resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820
Edit
Protesterer kraftig på framlegg om nedlegging
Protesterer kraftig på framlegg om nedlegging
(5.12) Både foreldre og elvar protesterer no kraftig på framlegget om å legge ned avdelinga av den vidaregåande skulen i Vanylven.I papiravisa som kom i dag (tosdag 5.12) hadde vi eit innlegg frå ulike foreldreråd. Fleire råd og utval ville venteleg skrive under dette etter kvart som dei rakk å behandle det. Elevrådet ved Myklebust skule har sendt oss ein eigen uttale. Den kom for seint til å bli med i papiravisa. Og sidan fylkestinget har møte før neste avis kjem ut, tek vi den med her: Vedrørande eventuell nedlegging av Herøy vgs, avdeling Vanylven. Ein lovnad som er broten. Skrekken for hybellivet, og fare for livet i bygda. Då beskjeden om at den vidaregåande skulen i Syvde skal leggjast ned, vart det ein stor skuffelse. I ein alder av 15/16 år, er det å måtte flytte heimanfrå for mange noko ein absolutt ikkje er klare for. Tilbod for pendling er her heller ikkje.
Statistikk viser at jo tidlegare ein flyttar heimanfrå, jo mindre er sjansen for at ein kjem til å busette seg i bygda. Korps, fotball og andre fritidsaktivitetar som ungdommen er med på å skape, er ein stor del som truleg vil forsvinne. Dette påverkar heile bygda vår. Satse på ungdommen blir det sagt. Korleis vil dette då gå opp? Når tilboda ikkje er her lenger. Vi som har eit sterkt ønske om å få bu heime eitt år til, får ikkje moglegheit til det. Vi er svært skuffa, eit løfte blir brote. Mange stemte kanskje på dette partiet fordi det vart lova eitt år til med vidaregåande skule i Vanylven. For oss dette gjeld, er det svært alvorleg at denne skulen vert nedlagd. Tenk på ungdommen. -Elevrådsrepresentantane frå Myklebust skule.
Charkris Igland og Hanna Linea Torvanger
05.12.19 15:44

Annonse

Edit
Edit

Nyhende

Trailer velta på Vidnes
Trailer velta på Vidnes
(02.01)Ein trailer køyrde av vegen på Vidnes i Syltefjorden kring klokka 19 tysdag kveld. Føraren verka uskadd, fortalde vitne på staden. Han vart likevel teken med til rutinemessig sjekk hos lækjar. Vegen er ikkje stengd før ein eventuell bergingsoperasjon kjem i gang. Vanylven brann-og redning rykte ut frå Fiskå. Det same gjorde ambulanse.Bilen kom sørfrå i retning mot Fiskå. Etter det vi vart fortalt, var han laste med spon- eller huntonittplater. Kor mykje last bilen hadde, var  uklart. Ved enden av ei busslomme på høgre sida av vegen, rekna i bilen si fartsretning, ned frå høgda på Vidnes, har bilen kome utfor asfaltkanten og velta over på sida. Kva som er årsaka til uhellet, er ikkje kjent. Politiet var  ikkje komne til staden då vi drog. Dei vil venteleg samtale med bilføraren og eventuelle vitne med sikte på å klarlegge årsaka. Men etter det vi erfarer, skal traileren ha møtt ein annan bil i bakken, utan at vi veit om det har noko med saka å gjere.
07.01.20 19:47
Sterk vind i vente
Sterk vind i vente
(08.01) Vi har hatt ein vindfull start på det nye året. Til natta kan dette toppe seg med vindkast opp i orkan, og vêrvarslinga ber særleg dei som skal ut å reise om å vere merksame på følgjer vêret kan få.Det har blese ganske bra enkelte dagar i jule- og nyttårshelga, men uvêret som er på veg innover Nordvestlandet gir den kraftigaste vinden til no. Utover ettermiddagen tysdag skal vinden auke på.
             – Vinden skal auke til sterk sørleg kuling utsette stader, liten storm ved Stad. I ettermiddag aukar vinden til sørleg full storm utsette stader og orkan ved Stad. Vi ventar vindkast opp i 30–35 m/s utsette stader. Det er der sønnavinden tar som vil få dei sterkaste vindkasta, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid til NRK. Bil velta på Måløybrua
Dette kan særleg gje vanskar om ein har tenkt seg ut og reise. 
            – Så sterke vindkast kan føre til kansellerte avgangar på båtar, ferjer og fly. Og bruer og fjellovergangar kan verte stengde. Det er ganske sterk vind som er venta, åtvarar statsmeteorolog Steinar Skare i føremiddag.
I Måløy fortel NRK Sogn og Fjordane at Vågsøy ungdomsskule i dag slutta skuledagen tidlegare enn vanleg for at elevane skulle få kome seg heim før Måløybrua vart stengd. Dette gjekk ikkje så bra, då brua vart stengd litt over klokka 13. Som følgje av det er 70-80 elevar frå fastlandet vêrfaste i Måløy. Ein lastebil har også velta på brua, og ho kan verte stengd lenge, melder NRK. Det bles i 15-tida orkan i kasta med opp til 41 m/s i kasta på brua. Også hurtigbåten til Bergen i ettermiddag er innstilt. Går nordover
Også i morgon er det venta meir uvêr, for då kjem eit nytt lågtrykk med eit stormsenter.
           – Vi får kanskje ein ny omgang med orkan ved Stad i morgon ettermiddag og kveld. Då vil det vere frå søraustleg retning og det vil vere kraftig pålandsvind i morgon også og bygevêr. Det er nok nord for Stad som får det verst i morgon, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid. Nye lågtrykk på veg
Og det kjem meir, for lågtrykk på lågtrykk ligg og ventar. Årsaka er eit kraftig høgtrykk som har etablert seg over Europa.
            – Det fører til at jetstraumen tar med seg alle lågtrykka som er å oppdrive i Atlanterhavet opp til våre breiddegrader, så i langtidsprognosen er det nye stormar på veg. Det er berre å stålsetje seg første halvdel av januar, seier Fagerlid.
07.01.20 12:54
God jul og Godt nytt år!
God jul og Godt nytt år!
Med Frode Myrvoll sitt vinterbilete frå Syvde, brukt som omslagsbilete på julemagasinet vårt, vil vi ønskje alle våre lesarar ei fredfull og god jul. I julemagasinet finn du også tekst og notar til Elisabeth Lillebø Sæth sin melodi til Lars Almklov sin tekst: Gledesbodet. Denne er det no også laga musikkvideo til som du kan sjå her og her kan du i tillegg høyre Endal-søskjena sin video Det gode livet … - og skyene. 
19.12.19 13:05
Kjempegåve til fotball-hallen
Kjempegåve til fotball-hallen
(14.12) Berit Løvoll Strand har vore julenisse før. Men denne gongen var representanten for Gjensidigestiftelsen oppgradert til super-julenisse. 600.000 kroner til fotballhallen, står det sjekken ho delte ut laurdag.– Det er den største sjekken eg har overlevert i Vanylven. og det ingen ting passar betre enn å gi denne gåva frå Gjensidigestiftelsen her og no med dugnadsfolka til stades. Det er då også den store dugnadsinnsatsen eg har argumentert med for denne søknaden, sa Berit Løvoll Strand. Både leiar i Vanylven FK, Runar Vik, og Tor Inge Nygård, som fungerer som prosjektleiar for dette tiltaket, gav spontane klemmar til utdelaren. – Vi hadde håpt på ei gåve - eg skal innrømme det, men dette er eventyrleg, sa Runar Vik. 
- Og det høver fint å dele det ut no når ein ser det ytre av hallen etter kvart har kome på plass, seier han og inviterte straks på eit festmåltid med sveler og kaffi inne under nylagt tak. Karane er no i gang med innreiinga - og det var til det som skal gjerast inne, desse midlane var søkt om. I regelverket for Gjensidigestiftelsen er det slik at arbeida ikkje skal vere påbegynte før ein søkjer midlar, og «innearbeidet» er nett det som no er starta opp. Like eins skal det kjøpast mykje utstyr.
19.12.19 09:34
Gris i vegen
Gris i vegen
(11.12) Onsdag morgon melder politiet på Twitter at det er obervert ein rømt gris (!) i vegbana på vegen mellom Fiskå og Eidså.Politisentralen er i det muntre hjørnet når dei fortel om dette, og presiserer at å opphalde seg midt i vegbana ikkje er nokon sikker plass  seg sjølv om motivet er rømme unna ein lagnad om å hamne på juletallerkenen. Men grisen smatå unna bilen der føraren rapporterte saka,  og slapp såleis å hamne i grillen (!) på ein Mercedes, skriv politiet. Dei oppmodar likevel bilistar til å vere varsame og ikkje grisekøyre (1). Vi har så langt (kl 09.00) ikkje fått melding om at den rømde grisen er fanga.
11.12.19 09:02
Folkeprotest mot ferjeprisar
Folkeprotest mot ferjeprisar
Folkeaksjonen mot auka ferjetakster på Lauvstad laurdag viser eit stadig sterkare folkeopprør rundt i fylket mot fylkeskommunen sitt forslag til ny auke i ferjetakstane. 

- Nok er ikkje berre nok, men i grunnen nok for lenge sidan, vart det sagt på Lauvstad laurdag. Kring 170 menneske samla seg her til protestaksjonen som var kalla inn til. Kanskje er sinnet ekstra stort her, då ein, som fleire av dei som heldt innlegg var inne på, alt i ti år har betalt ein takstsone for høgt på Lauvstadferja.  Det vart elles teke fram fleire eksempel på kva takstauken vil utgjere i pengar for både privatpersonar, næringsdrivande og bedrifter. Det vart teke fram den negative verknaden auka prisar vil ha på alle samfunnsområde i distrikta, både for pendling, fritidsaktivitetar, næringsliv og kommunale tenester, og som kjent er det også framlegg om å redsusere talet på avgangar, noko som vil forsterke verknaden. 
- Dei held på å kvele oss, vart det sagt  Det vart retta sterk kritikk mot fylket, som legg rekninga for det mange kalla dårleg økonomistyring på dei som skal bu langs kysten og må nytte ferjene. Det er vår riksveg, vart det sagt av fleire. At fylket så kallar ferjedrifta underfinansiert frå staten si side, er noko ein burde sett komme i mange år, hevda nokre, medan andre peikte på at staten sjølve må ta rekninga for å pålegge kostnader med utslepprsfrie ferjer, som er ein av hovudgrunnane til uføret. Det er difor også ein ordføraraksjon på gang, som reiser til Oslo for å protestere mot staten si underfinansering av ferjedrifta. Enkelte trekte samanlikning til bompengeopprøret før jul, der det gjekk så stor prestisje i å avgrense auken at det heldt på å sprenge regjeringa. 
         - Vi krev at regjeringa gjer dei same grepa no som når det gjaldt bompengane i byane og gjer slik at vi slepp denne auken, sa ordførar i nye Volda, Sølvi Dimmen. 
07.12.19 17:31
Protesterer kraftig på framlegg om nedlegging
Protesterer kraftig på framlegg om nedlegging
(5.12) Både foreldre og elvar protesterer no kraftig på framlegget om å legge ned avdelinga av den vidaregåande skulen i Vanylven.I papiravisa som kom i dag (tosdag 5.12) hadde vi eit innlegg frå ulike foreldreråd. Fleire råd og utval ville venteleg skrive under dette etter kvart som dei rakk å behandle det. Elevrådet ved Myklebust skule har sendt oss ein eigen uttale. Den kom for seint til å bli med i papiravisa. Og sidan fylkestinget har møte før neste avis kjem ut, tek vi den med her: Vedrørande eventuell nedlegging av Herøy vgs, avdeling Vanylven. Ein lovnad som er broten. Skrekken for hybellivet, og fare for livet i bygda. Då beskjeden om at den vidaregåande skulen i Syvde skal leggjast ned, vart det ein stor skuffelse. I ein alder av 15/16 år, er det å måtte flytte heimanfrå for mange noko ein absolutt ikkje er klare for. Tilbod for pendling er her heller ikkje.
Statistikk viser at jo tidlegare ein flyttar heimanfrå, jo mindre er sjansen for at ein kjem til å busette seg i bygda. Korps, fotball og andre fritidsaktivitetar som ungdommen er med på å skape, er ein stor del som truleg vil forsvinne. Dette påverkar heile bygda vår. Satse på ungdommen blir det sagt. Korleis vil dette då gå opp? Når tilboda ikkje er her lenger. Vi som har eit sterkt ønske om å få bu heime eitt år til, får ikkje moglegheit til det. Vi er svært skuffa, eit løfte blir brote. Mange stemte kanskje på dette partiet fordi det vart lova eitt år til med vidaregåande skule i Vanylven. For oss dette gjeld, er det svært alvorleg at denne skulen vert nedlagd. Tenk på ungdommen. -Elevrådsrepresentantane frå Myklebust skule.
Charkris Igland og Hanna Linea Torvanger
05.12.19 15:44
Laga julesong med tekst av Lars Almklov
Laga julesong med tekst av Lars Almklov
(5.12) Som vi skreiv i papiravisa i dag (torsdag), har den utflytte syltefjordingen Elisabeth Lillebø Sæth laga tone til diktet «Enno lyder ein bodskap» av Lars Almklov.Elisabeth har og spelt og sunge inn songen saman med søster si, Anne Birgitte Lillebø Bøe, og kollega Roald Arnesen i Norea Mediemisjon der ho arbeider. Innspelinga er, saman med andre songar ho har skrive, tilgjengeleg som strøyming og kan søkast opp på Youtube under det som blir kalla Norea Music. Men songen kan du også høyre HER (med litt reklame først)
05.12.19 13:53
Vart heidra i Stortinget
Vart heidra i Stortinget
(5.12) Onsdag var ein stor dag for tiandeklassingane ved Åheim skule. Då fekk dei overrekt førsteprisen for teksten dei hadde laga i samband med 100-årsmarkeringa for almenn røysterett. Og det skjedde i Stortinget - med stortingspresidenten som pris-overrekkar!Som vi har skrive tidlegare har altså elevane ved skulen på Åheim fått vite at klassen vann førsteprisen i ei tevling der det skulle skrivast tekstar i samband med 100-markeringa om almenne røysterett. Det er ein tekst som både inneheld historiske fakta og fiksjon. Ein flott innsats!  Heile teksten er forresten teke inn i siste utgåva av tidsskriftet «Fotefar» - tidsskriftet for sogelaga i Vanylven. Vi kjem tilbake til saka i papirutgåva.
05.12.19 10:58
– Glad for at det ikkje var lokale folk
– Glad for at det ikkje var lokale folk
(05.12) Politiet opplyser at tre personar vil bli sikta for innbrotet på Jokerbutikken på Hakallestada i oktober.
- Eg er glad for at det ikkje var folk frå næraste distriktet som stod bak, seier butikkeigar Oddvin Kragset.Det har ei tid gått rykte om at politiet har hatt mistanke retta mot bestemte personar og miljø i denne saka, utan at vi har fått det stadfesta. No seier altså lensmann Tor Sæther at tre personar er sikta for innbrotet. Det var Vestlandsnytt som først omtala saka på sine nettsider (bak betalingsmur). Til Synste Møre seier Sæther at dei tre har vedgått at dei har vore i butikken og erkjent å ha fjerna det som er borte. Men dei to haglegeværa som var meldt stolne, er ikkje komne til rette, Det er derimot ein del av det andre tjuvgodset. – Saka er ikkje avslutta. Vi etterforskar framleis, og ser alvorleg på at våpena ikkje er funne, seier Sæther. Dei tre som er sikta, er i følgje lensmannen heimehgøyrande i ei kommune på Søre Sunnmøre, men dei er altså ikkje frå Vanylven. – Det er godt at vi slepp å gå rundt å lure lenger. Så får vi ta ting etter kvart, mellom anna når det gjeld erstatning og slike ting, seier Oddvin Kragset.
04.12.19 17:15
Bil på taket i Norvika
Bil på taket i Norvika
(29.11) Ein bil køyrde litt over klokka 10 i føremiddag av vegen i Syvde og hamna på taket på nedsida av vegen. Naudetatane rykte ut. Politiet melder 10.28 at personen i bilen verkar uskadd og at han var åleine i bilen. Også på Lauvstad har ein bil vore i grøfta, og i gå ettermiddag fekk vi den klassiske lastebilen i grøfta på Tunheim. Med vinter og slapseføre er det berre å rå til å køyre foriktig.
29.11.19 11:37
Vil legge ned vidargåande i Vanylven
Vil legge ned vidargåande i Vanylven
(26.11) – Eit vedtak slik det er fatta kan ikkje bli ståande. Det er rett og slett uakseptabelt, seier ein oppgitt, sint og frustrert ordførar i Vanylven etter Fylkesutvalet sitt vedtak i dag.– Løpet er ikkje køyrt. Saka skal handsamast i fylkestinget. Vi må kjempe vidare, seier ordføraren, men som innrømmer at akkurat i dag ser ho ikkje særleg lyst på situasjonen. – Vi har bede om to år til å omstille oss, både skule, elevar og foreldre. Vi har bede om diskusjonar om korleis vi kunne få alternative linjer lagt til skulen. Vi veit avdelinga i Vanylven er god. Elevane trivs. Fråfallet er lite. Og i alle tilfelle: Skulle avdelinga likevel bli lagt ned, må det sytast for skyssordningar som gjer at elevane kan pendle og bu heime om dei ønskjer det. Slik vedtaket ligg no, er det uakseptabelt og har lite med distriktspolitikk som det blir snakka så fint om, å gjere, seier ordføraren i ein første kommentar til oss. Vi kjem tilbake til saka i papiravisa torsdag.
26.11.19 18:40
Vasslekkasje på Tunheim
Vasslekkasje på Tunheim
22.10 Eit brot på vassleidninga nedanfor løa til Rolf Tunheim gjer at ein del husstandar i føremiddag vil ha lite trykk på vatnet eller vere utan vatn. Det vil likevel berre gjelde eit fåtal og for ei kortare tid, då ein har omdirigert vatnet frå høgdebassenget på Åheim til å forsyne Åheim sentrum, Slagnes og Syltefjorden. Men sjølve utbetringa kan ta litt tid, då ein først må drive feilsøking for å finne meir nøye ut kvar lekkasjen på leidninga er, som fører til at vatnet piplar opp nedanfor Rolf Tunheim og Lundgarden. Når sjølve feilen er lokalisert, skal det gå rimeleg raskt å få utbetra denne, seier Helge Kleppe i teknisk avdeling. 
22.11.19 09:51
laussal.jpg
kino_n.jpg
Innbrot på Joker Åram
Innbrot på Joker Åram
(12.10) Ubedne gjester har i løpet av natta til laurdag teke seg inn i butikken på Kragset på Hakallestranda. Dei har forsynt seg grovt av mellom anna tobakk og øl. OPPDATERING 15.10: Politetet stadfester også no at det stole to hagler i innbrotet. Haglene stod i eit våpenskap som er opna. Butikkeigar lovar ut døsør på 10.000 kroner for opplysningar som gjer at dei ansvarlege blir tekne.– Det einaste eg har av tobakk i butikken er desse få pakkane du ser her - og dei har eg fått låne hos Spar på Fiskå, seier Oddvin Kragset og nikkar mot eit nesten tomt skåp – For hos oss var alt tomt. Dei hadde opna skåpet og sopa alt av sigarettar og tobakk ned i handleposar. I tillegg er det forsvunne det vi hadde av smerte- og feberdempande medisinar som Paracet og Ibux, fortel Oddvin Kragset. Dei ubedne gjesten har brote seg inn gjennom lageret på baksida av butikken. Her har dei teke med seg dei dei fann av øl på veg ut, fortel Kragset. I tillegg er ein de andre ting også borte. Det er i det heile snakk om store verdiar. Det dei har teke med er såpass omfattande at dei må ha hatt køyrety nær butikken, mener Kragset. Innbrotet har skjedd i løpet av natta. Erlend Kragset fortel at han var ute for å låse garasjen kring klokka eitt , halv to. Då var alt i orden. Då butikkfolket kom på jobb om lag klokka åtte, oppdaga dei straks kva som hadde skjedd. I dette tidsrommet har altså innbrotet skjedd. Politiet, som var på staden tidleg laurdag føremiddag, har på Twitter bede om at folk som har sett eller høyrt noko, eller har tips på anna vis vender seg til dei i telefon 02800.
12.10.19 13:41
Skuffa over manglande midlar til skipstunnelen
Skuffa over manglande midlar til skipstunnelen
Tre linjer og ikkje ei krone om Stad skipstunnel i statsbudsjettet.
- Eg er skuffa, men løpet er ikkje køyrt, seier Svein Gjelseth. Også tunnelforkjempar Jan Helgøy er vonbroten over at det heller ikkje denne gongen ligg inne midlar i budsjettet til grunnkjøp og førebuande arbeid for Stad skipstunnel.
            - Eg trudde tida for trenering var over no, seier Helgøy. Også styringsgruppa for skipstunnelen gir uttrykk for at dei er skuffa.
            - Et samlet næringsliv på kysten er meget skuffet over at det ikke ligger inne oppstartmidler til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett. Vi hadde store forventninger til at regjeringen ville gi det endelige klarsignalet til bygging av Stad skipstunnel etter at Kystverket fikk ned kostnadene i prosjektet. Vi trodde også at regjeringen ville følge opp Nasjonal transportplan (NTP) (2018-2029) som de vedtok i 2017. Vi ble også styrket i troen da samferdselsminister Jon Georg Dale i valgkampen lovet at han ville innfri valgløftet sitt om å jobbe for realisering av Stad skipstunnel, heiter det innleiingsvis i ei pressemelding signert både av styringsgruppe-leiar Rolf Domstein, ordførarar i Vanylven, Selje og vågsøy i tillegg til fleire sentrale representantar for organisasjonar i Kyst-Norge. I pressemeldinga blir det peika på dei sentrale gevinstane Stad skipstunnel vil ha - mellom anna på miljøsida og for reiselivet og at tida no er inne for å gjere ord til handling.
           – Eg må nok og seie at eg er skuffa. Men det er ikkje håplaust. No må vi verkeleg stå på vidare for å synleggjere for politikarane dei positive følgjene tunnelen vil få og som vi no har god dokumentasjon på, seier Svein Gjelseth - medlem i styringsgruppa. Han meiner det er viktig at Stortinget får saka framlagt i haust, og helst bør det setjast av midlar i dette budsjettet før det blir banka i Stortinget.
07.10.19 10:41
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA


Torsdag 16. januar
18.30 Folkemøte, Åram grendestove

Fredag 17. januar
18.00 Dolittle, Fiskå kino
19.00 Takfest på Framheim
19.00 Vestborgrussen, Åheim misjonshus
20.00 Bad Boys for life, Fiskå kino

Laurdag 18. januar
16.00 Vestborgrussen, Hakallestranda bedehus OBS-klokkeslettet!
19.00 19.00 Takfest på Framheim

Søndag 19. januar
Nattverdsmøte, SIon Åheim

Tirsdag 21. februar
12.00 Tysdagstreff, Hakallestranda bedehus

19. - 23. mai Åram Pluss

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
FERJERUTER

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

resized_frontpage_02.jpg

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget