll i 50-sona på fv 61 på Eidså. Høgste målte fart var 70 km/t. I alt ti bilførar fekk utskrive forenkla forelegg under kontrollen, les vi politiloggen.

Vanskar med ferja
Årvik - Koparnes onsdag kveld

frafjord.jpg

Bilar som skulle med ferja frå Årvik kl 18.45 onsdag ettermiddag, måtte etter ei ventetid rygge på land att og ta ferja frå Larsnes. Årsaka var tekniske vanskar om bord i "Frafjord". 

På ferja kunne dei då vi snakka med dei 18.20 ikkje seie noo sikkert om kor lenge det ville gå før ferja var i drift igjen. Vi kan såleis berre vise til Norled sine nettsider der det vil bli lagt ut meldingar. SISTE: Norled melder kl 20.23 om normal drift i sambandet.

Kreativ samarbeidsinvitt
bergar truleg ambulansen

ambukop.jpg

På styremøtet i Ambulanse Midt-Norge HF i Stjørdal torsdag uttalte styreleiar Petter Bjørdal i følgje smp.no at han trykkjer utspelet frå Vanylven til sitt bryst. Utspelet, som omhandlar samordning mellom dagambulanse og anna medisinsk omsorg, kan berge dag-ambulansen. Styret har no vedteke å få dette forslaget utgreidd - og er i utgangspunktet svært positive til det skisserte samarbeidet.

Vår i Vanylven

tjeldo.jpg

Det blømer i hagane, tjelden er komen (her er dei vi har rettutanfor redaksjonen vår no i dag) - vi ser bilete av flokkar av sporv på facebooksidene våre - og torsdag toppa målestasjonen på Fiskå temperaturlista for heile kongeriket med 12 grader. Og vi er framleis berre i slutten av februar.

1234...95
<p><span>ÅVK kneip andreplassen med fart og driv i 90 minutt<br></span></p>
ÅVK kneip andreplassen med fart og driv i 90 minutt
ÅVK leverte to omgangar med frisk underhaldningsfotball mot eit svært så juniorprega Herd 2 på Eidsåvoll søndag. Det gav ein 2.-plass på sluttabellen i 5 divisjon sidan Blindheim snubla heime mot Ellingsøy.  Kampfakta
ÅVK – Herd 2  3-1
Mål: 0-1 Amund Rørstad (21 min), 1-1 Anders Midtbø (44 min), 2-1 (sjølvmål 58 min),  3-1 Elling Flister (87 min).
Bane: Eidsåvoll gras
Dommar: Zenum Murati, GiskeIL.
ÅVK (4-5-1): Robert Midtbø, Erlend Kragset, Vegar Krokevik, Øyvind Myklebust, Anders Midtbø, Oskar Vik, Stian Bellen, Anders Bellen, Jon André Thue, Ole André Kragset, Torgeir Halsen.
Innbyte: Elling Flister, Sindre Thue, Henning Sætre, Uchin Cho, Ivar Krokevik, Thomas Årvik.    Kjell Brenne Ei finare oktober-grasmatte enn det Eidsåvoll framstod med søndag, kan vi knapt hugse. Det grøne ”nålefiltteppet”  inspirerte tydelegvis begge laga til ei svært så sjåverdig forestilling. Så skjedde det eitkvart heile tida, mest i regi av eit angrepsjagande ÅVK mot eit ungt og tappert forsvarande Herd 2. Og den ungdommelege garde i bylaget heldt lenge stand mot ÅVK si overmakt. Faktisk var Herd 2 freidige nok til å ta leiinga 0-1 etter 21 minutt då debutant Amund Rørstad sende bortelaget i føringa på eit spekulert langskot som smatt inn ved stolperota utanfor rekkevidda til ÅVK-keeper Robert Midtbø. Scoringa kom på ei effektivt kontring i ein fase der ÅVK trykte hardt på for å få hol på byllen. Scoringsfoten Rørstad må tydelegvis ha gått i arv. Pappa Audun som sjølv var ”ringside” Eidsåvoll som linjevakt, var i si tid på åttitalet ein svært så vidgjeten goalgetter for Ørskog i sunnmørsfotballen. ÅVK fekk si rettferdige utteljing etter ein tre trinns fotballkanonade i målfeltet like før pause der Anders Midtbø hektisk til slutt makta trykke ballen i nettet.  I andre omgang dominerte ÅVK endå klarare og spelte seg til fleire opplagde sjansar, men der stogga det. Herd-forsvaret med den tidlegare AaFK-veteranen Lasse Olsen i brodden og ein årvaken keeper var både heldige og gode heilt til dess Olsen måtte forlate arenaen på grunn av lyskestrekk.  ÅVK gjekk opp i leiinga 2-1då Jon Andre Thue gjekk høgst på cornerinnlegget og ballen small i hovudet på ein Herd-spelar og rett i mål. Årets siste mål på Eidsåvoll sette eit ærefullt punktum på sesongen. Innbytar Uchin Cho på høgreflanken viste kvifor han blir eit namn alt i 2017-sesongen. Han drog friskt opp og la eit perfekt innlegg som Elling Flister på blindsida som kunne skjere inn på og sette direkte i nota bak ein sjanselaus keeper. –Ei bra avslutning frå vår side, ein kamp som optimistisk løftar blikket framover, sa ein fornøgd ÅVK-trenar Oddvin Kragset etter kampen.    
23.10.16 18:38
Lanserte kystkommunen att
Lanserte kystkommunen att
Kommmunestyret drog lenge i taua før dei tysdag klarte å få til eit vedtak i saka om kommunereform som alle kunne stille seg bak. Det ein var mest samde om var at det no må vere eit mål å sjå om alternativet med kystkommune frå Vågsøy til Hareid kan blåsast nytt liv i.Med ulike synspunkt på sjølve reforma og eit tydeleg skilje tvers gjennom Venstregruppa, har det site langt inne å få til eit vedtak om kvar vegen skal gå vidare etter folkerøystingane i vår. Det har vore tydeleg misnøye med vedtaket som var gjort i kommunestyret i juni, men det var også tydeleg at formannskapet si nye tilråding frå september ikkje var liv laga. Alle parti har likevel lova å rette seg etter ei folkerøysting som sa ja til Runde kommune, og det var såleis stor vilje til å semjast om eit felles vedtak. Tysdag kom det difor to nye framlegg på bordet, det eine frå Arbeidarpartiet, som fekk støtte frå Senterpartiet, to av Venstre sine representantar og frå ordførar Lena Lndsverk Sande med atterhald om endring av ordlyd på eitt punkt om at vidare fohandlingar skal skje "på sikt". Det andre framlegget kom frå FrP og hadde støtte i Høgre, Kristeleg Folkeparti og Leon Stranden frå Venstre. Stridens kjerne var om ein skal orientere seg etter nei-resultata i andre kommunar og det underliggande i Fylkesmannen sitt vedtak om at vi framleis har ein Rovdefjord som skil, og at vidare forhandlingar såleis kan takast "på sikt og i åra framover", som det stod i Ap/Sp/V sitt framlegg. Dei andre tre partia meinte at ein då vil lett hamna utanfor og måtte komme å "banke på døra" i ettertid. Etter lange gruppemøte og mykje tautrekking, vart det likevel til at ein strauk ordlyden om på sikt, og vedtaket lyder då slik.
3. Vanylven kommune ynskjer  å arbeide for ein kystkommune med utgangspunkt frå Vågsøy til Hareid. Ordføraren må ha ein tett dialog med forhandlingsutvalet i det vidare arbeidet og kommunestyret må få ein god informasjon. Framlegga i sin heilskap finn du i papirutgåva av Synste Møre, medan sjølve debatten kan sjåast på kommunen si nettside.
20.10.16 10:14
boksalg_stor.jpg
teikning.jpg
Heldig siger til ÅVK
Heldig siger til ÅVK
Laur 08.10. Ikkje før Åmdal vart redusert til ni spelarar, klarte Åram/VanKam å sikre seg tre poeng på Eidsåvoll i dag.Heimelaget produserte svært lite mot ei Åmdal-lag som tok leiinga 1-0 etter om lag ti minutt av kampen. Mot slutten av første omgang vart likevel Stian Bellen spelt fint gjennom, og Åmdalkeeperen sin manøver gav raudt kort for felling. Straffa sette Elling Flister i mål til 1-1. Like etterpå var det Anders Bellen som var på farten og etter eit fint framspel gav leiing 2-1 til pause. Dermed skulle ein tru det låg an til spelemessig trykk frå heimelaget si side mot gjestar som var redsuerte til ti mann. Men Åmdal låg godt samla med press mot angripande motstandarar rundt tjue meter, og ÅVK spelte seg knapt til sjanse i heile andre omgang før det var gått over nitti minutt. I den andre enden av bana fekk åmdalingane mykje spelerom framfor ÅVK sin sekstenmeter og spelte seg til brukbare sjansar i starten av andre omgang, ikkje minst på dødballar. Så kom den mest omsnakka episoden på Eidsåvoll i dag, der ein Åmdalspelar på innkast sender ballen rett i bakhovudet på Oskar Vik. Dommaren meiner det er med forsett, og gir raudt kort. Åmdal er då nede i ni mann, og ein skulle tru det var full kontroll til heimelaget. Men i staden går Åmdal etter 73 minutt opp til 2-2. Eit frispark vert lagt inn i feltet. Litt kriging og ballen ut att til ein Åmdalspelar som står umarkert på seksten meter og sender ballen i nettet.  Heldigvis klarer Vegard Krokevik å heade inn eit hjørnespark fem minutt seinare, og to minutt på overtid kombinerer så Sindre Thue og Elling Flister fint på høgrekanten og sikrar 4-2.
08.10.16 16:43
Statsbudsjettmidlar til Jetmundkyrkja
Statsbudsjettmidlar til Jetmundkyrkja
I eit budsjettframlegg som politisk kommentator i Nrk Møre og Romsdal, Trond Vestre, kallar eit duskregn over fylket, dryp det også litt konkrete midlar til Vanylven gjennom ei løyving på 1,5 millionar til middelalderkyrkja på Åheim.Det er ei glad kyrkjeverje, Inger Anne Bøstrand Vidnes, som tar i mot beskjeden.
– Svært kjekt, seier ho. Ho fortel at det er kyrkja sin arbeidsgjevarorganisasjon, KA, som har spelt inn sak om løyvingar til middelalderbygg, og i ein tiltakspakke er det sett av fire millionar kroner i Møre og Romsdal til middelalderbygg, av det 1,5 til St. Jetmund kyrkje. Bøstrand Vidnes fortel at dei øyremerka midlane vil verte nytta i hovudsak til refuging av murane innvendig, og skulle det rekke til noko meir er både drenering rundt kyrkja og kalking av murar av det som står på lista å få gjort.
06.10.16 15:00
Vanylven som før - inntil vidare
Vanylven som før - inntil vidare
Fylkesmannen i Møre og Romsdal går inn for sju store kommunar i Møre og Romsdal på noko sikt. Som eit første steg på vegen går han inn for 16 kommunar. Vanylven blir inntil vidare som før.Solholm delte innstillinga si i det han kallar "ideell" kommunestruktur med sju kommunar i fylket. Ei av dei er det området vi tidlegare vi kalla Runde kommune, der Vanylven er med saman med dei andre kommunane på Ytre Søre Sunnmøre. På kort sikt går fylkesmannen inn for å dele dette området i tre: Hareid-Ulstein, Herøy-Sande og Vanylven.
Fylkesmannen tilrår altså ikkje å endre grensene til Vanylven no. Fylkesmannen tilrår også at Ørsta og Volda går saman i tillegg til Hornindal. Ordførar Lena Landsverk Sande i Vanylven seier kort etter at saka vart kjent, at den andre delen av tilrådinga var langt på veg som venta, men den første delen med sju store kommunar såg ho ikkje kome. Ho legg likevel til at dette er i samsvar med det Fylkesmannen har sagt tidlegare. Om kva som no vidare skal skje, må ein - ifølgje ordføraren, samsakkast om.
03.10.16 08:41
Fem mista lappen i fartskontroll
Fem mista lappen i fartskontroll
Torsdag morgon (22.09) gjennomførte politiet fartskontroll i Leiebakkane på Eidså. Her fekk fem av bilførarane beslaglagt førarkortet. Høgste fart vart målt til 97 km/t i 60-sona.Lensmannsbetjent ved Vanylven lensmannskontor, Andreas Hofstad, fortel at kontrollen vart utført på bakgrunn av mange klager på køyring med stor fart i området. Ut i frå at det vart så mange beslag og mykje å gjere med det, valde ein å la andre som var over fartsgrensa køyre vidare.
– Men at klagene på stor fart har sin grunn, fekk vi stadfesta i dag, seier Hofstad.
Kontrollen vart gjennomført i tidsromet om lag mellom 07.30 og 09.30, og på trafikk i begge retningar.
22.09.16 10:23
ÅVK til topps på tabellen
ÅVK til topps på tabellen
Åram/Vankam slo onsdagskvelden Hovdebygda 3-1 i duellen om tabelltoppen i 5. divisjon. På kunstgraset i Hovdebygda hadde laga spelemessig kvar sin omgang, men med ÅVK som det mest effektive laget. 
Kjell Brenne Heimelaget var det førande laget før pause og det var etter spelet si utvikling at Hovdebygda tok leiinga 1-0 på straffe etter vel halvtimen, sjølv om ÅVK då såg ut til å vakne for kvelden. Elling Flister var klar til kampen og kom inn som eit friskt pust i 2. omgang og sette meir fart i ÅVK sitt angrep. Åheimaren som tydelegvis er i form, utlikna først til 1-1 i det 60. minutt etter å ha slite seg fri på venstrekanten. Same mann sende ÅVK i føringa 1-2 berre tre minutt seinare. Kampen hardna til og det vart nokre tøffe duellar på bana som gjorde at dommar Moldskred måtte blåse både tidt og ofte for å halde kontrollen. Hovdebygda kjempa hardt for utlikning. I staden vart det nok ein innbytar for ÅVK som slo til, i det Henning Sætre ti minutt før slutt i ei tett batalje i målfeltet fekk overliste keeperen. Dermed toppar ÅVK tabellen når fem rundar attstår. Sidan det i år ikkje blir opprykk i nokon av kretsdivisjonane, er det KM-tittelen som blir sesongmålet. Alt på laurdag skal ÅVK måle krefter med tabelltoar Blindheim på Eidsåvoll. Vinn ÅVK den kampen har laget skaffa seg eit godt utgangspunkt for å bli KM-meistrar. På eit kjempande ÅVK framstod Elling Flister nok ein gong som ein målfarleg angripar. Også Torgeir Halsen i spissrolla skapte mykje bry for Hovdebygda sitt forsvar og elles var Thomas Årvik godt synleg på ei midtbane som makta ta grep etter pause. Stjerner ÅVK:
*** Elling Flister.
** Thomas Årvik.
*     Øyvind Myklebust. Kampfakta
5.divisjon Sunnmøre: Hovdebygda- ÅVK 1-3 (1-0)
Mål: 1-0 Bjørnar Holen (33), 1-1 Elling Flister (60), 1-2 Elling Flister (63), 1-3 Henning Sætre (79) Bane: Hovdebygda kunstgras Dommar: Dag Harald Moldskred, Hareid. ÅVK (4-5-1): Robert Midtbø, Erlend Kragset, Vegard Krokevik, Øyvind Myklebust, Ole Andre Kragset, Per Gunnar Lundehaug, Stian Bellen, Thomas Årvik, Anders Bellen, Jon André Thue, Torgeir Halsen. Innbyttarar: Elling Flister, Henning Sætre, Uchin Cho, Oskar Vik, Anders Midtbø, Andreas Nystøl.
15.09.16 10:47
Sjuarfotball frå ÅVK
Sjuarfotball frå ÅVK
ÅVK tok ein solid 1-7 siger på Vartdal onsdagskvelden. No pustar vanylvingane tabelleiande Hovdebygda i ryggen etter at ørsta-laget tapte 3-2 mot tabelltrear Blindheim.Kampfakta:
5. divisjon Sunnmøre:
Vartdal – ÅVK 1-7 (0-3)
Mål: 0-1 Per Gunnar Lundehaug (24), 0-2 Thomas Årvik (38), 0-3 Per Gunnar Lundehaug (45), 0-4 Henning Olai Sætre (47), 0-5 Elling Flister (54), 0-6 Oskar Vik (88), 0-7 Oskar Vik (90), 1-7 Jostein Bjørlykhaug (92).
Bane: Vartdal stadion gras.
Dommar: Kristian Standal, Rollon
ÅVK (4-5-1): Ivar Krokevik, Erlend Kragset, Vegar Krokevik, Anders Midtbø, Ole André Kragset, Per Gunnar Lundehaug, Henning Sætre, Stian Sylte Bellen, Thomas Årvik, Jon André Thue, Elling Flister.
Innbytarar: Uchin Cho, Oskar Vik, Andreas Nystøl, Sigve Støylen. Kjell Brenne Kampen var jamnare enn resultatet viser. Etter ein litt famlande start på kampen, var det ÅVK som opna scoringskontoen etter vel halvspelt omgang ved Per Gunnar Lundehaug som også sytte for 0-3 på ei fin heading like før pause på ein innlegg frå kanten. Då hadde Thomas Årvik ordna 0-2 på eit godt langskot sju minutt tidlegare. ÅVK hadde full kontroll etter pause. Henning Sætre la på til 0-4 berre eit par minutt ut i omgangen. Elling Flister ordna 0-5 før ein målhissig innbytar Oskar Vik avslutta målproduksjonen med ein dobbel: 0-6 etter 88 min og 0-7 på full tid. Vartdal fekk pynte på sluttresultatet på overtid med reduseringa 1-7. ÅVK viste nok ein gong at laget bør vere ein solid kandidat til neste års forsterka 5. divisjon med ein stall av god kvalitet og breidde.  I denne kampen var både Øyvind Myklebust, Robert Midtbø, Anders Sylte Bellen og Torgeir Halsen fråverande på grunn av skuletur. Når seks runder attstår, er Hovdebygda i tet med 37 poeng, føre ÅVK 35 poeng og Blindheim 34 poeng Stjerner ÅVK:
Elling Flister ***
Henning Sætre **
Per Gunnar Lundehaug * Andre resultat 16. runden:
Brattvåg 2 – Ellingsøy 1-9
Vigra – Volda 2  5-2
Giske – Blindheim 0-1
MSIL – Åmdal 2-2
Herd 2 – Hovdebygda 3-2  
08.09.16 10:51
Eineståande om bruk av havet
Eineståande om bruk av havet
– Eg vart så imponert då eg såg programmet. Dette kunne like godt vore på nasjonalt nivå. Utruleg at dei har fått det til her.
Det sa seniorforskar i Møreforsking, Annelise Chapman om konferansen: Havet - for ei berekraftig framtid, som vart halden på Fiskå torsdag i regi av Vanylven Utvikling.På konferansen vart det teke opp tema som syner dei ante mulegheitene som ligg i bruk av havet, frå tare- og kråkebolledyrking til bølgekraft og nytting av avfall til biogass og marine helse- og kosthaldsprodukt. Og som Chapman også sa:
– Det som kjem fram viser også at ein liten stad, og det som vi reknar som utkantar, kan vere heilt sentrale i denne utviklinga og når det gjeld slik næring. Som det kom fram frå andre aktørar, krev dette engasjement og nokon som går i spissen. Og for å sitere ein annan av temahaldarane, Roger Hofseth, med nyleg teikna avtale om 165 millionar kroner i kapital frå Japan:
– Å få folk med seg er nøkkelen.
Vi kjem attende med stoff om det som kom opp på konferansen i papiravisa.
01.09.16 16:54
<p><span>Det vart ein grå-dag i Volda</span></p>
Det vart ein grå-dag i Volda
La det swinge! song GP-vinnarane Bobbysocks i 1985. Svinga gjorde det også for ÅVK som gjekk frå den historiske rekordsigeren 16-1 til eit flatt 2-1 tap i Volda.Kampfakta:
5. divisjon Sunnmøre
Volda 2 – ÅVK 2-1  (1-1)
Mål ÅVK: 1-1 Elling Flister (44 min)
Volda stadion kunstgras
Dommar: Kristian Standal, Rollon.
ÅVK: Robert Midtbø, Erlend Kragset, Vegar Krokvik, Anders Bellen, Anders Midtbø, Elling Flister, Stian Bellen, Sondre Hasund, Jon-Andre Thue, Ole Petter Storeide, Torgeir Halsen.
Innbyttarar: Thomas Årvik, Ole Andre Kragset, Oskar Vik.  Kjell Brenne Så var kanskje batteria i ÅVK-motivasjonen ikkje toppladda i gårkveld. I alle fall fungerte det ikkje på kunstgraset slik trenar Oddvin Kragset hadde håpa.             –Noko god forklaring på kvifor det bikka imot oss, har eg ikkje. Volda-laget var bra, det, med serleg ei kjempande midtbane, men det var vi som hadde dei grovaste sjansane. Så om vi hadde enda på 2-2, så var kanskje det det resultatet som ville gjenspegle best det som skjedde på bana. Men ok –vi får berre ta det til følgje og kome sterkare att mot Giske på Eidsåvoll neste laurdag, sa ÅVK-trenaren. –Men plassen på øvre halvdel av tabellen og som sikrar plass i den nye 5. divisjonen neste år skulle det vel ikkje vere nokon fare med etter dette tapet? –Det står att 8 rundar og vi har ikkje tenkt å tape alle desse kampane, så akkurat det trur eg ikkje skulle vere nokon fare for etter det som skjedde i Volda, seier ein nøktern Kragset og legg til: –For sjølv om det vart berre eitt mål i gårkveld, så spelte laget til tider ganske bra, men som sagt ville det berre ikkje. Elling Flister utlikna for ÅVK  like før pause etter eit frispark-innlegg. Men eit tidleg volda-mål i 2. omgang gav vertane leiinga 2-1, utan at ÅVK makta å kome tilbake og utlikne. Andre resultat: Brattvåg 2 – Vigra 1-2, Giske – Vartdal 5-0, Ellingsøy – Hovdebygda 0-1, MSIL – Blindheim 3-4, Herd 2 – Åmdal 4-0  
25.08.16 11:20
<span style=Storstilt opning i Steinsvika">
Storstilt opning i Steinsvika
- Det er ikkje ofte ein opnar eit anlegg som har vore i god drift eit år, men sunnmøringar likar å vere trygge på at ting virkar før dei seier seg heilt nøgde, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale, då han tysdag opna Marine Harvest sitt settefiskanlegg i Dalsfjorden.   Dale viste til satsinga står både for verdiskaping og lønsame arbeidsplassar i distrikta. 
– Den dagen det berre ser fint ut rundt oss og det ikkje er rom for å skape arbeidsplassar, har vi tapt, sa ministeren mellom anna. Fleire peikte på at sjølv om rett nok naturgjevne føresetnader er med å bestemme, og at ein hadde lokalitet på staden frå før, er det ikkje gitt at selskapet legg oppbygging av eit slikt storanlegg nettopp i Dalsfjorden.
– Det er også fortenesta til ein trygg og lojal arbeidsstokk, sa fylkesordførar Jon Aasen, frå det han kalla nabobygda til Steinsvika. Han viste til at det moderne anlegget med femten arbeidsplassar vil verte eit punkt på fylket si skryteliste. 

Vi har reportasje frå opninga i papirutgåva.
23.08.16 17:34
Møtte elevar med korpsmusikk
Møtte elevar med korpsmusikk
Første skuledagen skal vere ein festdag. På Myklebust skule i Syvde var deler av skulekorpset tromma saman for å ønskje dei nye elevane vel møtt med feiande korpsmusikk. Ein flott gest!Leiar i skulekorpset, Håvard Sjåstad, seier at han syntes dette var ein framifrå tanke då ideen kom frå dirigenten Hanne Benedicte Drabløs. Og ho vedkjenner seg initiativet, men seier idéen har ho plukka opp gjennnom korpsforbundet.  –Vi hadde tenkt å gjere det i fjor, men då kom vi på det litt seint. I år fekk vi tid til å førebu oss litt meir og bruke den delen av korpset som er tilgjengeleg. Vi brukte desse også i barnehagetoget før 17. mai og det gjekk fint, seier Hanne Benedicte Drabløs.
23.08.16 12:44
Rekordsiger på
Rekordsiger på "lånt" heimebane
ÅVK har aldri skåra så mange mål i ein kamp som dei gjortde på kunstgraset på River Plate i Gusken. Heile 16-1 vart resultaet over botnlaget Brattvåg 2.Vanylven manglar kunstgras for 11-fotball. Onsdag var tilhøva slik etter alt regnet at grasmatta på Eidså ikkje kunne brukast. Dermed måtte ein "låne" heimebane i Gursken.  Trasig at det skal vere slik, men resultatmessig vart det slett ingen nedtur. ÅVK valsa totalt ned motstanden og alt til pause var stillinga 6-0. Og moroa heldt fram . I det 83. minutt kunne Henning Olai Sætre sette inn sitt første seriemål, samstundes som han braut "rekordgrensa" for tidlegare skåra mål for ÅVK i ein kamp, då han sette inn det. 15. målet. Litt rot i eige forsvar gjorde at Brattvåg 2 fekk inn eit trøystemål eit par minutt ut i andre omgang. Men elles var dette ÅVK sin kamp - og på ei lang skåringsliste legg vi merke tilekte  hat- trick for Sindre Thue med tre mål skåra i same omgang. Totalt vart det fire på han, medan Ole Petter Storeide stoppa på tre.
På lista ellest finn vi Jon Andre Thue (2), Torgeir Halsen (2), Elling Flister, Sondre Hasund, Thomas Årvik, Henning Olai Sætre og Andreas Nystøl. Sistnemnde fekk æra av å fastsetje sluttresultatet. Elles var Ole Andre Kragset tilbale i ÅVK-trøya i denne kampen etter nokre år i Hareid. Dommar var Dag Harald Moldskred, Hareid.
10.08.16 14:01
Vellukka kursfestival
Vellukka kursfestival
Fredag var det avslutning av sommarkursa som siste dagane har vorte haldne av kommunen i samarbeid med banken og Vanylven Utvikling. Og vi kan slå fast at dette har det vore litt festival over. På avslutninga vart det presentert resultat frå dagane, gjennom eit stort kakebord, animasjonsfilm, handverksprodukt, graffiti, og ikkje minst ein avslutningskonsert med lokale aktørar i lag med Trollebø band. Vi kjem med meir frå kursa i papirutgåva torsdag, som er den siste før ferien.
01.07.16 18:07
ÅVK vann 4-1
ÅVK vann 4-1
Åram/VanKam tok ein klar heimesiger mot Ellingsøy på Eidsåvoll laurdag. Etter ein god førsteomgang, der det stod 3-0 til heimelaget, kunne likevel utfallet endra seg ut i andre omgang, då dommaren ikkje fekk med seg at Stian Bellen si heading var klart over streken, etter først å ha treft tverrliggaren, så i bakken og ut att. Då stod stillinga 3-1, og i det påfølgjende angrepet fekk Ellingsøy straffe etter 69 minutt. Hadde det her vorte 3-2, med ny giv til bortelaget og litt amper stemning i heimelaget, kunne kanskje ein sikker trepoengar vorte til poengdeling. Men keeper Ådne Seljeset gjekk rett veg og plukka straffa greit. Dermed gjekk det rett veg, og seks minutt seinare kunne Stian Bellen trygge sigeren etter fin forsering på venstrekanten og innlegg frå Ole Petter Storeide, som gjorde ein god kamp. ÅVK sine mål vart skåra av: Ole Petter Storeide (3 min), Stian Bellen (6 min), Elling Flister (28 min) og Stian Bellen (85 min).
18.06.16 17:14
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA

Fredag 21. oktober
18.00 Basar, Hakallestranda
18.00 Trolls, Fiskå kino
20.00 Børning 2, Fiskå kino
20.00 Ope hus, Åheim misjonshus

Laurdag 22. oktober
20.00 Alle gode ting er 3, Syvde samfunnshus
20.00 Jubileums konsert, Leikanger kyrkje
21.00 Idol-Jørn, Smask, Fiskå

Søndag 23. oktober
14.00 ÅVK - Herd 2, Eidsåvoll
15.00 Eldrefest, Eidsåtun
TV-aksjonen 2016

Mandag 24. oktober
19.30 Møte, Hakallestranda bedehus

Tirsdag 25. oktober
19.30 Møte, Hakallestranda bedehus

Onsdag 26. oktober
19.30 Møte, Hakallestranda bedehus

Laurdag 29. oktober
21.00 Trygve Nystøyl, HakkalleStrandhus

Laurdag 5. november
12.00 Julemesse, Combisenteret

 

 

 

 

 

 

 

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
FERJERUTER

 

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

resized_frontpage_02.jpg

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget