resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820
Sa ja til skule og hall på Fiskå
Sa ja til skule og hall på Fiskå
(15.06) Eit delt Vanylven kommunestyre slutta seg etter lang debatt med stort fleirtal til å godkjenne oppstart av arbeidet med bygging av andre byggetrinn på Fiskå skule, og - det som har vore og vart stridspunktet, ny gymsal/hall.Vi kjem attende med meir frå den over tre timar lange debatten i papirutgåva, men i korttekst kan vi seie at kommunestyret var kløyvd i to. Dei som ivra for å kome i gang, og dei som meinte saka var for lite utgreidd og helst ville utsetje henne til både arbeidet med skulebruksplan og dialogmøte på Åheim i kveld var gjennomført. Røystetala viste elleve mot ti stemmer for å behandle saka no. Eit anna omdiskutert tema var å endre forslaget som ligg føre til at ein bygg hallen i tilknyting til skulen for å spare driftsutgifter på straum, ventilasjon og varmeattvinning. Dette kan fort gje ein million mindre for året i driftsutgifter vart det sagt. Eit like knapt fleirtal valde difor å endre framlegget til å skulle sjå på slik løysing, medan mindretalet på ti meinte dette ville seinke prosessen og kunne takast i vare på andre måtar. (Dette kom feil ut frå vår side i ein første versjon av saka). Det vart såleis til slutt med stort fleirtal, nitten mot to stemmer, godkjent å starte arbeidet og på Fiskå kan ein no ta til å gle seg både til nytt skulebygg og ikkje minst ein flott hall. Diskusjonen var heller ikkje fri for å ta opp i seg det som har vore av skuldingar og personkritikk, noko særleg ordføraren gav uttrykk for har vore tøft å stå i. 
15.06.20 16:46
Edit

Annonse

Edit
Edit

Nyhende

Sa ja til skule og hall på Fiskå
Sa ja til skule og hall på Fiskå
(15.06) Eit delt Vanylven kommunestyre slutta seg etter lang debatt med stort fleirtal til å godkjenne oppstart av arbeidet med bygging av andre byggetrinn på Fiskå skule, og - det som har vore og vart stridspunktet, ny gymsal/hall.Vi kjem attende med meir frå den over tre timar lange debatten i papirutgåva, men i korttekst kan vi seie at kommunestyret var kløyvd i to. Dei som ivra for å kome i gang, og dei som meinte saka var for lite utgreidd og helst ville utsetje henne til både arbeidet med skulebruksplan og dialogmøte på Åheim i kveld var gjennomført. Røystetala viste elleve mot ti stemmer for å behandle saka no. Eit anna omdiskutert tema var å endre forslaget som ligg føre til at ein bygg hallen i tilknyting til skulen for å spare driftsutgifter på straum, ventilasjon og varmeattvinning. Dette kan fort gje ein million mindre for året i driftsutgifter vart det sagt. Eit like knapt fleirtal valde difor å endre framlegget til å skulle sjå på slik løysing, medan mindretalet på ti meinte dette ville seinke prosessen og kunne takast i vare på andre måtar. (Dette kom feil ut frå vår side i ein første versjon av saka). Det vart såleis til slutt med stort fleirtal, nitten mot to stemmer, godkjent å starte arbeidet og på Fiskå kan ein no ta til å gle seg både til nytt skulebygg og ikkje minst ein flott hall. Diskusjonen var heller ikkje fri for å ta opp i seg det som har vore av skuldingar og personkritikk, noko særleg ordføraren gav uttrykk for har vore tøft å stå i. 
15.06.20 16:46
Fylkespolitikarane sa ja til hurtigbåt
Fylkespolitikarane sa ja til hurtigbåt
(11. juni) Det vart klart under møtet i samferdselsutvalet onsdag 10. juni.Selskapet Cruise Service AS får dermed løyve til å starte rute mellom Ålesund og Stadlandet, med stoppestad på blant anna Åram. Vedtaket i samferdselsutvalet var samrøystes, og løyvet gjeld fram til og med 10. juni 2021. Selskapet må no syte for eit tilstrekkeleg godt serviceopplegg som gjer at reisande med ulike formar for funksjonsnedsetting kan nytte rutene. I tillegg må dei avtale bruk av kaier og stoppestadar med respektive kommunar/hamnestyresmakter.
11.06.20 10:47
Vil starte hurtigbåtrute
Vil starte hurtigbåtrute
Cruiseselskapet Cruise Service AS med base i Ålesund har søkt fylket om konsesjon til å drive hurtigbåtrute mellom Stadlandet og Ålesund.  Det melder avisene Vikebladet Vestposten og Sunnmørsposten. Selskapet driv til vanleg med cruiseturisme og hadde rigga seg for tidenes cruisesesong frå mars til oktober, før korona-krisa kom. Då rann det inn med avbestillingar. Over tre hundre førehandsbestilte turar vart avlyste, og ein måtte finne på noko nytt, seier Kåre Molvær, operasjonssjef og ein av eigarane i Cruise Service AS, til Vikebladet. Samband Bergen-Ålesund
Søknaden skal behandlast i samferdselsutvalet onsdag i neste veke.
         - Planen vår er å gje eit tilbod til dei som reiser med Norled si rute mellom Bergen og Selje. Vår båt skal gå frå nordsida av Stadlandet, frå Sandvika. Då kan passasjerane reise frå Ålesund og morgonen og vere framme i Bergen utpå ettermiddagen, fortel Kåre Molvær. Vil vurdere stoppestader
På spørsmål om stoppestader seier Molvær at ein vil vurdere dette etter kvart som ein ser interessa.
           -Men vi vurderer ulike stoppestader, til dømes både Ulsteinvik, Mjølstadneset, Sandshamn og Åram, seier han. Plass til to hundre
Molvær er usikker på om søknaden får støtte frå fylkespolitikarane, men blir det ja, kan ruta starte 8. juli. Då skal ei kai på Sørsida i Ålesund vere ferdig, og ein vil i så fall nytte hurtigbåten “Gabrielle”- med plass til to hundre passasjerar.
04.06.20 14:27
Presisering på sak om kommunestyret måndag 18. mai
Presisering på sak om kommunestyret måndag 18. mai
(20. mai) I Synste Møre 20. mai, kom det fram upresis informasjon når det gjeld ei side av det som skjedde i kommunestyret måndag 18. mai.I avisa stod dette: "Ordførar Lena Landsverk Sande (V) avviste diskusjon om saka. Ho peikte mellom anna på at Ottar Jan Løvoll (Ap) i denne, som i følgje henne i fleire andre saker, ikkje hadde meldt inn spørsmålet sitt på førehand. – Slike innspel skal varslast på førehand, slik at alle kommunestyrerepresentantane kan vere førebudde, sa ordføraren." Her burde vi teke med at Løvoll har reglementet for kommunestyret i Vanylven bak seg når det gjeld retten til å ta ordet, sjølv om han ikkje har spelt det inn på førehand, noko også ordføraren sa under debatten. Dette burde vi presisert betre i saka.
20.05.20 16:33
Nytt tilfelle av Covid-19
(10.05.20) Vanylven kommune opplyser om at det er påvist eit nytt tilfelle av koronaviruset i Vanylven.Til Synste Møre fortel kommuneoverlege i Vanylven, Cecilie Oppedal, at dei no har kontakta alle nærkontaktar. – Det var eit begrensa tal det var snakk om, seier Oppedal. Vidare fortel kommuneoverlegen at det vert jobba med smittesporing, men at det er vanskeleg å spore smitte, generelt sett. – Til dømes når folk er på butikken, så er det svært vanskeleg å spore smitta med noko anna enn smitteappen til FHI, seier Oppedal. Kommuneoverlegen oppfordrar no folk til å ta kontakt ved symptom. – Det er no enda viktigare å ha fokus på testing ved symptom, seier ho. Det nye tilfellet av viruset har ikkje noko å seie for opninga av skular.
10.05.20 18:28
Katt skoten på med luftgevær
Katt skoten på med luftgevær
(23.4) Det vert no vurdert om stygg dyremishandling, der einkvan har skote sju luftgeværskot i hovudet på ein katt skal meldast til politiet. Slik vi skriv i papirutgåva var det i helga at Elly Nygård i Syltefjorden oppdaga kulene som sat i hovudet på gråpusen sin. Fem av dei sju kulene sat framleis faste i huda, men Nygård trudde i førstninga det var flått, og katten var dessutan litt skjerr og skremd.  Måndag vart det oppdaga kva det eigentleg var, og eit besøk hos dyrlegen viste at det var skote heile sju skot i hovudet på katten med luftgevær. Kven som har utført den stygge handlinga mot eit hjelpelaust dyr og korleis det kan ha føregått er heilt uvisst.
        – Eg kjenner i alle fall ingen som kan ha gjort noko så grusomt, seier Nygård.   Det har ein lite tru på at heller politiet kan finne ut, dersom det ikkje kjem tips frå einkvan som veit noko om kven som kan ha gjort slik styggeferd og vil gjere eitkvart for å stogge at fleire dyr vert utsette for slik mishandling.
23.04.20 11:45
Feira 105 bak stengde dører
Feira 105 bak stengde dører
(17.4) – Det vert ei bursdagfeiring som vil bli hugsa, var konklusjonen mellom dei frammøtte i Liv Nygård sin 105-årsdag på omsorgssenteret på Fiskå fredag. Med jubilanten bak dørene inne på omsorgssenteret og famile og andre på utsida vart det heile ein litt merkeleg og uverkeleg situasjon. Det heile var likevel laga til så godt som råd av tilsette på senteret og andre, med tale av ordføraren, musikk, flagg, ballongar og kake. Og ikkje minst tok ein kvikk og livleg jubilant det heile på strak arm og var glad for merksemda som vart i ei elles litt stussleg tid. I NRK Møre og Romsdal si lokalsending i kveld vil det også vere glimt frå den uvanlege feiringa.  NB! Bak den gå ruta til høgre (Synste Møre for fem år sidan) ligg sak og intervju frå 100-årsdagen.
17.04.20 12:25
Gradvis opning av barnehagar og skular
Gradvis opning av barnehagar og skular
Barnehagane i Vanylven vil opne att torsdag 23. april, medan 1.-4. klasse og SFO opnar måndag 27. april. Det melder Vanylven kommune på si nettside.– I samråd med kommuneoverlege Cecilie Lillejord Oppedal vil Vanylven kommune opne barnehagane torsdag 23 april. Det vil i ei periode bli reduserte opningstider for at alle barna skal få eit tilbod, skriv kommunen. Vidare står det at meir informasjon angåande opningstider i barnehagen vil kome seinast måndag 20. april. – Barnehagane arbeider no saman med kommuneoverlegen for å sikre at opninga skjer kontrollert og innanfor rammene til den nasjonale rettleiaren, skriv kommunen. Skulane Småskulen opnar som sagt 27. april. Her kjem det meir informasjon når den nasjonale rettleiaren er klar. – Elevar frå og med 5. klasse til og med 10. klasse skal framleis få eit opplæringstilbod heime. Vi vil framleis sørge for å gje eit tilbod på skulen til utsette barn og unge og barn som har foreldre med kritiske samfunnsfunksjonar, skriv kommunen.
16.04.20 17:35
Hakallegarden med live-sendingar på nett
Hakallegarden med live-sendingar på nett
(03.04.2020) Stengde dører fører til andre løysingar på Hakallegarden i påska.av Tanja Anett Thunem Hakallegarden går påska i møte med stengde dører. Sidan tre av dagane med mest besøk gjennom heile året er i påska, er det ein betydeleg del av inntektene som går tapt. Aina Moldskred Krakset fortel at dei no må tenke annleis med tanke på inntektskjelder, og ho har latt seg inspirere av andre på nettet. – Vi har hatt veldig mange som skriv til oss og seier dei saknar oss, og gler seg til vi kan opne igjen. Eg har tenkt på om det går ann å få til noko lignande som artistane gjer om dagen – dei har konsertar heime, og så betalar folk for å sjå på. Kanskje går det an å gjere noko tilsvarande? At vi legg ut ein film frå garden, og om folk vil så kan dei vippse eit lite beløp, seier ho. Fredag la Hakallegarden ut eit innlegg på Facebook der dei informerer om løysinga, og understrekar samstundes at det er frivillig å gje ei pengegåve. – Filmane skal spre glede til alle som treng det denne tida, det er det viktigaste, står det i innlegget lagt ut på Facebook.
03.04.20 14:01
Ber folk halde seg heime i påska
Ber folk halde seg heime i påska
Det seier ordførar i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V). Sjølv om ein elles i året tek folk i mot med opne armar, ber ho no folk om å ikkje kome til Vanylven. Dette for å hindre spreiing av korona i kommunen.Påska nærmar seg og med ho kjem tida der folk reiser heim, enten på hytta eller på besøk til familie. Det håpar ikkje ordføraren skjer denne påska. – Vi syns det er veldig synd å oppfordre om ikkje å kome heim, for elles så vert vi glad kvar gong vi ser nokon kome heim. No står vi ein spesiell situasjon, regjeringa oppfordrer folk om å halde seg der dei er. Kjem det til dømes hundre personar til Vanylven i påska, er sannsynlegheita stor for at det vert meir smitte her. Vi ønskjer å halde oss her vi er no, der det nesten ikkje er smitte her, seier ho. Engasjement Engasjementet har vore tydeleg den siste tida. Til dømes har det vorte kjend at hytteeigarar kring i landet har hyra advokatar for å kunne få opphalde seg på hytta. Ordføraren skjønar engasjementet, påska er jo tradisjonelt sett ei tid for samling av familie, men ho ber innstendig folk om å halde seg vekk. – Ein risikerar faktisk å smitte folk ved å reise. Dess lenger vi kan dra ut denne smittakurva over tid, jo større er sjansen for at nokon finn opp ei vaksine for viruset, seier ho. Nå må alle bidra framover. – Når ein ser at friske 16-åringar vert smitta, så ser ein jo at det kan råke meg og mine. Då ønskjer eg ikkje at smitta skal kome frå meg, at eg ikkje ber på noko som kan smitte andre. Det må vi alle tenkje på no, slik at vi unngår å smitte andre, seier ordføraren. Også kommuneoverlegen i Vanylven, Cecilie Oppedal, understrekar viktigheita av å halde seg heime. – Dette er ein solidaritetsdugnad. Framover er det viktig å begrense kontakten mellom generasjonane, seier Oppedal. Fritidsbustad Ordføraren fortel at dei har fått nokre henvendingar frå folk som spør om kommunen kan gje dispensasjon frå lovverket. Det har dei dessverre ikkje lov til av staten, og svaret alle får er derfor nei. – Ein fritidsbustad er ein bustad som ein bur i mindre enn seks månader av året. Dei som har ein slik type bustad, betalar mindre avgifter enn for vanlege bustadar. Og har ein fyrst fått omdisponert sin bustad som fritidsbustad, får ein ikkje lov til å opphalde seg der viss ein er folkeregistrert i ein annan kommune. Då seier lova at du ikkje kan reise dit, og kommunen har faktisk ikkje adgang til å gje fritak frå dette, seier Landsverk Sande. Men kommunen, med ordføraren i spissen, syns ikkje det er lett å si nei til dei som spør. – Eg forstår at folk tek kontakt, det handlar ikkje om det. Det er leit å seie nei, men eg håpar at det snart er over, slik at folk kan strøyme til Vanylven, seier ho.
02.04.20 11:02
Digitalisering på helse- og omsorgssenteret
Digitalisering på helse- og omsorgssenteret
(25.03.20) Etter vedtaket om å stengje Vanylven helse- og omsorgssenter for besøkande, har det vore einsamt for bebuarane der. Nå har det kome eit nettbrett på kvar avdeling, noko som gjer det lettare å halde kontakt.Avdelingsleiar på Vanylven helse- og omsorgssenter, avd. 3,  Rose-Mari Thunem Nygård, merka at det å ikkje få besøk av sine nærmaste har vore tungt for bebuarane på senteret. Og nettbretta har allereie vorte tekne i bruk. Kvart brett er sett opp med ein Skype-konto slik at bebuarane og pårørande kan halde kontakt. Dermed er no alt lagt til rette for at bebuarar og pårørande kan halde kontakten i tida framover, sjølv om det ikkje er mogleg med fysisk kontakt. Og nettbretta vart raskt tekne i bruk. – Allereie dei fyrste timane var det fleire som fekk kopla seg på og det ser ut som om dei var svært kjærkome, skriv kommunen i ei pressemelding til avisa.
25.03.20 15:55
Ungdomsklubb på nett
Ungdomsklubb på nett
(20.03.20) I desse Koronatider gjeld det å vere oppfinnsam og nytte dei utvegar ein har. I kveld vert difor ungdom i Vanylven inviterte til ungdomsklubb på nettet.– Det vert noko nytt, der vi må prøve oss fram, både når det gjeld behov og interesse, utforming og korleis det vil fungere i praksis, seier utekontakt Annette Gjeterud. Til vanleg er det ungdomsklubb annankvar fredag, men når omstenda no gjorde at ein ikkje kan samlast på vanleg vis, kom ideen opp om å få til eitkvart på Skype.
– Det vert ein test der vi får prøve oss fram og ungdomen kan sjølve kome med innspel. Kanskje kan vi bytte litt opplegg, gode idear om artige videoar, aktivitetar som å trikse med dorull og anna. Og kanskje kan det arrangerast konkurransar, som ein kviss eller liknande. Vi får som sagt prøve oss fram og sjå, seier Gjeterud.  Ho seier at tanken bak også er at dei unge gjennom dette kan få ei kjensle av litt felleskap i desse heimeverande tider. Opptil femti personar kan kople seg på Skype samstundes i denne interessante nyskapinga.
– Det vert spennande å sjå kva som vert resultatet, seier Gjeterud. 
20.03.20 15:32
Arbeider med smittesporing
Arbeider med smittesporing
(19.03.20) I går vart det fyrste tilfellet av covid-19 påvist i Vanylven. Kommunen stadfesta då at dei jobba med smittesporing og at dei skulle kontakte alle som hadde vore i kontakt med den smitta personen.Til Synste Møre seier kommuneoverlegen i Vanylven, Cecilie Oppedal, at dei ikkje har klart å spore smitta endå. – Personen har ikkje vore i utlandet eller ute av fylket, så vi held fortsatt på med å spore smitta, seier Oppedal. I tillegg seier ho at det er snakk om nokre titals personar som no må i karantene grunna kontakt med den smitta personen. Denne personen er no i isolasjon. Personen hadde fram til påvist smitte vore i karantene etter dei statlege retningslinene for karantene. – Den smitta personen har vore i karantene, det vil seie at personen gjekk i karantene fordi vedkomande hadde luftvegssymptom, seier kommuneoverlegen. No arbeider kommuneoverlegen med å spore smitta. Då går dei tilbake til 24 timar før personen viste symptom for å finne smittekilda. Kommunen har gått ut i ei pressemelding og sagt at det er klare retningsliner for kven dei no testar. – Det sit personale på legekontoret, som i samråd med kommuneoverlegen avgjer kven som skal testast. Det er klare føringar som ligg til grunn for kven som kvalifiserer til slik testing, då dette er ein knapp ressurs no. Vi arbeidar med å kartlegge kvar smitten kjem i frå. Alle nærkontakter er spora opp, og kommuneoverlegen og sporingsgruppa har vore i kontakt med desse, skriv kommunen i pressemeldinga. Nok smittevernutstyr Kommunen skriv også at dei har fått tak i meir smittevernutstyr. – Vi har fått på plass eit godt lager for smittevernutstyr. Vi har litt avgrensa tilgang på munnbind/maske, men har her fått bistand frå lokalt næringsliv. Det er vi svært takksame for. Om det er flere som kan bistå her, oppfordrar vi til å ta kontakt, skriv kommunen. Næringsliv Vidare skrive kommunen at dei har vore i dialog med Vanylven utvikling, slik at dei finn ut kva behov næringslivet i kommunen har. Kommunen ber folk om å melde seg – Vi arbeider mykje med kontinuitetsplanlegging, for å sikre at kommunen greier å oppretthalde kritiske funksjonar i tida som kjem. Det er forventa at smitte og karantenereglar vil påverke arbeidsstokken og medføre eit høgt fråvær. Som fylgje av permitteringar i ulike bransjar, er det mange som no er utan arbeid, og kommunen vil trenge folk som har helsefagleg bakgrunn, erfaring frå storkjøkken, eller vaskeri, skriv kommunen.
19.03.20 13:35
laussal.jpg
kino_fiskaa.jpg
Vil starte hurtigbåtrute
Vil starte hurtigbåtrute
Cruiseselskapet Cruise Service AS med base i Ålesund har søkt fylket om konsesjon til å drive hurtigbåtrute mellom Stadlandet og Ålesund.  Det melder avisene Vikebladet Vestposten og Sunnmørsposten. Selskapet driv til vanleg med cruiseturisme og hadde rigga seg for tidenes cruisesesong frå mars til oktober, før korona-krisa kom. Då rann det inn med avbestillingar. Over tre hundre førehandsbestilte turar vart avlyste, og ein måtte finne på noko nytt, seier Kåre Molvær, operasjonssjef og ein av eigarane i Cruise Service AS, til Vikebladet. Samband Bergen-Ålesund
Søknaden skal behandlast i samferdselsutvalet onsdag i neste veke.
         - Planen vår er å gje eit tilbod til dei som reiser med Norled si rute mellom Bergen og Selje. Vår båt skal gå frå nordsida av Stadlandet, frå Sandvika. Då kan passasjerane reise frå Ålesund og morgonen og vere framme i Bergen utpå ettermiddagen, fortel Kåre Molvær. Vil vurdere stoppestader
På spørsmål om stoppestader seier Molvær at ein vil vurdere dette etter kvart som ein ser interessa.
           -Men vi vurderer ulike stoppestader, til dømes både Ulsteinvik, Mjølstadneset, Sandshamn og Åram, seier han. Plass til to hundre
Molvær er usikker på om søknaden får støtte frå fylkespolitikarane, men blir det ja, kan ruta starte 8. juli. Då skal ei kai på Sørsida i Ålesund vere ferdig, og ein vil i så fall nytte hurtigbåten “Gabrielle”- med plass til to hundre passasjerar.
04.06.20 14:27
Følgjer av koronaviruset i Vanylven
Følgjer av koronaviruset i Vanylven
Her samlar vi all informasjon om situasjonen.26.05.20 Vanylven kommune er no fri for covid19-smitte. Det seier kommuneoverlege Cecilie Oppedal til Synste Møre. 13.05.20 Omsorgssenteret opnar for besøk, men med visse avgrensingar. Kommunen skriv på si nettside: Frå og med 13. mai er det opna opp for at pårørande kan besøke sine kjære på Vanylven helse- og omsorgssenter - men avdelingsleiarane og kommuneoverlegen har nokre klare omsyn som må følgast. Og dei ber om at viktigheita av at samværet skjer fysisk må vurderast opp mot alternative måtar å møtast på - som videosamtalar. 10.05.20 Nytt smittetilfelle med koronaviruset påvist i Vanylven. Kommunen skriv på si nettside at kommuneoverlegen arbeidar med smittesporing, og at alle nærkontakter vil bli kontakta. 08.05.20 Vanylven skriv på si nettside at det vert ei gradvis opning av skulane i kommunen. – For å sikre ei mest mogleg kontrollert opning vil 5, 7 og 10 trinn starte opp tysdag 12. mai, medan 6, 8 og 9 trinn startar opp onsdag 13. mai. Elevar frå og med 1. klasse til og med 4. klasse og SFO har starta opp tidlegare og vil ha tilbod som før på skulen, skriv kommunen. Vidare legg kommunen vekt på at alle skal føle seg trygge på å kome attende til skulen. – Det er i samråd med kommuneoverlegen at vi no kan seie at vi er klare til opning, og at vi kan seie at elevar, tilsette og foreldre kan kjenne seg trygge på at vi stettar dei krava som er sette til smittevern. Basert på dei nasjonale veiledarane i smittevern er det lagt ned eit svært godt arbeid på skulane i samarbeid med kommuneoverlegen vår. Dei tilsette har fått god opplæring i smittvern basert på rettleiaren og sett seg godt inn i krava som er sette for opning. Elevane er delte inn i faste grupper på skulen og det vert lagt opp til ei vesentleg forsterking av reinhaldet, skriv kommunen. Kommunen skriv også at det fortsatt er viktig å unngå kontakt og overhalde smittevernråda. – For å unngå trengsel oppmodar kommunen til at skuleskyss og offentlig transport bør unngåast dersom det er mulig. Dersom elevane har skuleskyss må dei huske å holde god avstand, både medan dei venter på bussen og i bussen. Også her skal ein halde 1-metersregelen for avstand, skriv dei. 08.05.20 Norge opnar gradvis. Regjeringa meldar i ei pressekonferanse 7. mai at 5.-10.klasse og vidaregåande kan opna att frå måndag 11. mai. Likevel er det rom for lokale tilpassingar. Det er venta at dei tre skulane i Vanylven opnar att samtidig, men dato er ikkje sett endå. 24.04.20 Kommunen opplyser om opningstider for barnehagar og skular: Opningstidene ved barnehagane i kommunen vil også i veke 18 vere frå 08:00 – 15:00. 1 – 4 klasse ved skulane og SFO tilbodet i Vanylven kommune opnar måndag 27.04. I veke 18 vil opningstidene vere slik: 
· Myklebust skule: 07:45 – 15:30 
· Fiskå skule: 07:20 – 15:30 
· Åheim skule 07:20 – 15:30  17.04.20 Fortsatt ikkje fleire smittetilfelle i kommunen. Det skriv Vanylven i ei pressemelding. Vidare skriv kommunen: – Kommunen har lite sjukdom generelt, og testkapasiteten er auka i forhold til alle som er omfatta av samfunnskritiske funksjonar og barn i barnehage og småskule. Sjølv om småskulen og barnehagane no opnar, vil fortsatt andre smitteverntiltak fortsette. Det betyr blant anna at rådhuset fortsatt vil vere stengd. Kommunen skriv vidare at det i dag, 17. april, vart gjeve nasjonale føringar for korleis 17. mai vil gjennomførast. Ordføraren er også budd på at det vert ei god markeing av 8. mai. Til slutt oppfordrar også kommunen alle innbyggarar til å laste ned FHI sin smittesporingsapp, Smittestopp. 16.04.20 Kommunen planlegger opninga av skular og barnehagar, og det er forventa informasjon om korleis dette vil føregå i dag torsdag 16.april. 08.04.20 Med omsyn til sending av prøver vert det sett av torsdag og laurdag i påska for testing av covid-19. Dei som har spørsmål omkring testing må hendvende seg til legevakta. Det skriv Vanylven kommune i ei pressemelding. 08.04.20 Per dags dato er det ikkje stadfesta fleire smitta i Vanylven kommune. Det skriv kommunen i ei pressemelding. Samstundes skriv dei at dei førebur seg på rettleiarane som vil komme frå sentralt hald når det gjeld gradvis oppstart av barnehagane og småskulen. Det er forventa at det kjem nasjonale føringar for korleis opninga vil føregå, og kommunen er budd på å starte arbeidet med dette 14. april. 07.04.20 Regjeringa melder i ei pressekonferanse at barnehagane vert opna 20. april, og at 1-4.trinn og SFO opnar 27. april.  06.04.20 Vanylven kommune skriv i ei pressemelding at det ikkje lengre er smitte i kommunen, etter at den smitta personen no er friskmeldt. Samstundes presiserar kommunen reglane knytt til idrettsaktivitet. Dei skriv: – All type aktivitet må gjerast på ein måte som sikrar at Helsedirektoratet sine tilrådingar om samling av personar og samling i gruppe vert overhald. Der bør ikkje vere meir enn 5 personar samla i ei gruppe, dette gjeld ikkje personar som lever saman til vanleg. 03.04.20 Det er ikkje påvist fleire smitta i Vanylven. Det skriv kommunen i ei pressemelding. 01.04.20 Det er ikkje påvist fleire smitta i Vanylven. Det skriv kommunen i ei pressemelding. 27.03.20 Fortsatt ikkje påvist fleire smitta i Vanylven kommune, skriv kommunen i ei pressemelding. 25.03.20 Det er per no ikkje påvist fleire smittetilfelle i Vanylven. Kommunen skriv vidare i ei pressemelding at det tidlegare vedtaket om at tilreisande frå visse fylke må i karantene, no har gått ut. Det er ikkje lenger karantene for tilreisande til Vanylven kommune. – 15. mars vedtok Vanylven kommune karantene for dei som kom frå visse fylke i landet, der det var påvist smitte i større grad enn i vårt geografiske område. Slike lokalt fatta vedtak er gyldige i 7 dagar, det er difor ikkje no vedtak om karantene for tilreisande til Vanylven kommune, utover det som er vedteke nasjonalt. I trå med nasjonale føringar vil kommunen understreke at alle bør unngå reiser som ikkje er naudsynte. Dette kan vere vanskeleg å forhalde seg til når vi no nærmar oss påskeveka. Vanylven kommune oppmodar alle om å vurdere om reiser, som t.d. besøk av familie i andre delar av landet, kan utsetjast til smittefaren er redusert. All reise på tvers av kommune- og fylkesgrenser vil medføre fare for å spreie smitte, og ein bør vurdere om slike reiser er naudsynte. Hugs at den dugnaden vi no alle deltek i handlar om å beskytte eldre og andre med underliggande sjukdom, mot eit virus som kan vere dødeleg. Dess betre desse retningslinjene vert oppretthaldt, dess flatare vert kurva over smitta, slik at vi hindrar ei overbelastning av helsesektoren, skriv kommunen i ei pressemelding. 24.03.20 Regjeringen viderefører alle tiltaka som er iverksatt for å hindre spreiing av koronaviruset i Norge fram til over påske, til og med 13. april. 23.03.20 Fortsatt berre eit tilfelle av korona i Vanylven. Det skriv kommunen i ei pressemelding. Sidan dei starta å teste for smitte 3. mars, har 16 personar vorte testa og berre èin person har testa positivt. 20.03.20 Vanylven går ut i ei pressmelding å skriv at det ikkje er påvist meir smitte enn den eine personen som har fått viruset påvist. Samstundes skriv dei at det på nettsida no er oppdatert informasjon rette mot barn og unge, og at ungdomsarbeidar og utekontakt er tilgjengelege både på telefon og gjennom andre kanalar. Dei skriv også at distriktstannklinikken har eit akutttilbod til dei som måtte trenge det, sjølv om den offentlege tannhelsetenesten er stengt. Dei oppmoder òg alle butikkane til å synleggjere sine smitteverntiltak og at alle kundar overheld desse for å forhindre smitte. Kommunen si samleside om viruset finn du ved å trykke her. 19.03.20 Kommunen arbeider med smittesporing 18.03.20 Smitte påvist i Vanylven 18.03.20 Vanylven kommune går ut og ber dei som har helsefagleg kompetanse om å melde seg. Registrer deg som frivillig helsepersonell her 16.03.20 Vanylven kommune tek i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å kunne kome ut med viktig informasjon til alle innbyggarar så raskt som mogleg. 16.03.20 Kommunen stenger legekontoret. – Legekontoret er no avstengt fysisk for å minimere smitterisiko og for å sikre liv og helse. Dersom ein av legane våre kjem i kontakt med ein som er smitta, vil legen bli satt i karantene. Vi kan difor ikkje risikere å få redusert personale på legekontoret.
Det vert arbeidar med å få på plass e-konsultasjon og berre naudsynt oppfølging av pasientar vert følgt opp. Har du symptom på forkjølelse skal du halde deg heime inntil eit par dagar etter at du kjenner deg frisk. Ved øyeblikkeleg hjelp ta kontakt på 700 30 100 i legekontoret si opningstid eller 116 117, skriv kommunen på Facebook. 16.03.20 Regjeringa kjem med økonomisk krisepakke. 15.03.20 Alle som har vore i desse fylka må i karantene. Det skriv Vanylven kommune på sine nettside. 15.03.20 Det er nå ulovleg å vere på fritidseigedom utanfor eiga kommune. Det opplyser regjeringa. 13.03.20 Ein person i Vanylven i isolasjon. Personen er utan påvist smitte. Dei som har vore i nærkonotakt med vedkomande er sett i karantene. Kommunen skriv på sine nettside at dei arbeider etter føre var-prinsippet og etter retningslinjene frå Folkehelseinstituttet. Kommunelegen understrekar at det ikkje er påvist smitte i Vanylven kommune pr 13.03.20, kl 13.00.
Kommunen skriv vidare: "Der er eit apparat rundt kommuneoverlegen som kontinuerleg vurderer kven som eventuelt som skal setjast i karantene, utover dei som FHI har stadfesta skal gå i heimekarantene. Aktuelle kandidatar vil bli kontakta av kommunen si helseteneste. Vi opprettheld barnehagetilbod og tilbod for barn i småskulen, som har foreldre med kritiske samfunnsposisjonar. Desse vert kartlagt i samarbeid barnehagane og skulane. Gjer merksam på at denne retten gjeld til barn av personell som jobbar i kritiske samfunnsfunksjonar, der begge føresette eller der eineforsørgjar har eit slikt arbeid. Det vert elles vist til oppdaterte reglar på NAV.no for omsorgspengar.  Elles har kommunen gjort desse grepa lokalt: Tynnaknuten, Stenbakken, aktivitetssenteret, frisklivssentralen og trimromet er stengt. Rådhuset er stengt. Dersom innbyggjarar har behov for å ta kontakt med tilsette, ta kontakt enten via sentralbord, på e-post til postmottak@vanylven.kommune.no eller finn direkte kontaktinformasjon på den tilsette på kommunen si nettside. Frisørar og aktørar som driv med kroppspleie skal stenge, etter restriksjonar frå helsemyndighetene. Miljøstasjonen vert stengt så lenge denne situasjonen pågår. Skular, barnehagar, kulturskulen, vaksenopplæringar og biblioteka er stengt". 13.03.20 Tal på smitta: Kina - 80,814 Italia - 15,113  Sør Korea - 7,979 Spania - 3,779 Frankrike - 2,876  Tyskland - 2,750  USA - 1,762  Norge - 825 Danmark - 785  Sverige - 688 Tala fant vi på Vanylven kommune sine nettside. 13.03.20 Folkehelseinstituttet sine nettside har vore nede for telling fleire gonger i løpet av dagen grunna stor pågang. Det vil truleg skje fleire gonger. Har du spørsmål om korona, bruk Vanylven kommune sine nettside, fhi.no eller helsedirektoratet.no 13.03.20 Regjeringa legg fram krisepakke for norsk økonomi, med blant anna utsett frist for forskotsskatt og endra permitteringsregler. 13.03.20 Digitale samlingar i kyrkja. Vanylven kyrkje skriv på sine nettside at alle gudstenester og andre samlingar vert avlyste. Dei tilsette ved kyrkjekontoret praktiserar heimekontor. Les meir her. 13.03.20 Sparebanken Møre stenger alle kontor frå og med fredag 13. mars og inntil vidare. Dei kan treffast per telefon mellom 08.00 og 16.00. Les meir her. 13.03.20 Folk i heimekarantene vert ikkje lenger testa. Det skriv FHI i ei pressemelding. – Testing er reservert visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftvegssymptomar, skriv dei. 13.03.20 NAV går ut med informasjon om kva det har å seie viss ein må vere heime frå jobb. 13.03.20 Politiet skriver i ei pressemelding at alle ikkje-kritiske publikumstenester vert stengt i to veker.  12.03.20 Sentralbordet til Vanylven kommune har stor pågang, og dei ber publikum om hjelp til å avlaste sentralbordet. Dersom du ønsker å kome i kontakt med nokre av dei tilsette, ber kommunen om at du bruker heimsida til kommunen for å finne e-postadresse eller telefonnummer. Dersom du ikkje finn kontaktinformasjon på den tilsette, ber kommunen om at du sender ein e-post til postmottak@vanylven.no 12.03.20 Kyrkjerådet rådar at alle gudstenester vert avlyste 12.03.20 Bussar og hurtigbåtar vert kontantfrie 12.03.20  Alle som har vore utanfor Norden etter 27. februar må i karantene 12.03.20 Regjeringa kjem med ei rekkje tiltak for å hindre spreiing av viruset -Fullstendig liste over tiltak på Helsedirektoratet si nettside 12.03.20 Vanylven kjem med ei rekkje tiltak for å hindre spreiing av viruset 12.03.20 Alle skular og barnehagar vert stengt 12.03.20 Fylkeskommunale tannklinikkar vert stengt 12.03.20 Ei rekkje arrangement er avlyste 12.03.20 Helse- og omsorgssenteret på Fiskå er stengt
12.03.20 18:45
Tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset
Tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset
(12.03.20) Regjeringa gjekk ut med ei rekke tiltak i si pressekonferanse klokka 14 i dag, torsdag. I tillegg har Vanylven kommune gått ut med sine tiltak. Ordførar i kommunen, Lena Landsverk Sande, seier at dei vil rette seg etter regjeringa sine tiltak. Sjå oppdatert liste over tiltak under.Tiltak frå regjeringa: Barnehagar og skular stengast Kultur- og idrettsarrangement vert forbode Organisert treningsaktivitet vert forbode Treningssenter og symjehaller stengast Helsepersonell som arbeidar med pasientar får utreiseforbod Verksemder som tilbyr frisørtenester, hudpleie, massasje, kroppspleie, tatovering, holtaking og liknande. Alle verksemder i serveringsbransjen med unntak av serveringsstader der det foregår servering av mat, det vil seie kantiner og spisestadar som kan leggje til rette for at besøkande kan halde minst 1 meter avstand. Serveringsbransjen omfattar restaurant, bar, pub og uteliv. Servering av mat skal ikkje skje som buffé Vanylven kommune har lagt ut ei rekke med tiltak for å hindre spreiing av viruset. I tillegg seier ordførar Lena Landsverk Sande at dei sett inn fleire tiltak viss det krevjast. – Vi vil rette oss etter dei tiltaka som regjeringa kjem med, seier ho. Tiltak frå kommunen: Alle skular og barnehagar vert stengt frå kl 18.00 i ettermiddag (torsdag, red.anm.). Dvs frå og med i fredags morgon. All aktivitet i idrettshallar, svømmehallar, treningsenter, og tilsvarande anlegg vert kansellert. Dette gjeld også innandørs kroppsøving i skule.  Tilsvarande gjeld alle former for kulturarrangement og liknande aktivitet i kommunal regi, som ungdomsklubbar, kulturskule, bibliotek og liknande.  Lag, organisasjonar og private arrangørar vert med dette oppmoda om å vurdere same tiltak. Kommunen gjennomfører ikkje seminar, kurs og møter, dette gjeld også politiske møter. Alternative møteformer som skype og telefonmøter kan haldast. Møter som gjeld liv og helse må haldast. Det påpeikast at omsynet til tenestene og leiinga  av kommunen skal vurderast slik at kommunens drift sikrast på forsvarlig nivå.  Bedrifter med muligheiter for dette bør vurdere heimekontor.   Unngå kollektivtransport som ikkje er heilt nødvendig. Ver obs på td. ferjekort, bruk desinfeksjonsmiddel. Ta med matpakke, et åleine eller i mindre grupper. Unngå utanlandsreiser.   Unngå unødvendige reiser til områder i Norge med fleire smitta.   Unngå unødvendige flyreiser innanlands.  Unngå større sosiale samankomstar (familietreff, bursdagar, russetreff mv.)      Helse- og omsorgssenteret er stengt for å forhindre smitte, ved behov ring avdelinga der du har pårørande. Arrangement (idrettsarrangement, kino, teater, konsertar, festar, kyrkjelege samankomster mm, med meir enn 10-15 (inkludert publikum) bør ikkje haldast. Tiltak frå Møre og Romsdal fylkeskommune: Stenger alle fylkeskommunale tannklinikkar
12.03.20 13:15
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA

KULTURKALENDAR

Laurdag 4. juli
16.00 Syftsokfeiring, Fredheim Sørbrandal
18.00 Konsert, Selje kyrkje

Søndag 5. juli
12.00 Seljumannamesse, Selja

Edit
Synste på sosiale medium

Vi er no på Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter. Følg oss gjerne!

FERJERUTER

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

Redaktør:
Fredrik Bakke

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget