resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820
Edit

Annonse

Edit
Edit

Nyhende

Hurtigbåtruta i gang
Hurtigbåtruta i gang
(To 13.08) I dag gjorde Cruise Service AS sitt første anløp med hurtigbåten Gabriele på kaianlegget ved Ervik Havfiske. Prøvedrifta skal gje grunnlag for vurderingar om det kan startast opp fast rute.Førebels er tilbodet nytt og ikkje verken så kjent eller innarbeidd. Det var såleis på den første turen berre ein passasjer som gjekk på båten, og ein av. Men på kaia vart det vart det gitt uttrykk for sterk tru på at det kan vere framtid og potensiale for ei slik rute, men då helst med avgang morgon og ettermiddag og helst med anløp også på Åheim/Fiskå. 
            – Det viktige er marknadsføring og atter marknadsføring, noko vi vil bidra med, sa dagleg leiar ved Stad Hotell, Øystein Wiig Rambøl.

Måndag vil det verte ei meir offisiell markering av det nye tilbodet på kaia på Otneimsneset, med open båt, servering og flagging. Vi kjem også meir attende til saka i papirutgåva. 
13.08.20 16:28
Oppstart for hurtigbåtrute torsdag
Oppstart for hurtigbåtrute torsdag
(12. august) Hurtigbåtruta mellom Ålesund og Stad har gått gjennom fleire endringar sidan den planlagde starten. I morgon 13. august vert fyrste tur.På sommartid skal ruta gå frå Ålesund og innom Sandshamn og Fosnavåg før endelig stopp på Otneimsneset. Det vert mogeleg med stopp på signal på Larsnes, Sandsøy og Åram. Torsdag 13.august går første turen, med avreise frå Ålesund klokka 11.30. Dersom ein vil ha stopp på Åram, tek ein kontakt med rederiet. På vinteren går Fosnavåg-stoppet vekk, og ein går då via Flø og stoggar på Eiksund.
12.08.20 12:12
Brann på Fiskå
(21. juli) OPPDATERT 21.40: Brannen er under kontroll: Klokka 20.05 tysdag kveld meldte Politiet Møre og Romsdal på Twitter at det er brann i fyringsanlegget rett ved Vanylven helse- og omsorgssenter.Klokka 20.25 skriv politiet på Twitter at det ikkje er fare for spreiing. – Fortsatt brannslukking på stedet, vil ta noe tid før det er slukket. Røyk på stedet har avtatt, ikke fare for spredning. Ikke behov for evakuering. Ingen personskade meldt per nå, skriv politiet på Twitter. Klokka 20.41 skriv Møre og Romsdal 110 på Twitter at brannen er under kontrol og at brannvesenet no driv med kjøling.
21.07.20 20:38
Cruise Service AS har bestemt seg for rute
Cruise Service AS har bestemt seg for rute
(10. juli) I ei pressemelding skriv Cruise Service AS at dei har bestemt seg for rute og stoppestadar for hurtigbåten mellom Ålesund og Stad. Oppstart vert 10. august med stoppestad på Åheim.– Cruise Service AS har etter lang tids vurdering vedteke å benytte den tildelte konsesjonen om rute mellom Ålesund og Stad, skriv dei i pressemeldinga. Selskapet startar med ein avgang dagleg frå Ålesund, med oppstart 10. august. Båten vil gå kl. 11.00 frå Ålesund og vere på Åheim kl. 13.00. Returen går 13.30 frå Åheim og vere attende i Ålesund 15.30. Frå 1. mai til 30. september vil dei båten ytre leia, det vil seie over Flø til Fosnavåg og Flåvær til Sandshamn og Åheim. Frå 1. oktober til 30. april vil dei gå indre leia og ha stoppestad på Eiksund, Larsneset og Åramsundet.
10.07.20 16:55
God sommar!
God sommar!
( 9. juli) Vi tek ferie frå og med i dag, og er attende på jobb måndag 10. august. Neste avis kjem 13. august. Ha ein fin sommar!
09.07.20 12:50
Jonsokfeiring - send oss bilder
I kveld er det jonsokfeiring i mange bygder, og vil vil gjerne ha bilder frå leserane. Bål, rømmegraut og brudepar. Har du tatt eit blikskot? Send oss bilde og tekst på epost redaksjonen@synste.no. Vi må ha dette innan kl.11 i morgon, slik at vi kan rekke å få det med før avisa går i trykken. 
23.06.20 13:49
Vasslekkasje på Tunheim/Syltefjorden og Storeide
(16.06)Det skriv Vanylven kommune på si nettside.Der står det vidare: – Det har blitt oppdaga ei vasslekkasje rett etter bensinstasjonen på Tunheim. Derfor vil nokon på Tunheim og dei fleste innover Syltefjorden miste vatnet for ei periode idag, skriv Vanylven kommune. Vidare står det at i morgon onsdag 17. juni frå klokka 10.00-12.00 vil vatnet på Storeide vere stengt på grunn av reparasjon av lekkasjen.
16.06.20 15:59
Øving i sjø
Øving i sjø
(15. juni) I dag frå klokka 18.00 skal Vanylven brann og redning øve på å redde person i frå sjø.Det vert helikopter, røyklegging og mykje mannskap i Vanylvsfjorden. Også onsdag og torsdag denne veka skal mannskapet ha øving. Vi kjem tilbake med meir om øvinga i papiravisa denne veka.
15.06.20 17:14
Sa ja til skule og hall på Fiskå
Sa ja til skule og hall på Fiskå
(15.06) Eit delt Vanylven kommunestyre slutta seg etter lang debatt med stort fleirtal til å godkjenne oppstart av arbeidet med bygging av andre byggetrinn på Fiskå skule, og - det som har vore og vart stridspunktet, ny gymsal/hall.Vi kjem attende med meir frå den over tre timar lange debatten i papirutgåva, men i korttekst kan vi seie at kommunestyret var kløyvd i to. Dei som ivra for å kome i gang, og dei som meinte saka var for lite utgreidd og helst ville utsetje henne til både arbeidet med skulebruksplan og dialogmøte på Åheim i kveld var gjennomført. Røystetala viste elleve mot ti stemmer for å behandle saka no. Eit anna omdiskutert tema var å endre forslaget som ligg føre til at ein bygg hallen i tilknyting til skulen for å spare driftsutgifter på straum, ventilasjon og varmeattvinning. Dette kan fort gje ein million mindre for året i driftsutgifter vart det sagt. Eit like knapt fleirtal valde difor å endre framlegget til å skulle sjå på slik løysing, medan mindretalet på ti meinte dette ville seinke prosessen og kunne takast i vare på andre måtar. (Dette kom feil ut frå vår side i ein første versjon av saka). Det vart såleis til slutt med stort fleirtal, nitten mot to stemmer, godkjent å starte arbeidet og på Fiskå kan ein no ta til å gle seg både til nytt skulebygg og ikkje minst ein flott hall. Diskusjonen var heller ikkje fri for å ta opp i seg det som har vore av skuldingar og personkritikk, noko særleg ordføraren gav uttrykk for har vore tøft å stå i. 
15.06.20 16:46
Fylkespolitikarane sa ja til hurtigbåt
Fylkespolitikarane sa ja til hurtigbåt
(11. juni) Det vart klart under møtet i samferdselsutvalet onsdag 10. juni.Selskapet Cruise Service AS får dermed løyve til å starte rute mellom Ålesund og Stadlandet, med stoppestad på blant anna Åram. Vedtaket i samferdselsutvalet var samrøystes, og løyvet gjeld fram til og med 10. juni 2021. Selskapet må no syte for eit tilstrekkeleg godt serviceopplegg som gjer at reisande med ulike formar for funksjonsnedsetting kan nytte rutene. I tillegg må dei avtale bruk av kaier og stoppestadar med respektive kommunar/hamnestyresmakter.
11.06.20 10:47
Vil starte hurtigbåtrute
Vil starte hurtigbåtrute
Cruiseselskapet Cruise Service AS med base i Ålesund har søkt fylket om konsesjon til å drive hurtigbåtrute mellom Stadlandet og Ålesund.  Det melder avisene Vikebladet Vestposten og Sunnmørsposten. Selskapet driv til vanleg med cruiseturisme og hadde rigga seg for tidenes cruisesesong frå mars til oktober, før korona-krisa kom. Då rann det inn med avbestillingar. Over tre hundre førehandsbestilte turar vart avlyste, og ein måtte finne på noko nytt, seier Kåre Molvær, operasjonssjef og ein av eigarane i Cruise Service AS, til Vikebladet. Samband Bergen-Ålesund
Søknaden skal behandlast i samferdselsutvalet onsdag i neste veke.
         - Planen vår er å gje eit tilbod til dei som reiser med Norled si rute mellom Bergen og Selje. Vår båt skal gå frå nordsida av Stadlandet, frå Sandvika. Då kan passasjerane reise frå Ålesund og morgonen og vere framme i Bergen utpå ettermiddagen, fortel Kåre Molvær. Vil vurdere stoppestader
På spørsmål om stoppestader seier Molvær at ein vil vurdere dette etter kvart som ein ser interessa.
           -Men vi vurderer ulike stoppestader, til dømes både Ulsteinvik, Mjølstadneset, Sandshamn og Åram, seier han. Plass til to hundre
Molvær er usikker på om søknaden får støtte frå fylkespolitikarane, men blir det ja, kan ruta starte 8. juli. Då skal ei kai på Sørsida i Ålesund vere ferdig, og ein vil i så fall nytte hurtigbåten “Gabrielle”- med plass til to hundre passasjerar.
04.06.20 14:27
Presisering på sak om kommunestyret måndag 18. mai
Presisering på sak om kommunestyret måndag 18. mai
(20. mai) I Synste Møre 20. mai, kom det fram upresis informasjon når det gjeld ei side av det som skjedde i kommunestyret måndag 18. mai.I avisa stod dette: "Ordførar Lena Landsverk Sande (V) avviste diskusjon om saka. Ho peikte mellom anna på at Ottar Jan Løvoll (Ap) i denne, som i følgje henne i fleire andre saker, ikkje hadde meldt inn spørsmålet sitt på førehand. – Slike innspel skal varslast på førehand, slik at alle kommunestyrerepresentantane kan vere førebudde, sa ordføraren." Her burde vi teke med at Løvoll har reglementet for kommunestyret i Vanylven bak seg når det gjeld retten til å ta ordet, sjølv om han ikkje har spelt det inn på førehand, noko også ordføraren sa under debatten. Dette burde vi presisert betre i saka.
20.05.20 16:33
Nytt tilfelle av Covid-19
(10.05.20) Vanylven kommune opplyser om at det er påvist eit nytt tilfelle av koronaviruset i Vanylven.Til Synste Møre fortel kommuneoverlege i Vanylven, Cecilie Oppedal, at dei no har kontakta alle nærkontaktar. – Det var eit begrensa tal det var snakk om, seier Oppedal. Vidare fortel kommuneoverlegen at det vert jobba med smittesporing, men at det er vanskeleg å spore smitte, generelt sett. – Til dømes når folk er på butikken, så er det svært vanskeleg å spore smitta med noko anna enn smitteappen til FHI, seier Oppedal. Kommuneoverlegen oppfordrar no folk til å ta kontakt ved symptom. – Det er no enda viktigare å ha fokus på testing ved symptom, seier ho. Det nye tilfellet av viruset har ikkje noko å seie for opninga av skular.
10.05.20 18:28
laussal.jpg
kino_fiskaa.jpg
Ber folk halde seg heime i påska
Ber folk halde seg heime i påska
Det seier ordførar i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V). Sjølv om ein elles i året tek folk i mot med opne armar, ber ho no folk om å ikkje kome til Vanylven. Dette for å hindre spreiing av korona i kommunen.Påska nærmar seg og med ho kjem tida der folk reiser heim, enten på hytta eller på besøk til familie. Det håpar ikkje ordføraren skjer denne påska. – Vi syns det er veldig synd å oppfordre om ikkje å kome heim, for elles så vert vi glad kvar gong vi ser nokon kome heim. No står vi ein spesiell situasjon, regjeringa oppfordrer folk om å halde seg der dei er. Kjem det til dømes hundre personar til Vanylven i påska, er sannsynlegheita stor for at det vert meir smitte her. Vi ønskjer å halde oss her vi er no, der det nesten ikkje er smitte her, seier ho. Engasjement Engasjementet har vore tydeleg den siste tida. Til dømes har det vorte kjend at hytteeigarar kring i landet har hyra advokatar for å kunne få opphalde seg på hytta. Ordføraren skjønar engasjementet, påska er jo tradisjonelt sett ei tid for samling av familie, men ho ber innstendig folk om å halde seg vekk. – Ein risikerar faktisk å smitte folk ved å reise. Dess lenger vi kan dra ut denne smittakurva over tid, jo større er sjansen for at nokon finn opp ei vaksine for viruset, seier ho. Nå må alle bidra framover. – Når ein ser at friske 16-åringar vert smitta, så ser ein jo at det kan råke meg og mine. Då ønskjer eg ikkje at smitta skal kome frå meg, at eg ikkje ber på noko som kan smitte andre. Det må vi alle tenkje på no, slik at vi unngår å smitte andre, seier ordføraren. Også kommuneoverlegen i Vanylven, Cecilie Oppedal, understrekar viktigheita av å halde seg heime. – Dette er ein solidaritetsdugnad. Framover er det viktig å begrense kontakten mellom generasjonane, seier Oppedal. Fritidsbustad Ordføraren fortel at dei har fått nokre henvendingar frå folk som spør om kommunen kan gje dispensasjon frå lovverket. Det har dei dessverre ikkje lov til av staten, og svaret alle får er derfor nei. – Ein fritidsbustad er ein bustad som ein bur i mindre enn seks månader av året. Dei som har ein slik type bustad, betalar mindre avgifter enn for vanlege bustadar. Og har ein fyrst fått omdisponert sin bustad som fritidsbustad, får ein ikkje lov til å opphalde seg der viss ein er folkeregistrert i ein annan kommune. Då seier lova at du ikkje kan reise dit, og kommunen har faktisk ikkje adgang til å gje fritak frå dette, seier Landsverk Sande. Men kommunen, med ordføraren i spissen, syns ikkje det er lett å si nei til dei som spør. – Eg forstår at folk tek kontakt, det handlar ikkje om det. Det er leit å seie nei, men eg håpar at det snart er over, slik at folk kan strøyme til Vanylven, seier ho.
02.04.20 11:02
Vil starte hurtigbåtrute
Vil starte hurtigbåtrute
Cruiseselskapet Cruise Service AS med base i Ålesund har søkt fylket om konsesjon til å drive hurtigbåtrute mellom Stadlandet og Ålesund.  Det melder avisene Vikebladet Vestposten og Sunnmørsposten. Selskapet driv til vanleg med cruiseturisme og hadde rigga seg for tidenes cruisesesong frå mars til oktober, før korona-krisa kom. Då rann det inn med avbestillingar. Over tre hundre førehandsbestilte turar vart avlyste, og ein måtte finne på noko nytt, seier Kåre Molvær, operasjonssjef og ein av eigarane i Cruise Service AS, til Vikebladet. Samband Bergen-Ålesund
Søknaden skal behandlast i samferdselsutvalet onsdag i neste veke.
         - Planen vår er å gje eit tilbod til dei som reiser med Norled si rute mellom Bergen og Selje. Vår båt skal gå frå nordsida av Stadlandet, frå Sandvika. Då kan passasjerane reise frå Ålesund og morgonen og vere framme i Bergen utpå ettermiddagen, fortel Kåre Molvær. Vil vurdere stoppestader
På spørsmål om stoppestader seier Molvær at ein vil vurdere dette etter kvart som ein ser interessa.
           -Men vi vurderer ulike stoppestader, til dømes både Ulsteinvik, Mjølstadneset, Sandshamn og Åram, seier han. Plass til to hundre
Molvær er usikker på om søknaden får støtte frå fylkespolitikarane, men blir det ja, kan ruta starte 8. juli. Då skal ei kai på Sørsida i Ålesund vere ferdig, og ein vil i så fall nytte hurtigbåten “Gabrielle”- med plass til to hundre passasjerar.
04.06.20 14:27
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
KULTURKALENDAR

Fredag 14. august
18.00 Knerten og sjøormen, Fiskå kino
20.00 Greenland, Fiskå kino

Laurdag 15. august
15.30 Open dag, Vanylven Golfpark

Torsdag 3. september
15.00 Tur for eldre, Slåttekar, Sjøborg, påmelding

Onsdag 30. september
18.30 Operahuset: Man of La Mancha

Torsdag 1. oktober
18.30 Operahuset: Man of La Mancha

Laurdag 3. oktober
17.00 Operahuset: Man of La Mancha

Søndag 4. oktober
14.00 Operahuset: Man of La Mancha

Tirsdag 6. oktober
18.30 Operahuset: Man of La Mancha

Onsdag 7. oktober
18.30 Operahuset: Man of La Mancha

Fredag 9. oktober
18.30 Operahuset: Man of La Mancha

Laurdag 10. oktober
17.00 Operahuset: Mann of La Mancha

Edit
Synste på sosiale medium

Vi er no på Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter. Følg oss gjerne!

FERJERUTER

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

Redaktør:
Fredrik Bakke

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget