resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820
Synste Møre lanserer ny nettside måndag
Synste Møre lanserer ny nettside måndag
På måndag lanserer Synste Møre ei heilt ny nettside. Redaktør Fredrik Bakke håpar at både noverande og nye lesarar vert aktive brukarar og ønskjer å nå fleire unge med nysatsinga.Ei viktig side ved å verte meir digitale, er å nå ut til dei unge lesarane i Vanylven. Det er dei som er framtida, og avisa vil også prøve å få inn meir ungdomsstoff. Med den nye oppdateringa, kjem alle saker ut i nettavisa og ein ønskjer at sida vert eit godt supplement til papiravisa. – Det er vanskeleg å vere aktuelle når vi kjem ut ein gong i veka. Det vert også lettare for oss å fortelje historier på ein meir innovativ måte, og vi kan leike oss meir visuelt, seier redaktøren.   Lang prosess Prosessen med ny nettside starta før Bakke tok over som redaktør. Då var planen at Synste Møre, i lag med fleire andre aviser i området, skulle samarbeide og finne leverandør. Dette arbeidet stranda, og Bakke fortel at det har gått ein del tid i å finne rett løysing etter dette. – Eg har i denne tida vore innom mange andre nettaviser for å sjå kva som kan passe for vår side, fortel Bakke. Valet landa på Appex, og det har vore mange samtalar dei mellom for å få på plass alle detaljane, frå fargebruk til menyval, men no er endeleg det omfattande arbeidet med ny side fullført, og sida står klar.   Pluss-saker Det er ikkje berre designet som endrar seg. Som andre nettaviser, startar no Synste Møre med å variere mellom opne saker og såkalla «pluss-saker». Alle som har abonnement i dag, får tilgang på alt av innhaldet på den nye nettsida. I første omgang vert alt opent – fram til 20. november. Etter dette vert det i hovudsak saker for dei som held avisa, men saker som er av vesentleg samfunnsinteresse, slik som ulukker og korona-oppdateringar, vert opne for alle.   Håpar på fleire lesarar Dei siste opplagstala til avisa viste at Synste Møre gjekk akkurat under 2000 abonnentar, og redaktøren håpar at ny nettløysing kan føre avisa over på 2000-talet att. – Synste Møre har også mange fjernabonnentar, der omlag ein fjerdedel av lesarane ikkje bur i kommunen. Når postdistribusjonen har endra seg, er det også fare for at nokre lesarar her fell frå, seier redaktøren.   Eit betre tilbod Han oppmodar lesarane om å ta seg litt tid til å gå gjennom dei nye menyane og bli kjend med korleis nettsida fungerer. – Eg håper at lesarane ser at dette vert eit betre tilbod, og at ein no får to kanalar å lese nyheiter på. Dette er framtida, seier Bakke, som gjerne vil at fleire brukar nettavisa no.
30.10.20 13:37
Edit
Edit

Nyhende

Person køyrd heim av politiet
Person køyrd heim av politiet
Ein alkoholpåverka eldre person har vorte køyrd heim av politiet, etter å ha plaga tilsette og kundar ved ein butikk på Fiskå.Det skriv Politiet Møre og Romsdal på Twitter klokka 18.44 torsdag kveld. Han vart pålagt å forlate staden av politiet, men gjorde ikkje det og vart etterkvart køyrd heim. Vedkomande vert meldt for forholdet.
22.10.20 18:56
Årvika-Koparneset innstilt frå 17.15 i dag
Årvika-Koparneset innstilt frå 17.15 i dag
Oppdatert: Klokka 18.30 måndag kveld skriv Norled at sambandet går som normalt.Grunna arbeid på Årvika ferjekai, vert sambandet innstilt etter turen frå Årvika klokka 17.15 i dag. Dette kjem etter at det måndag morgon var eit problem med køyrebrua.
19.10.20 17:00
Lena planlegg førestilling
Lena planlegg førestilling
Som representanten for kommunen si bøsse for TV-aksjonen 2020, ynskjer ordføraren å skape litt blest rundt innsamlinga. Viss dei klarar å få inn ti tusen kroner, har ho fleire idear til stunt ho kan gjere. Det som no peikar seg ut, er ei førestilling.– Kva med ei førestilling med Jakob Sande-dikt, seier ho når vi etterlyste eit stunt tidlegare denne veka. Her er tanken å gjennomføre det heile på omsorgssenteret, så lenge det er i orden med kommuneoverlegen. Men uansett kva det vert slags stunt, og kvar det heile skal skje, seier ho at folk ikkje kan forvente noko som er svært godt planlagd. Men at det vert artig, må ein kunne forvente. – Det blir ikkje veldig omfattande og det heile vert litt på sparket, kan ho fortelje. Ho håpar også å få med seg eit par andre i førestillinga, og også her må folk ta kontakt om dei ynskjer å vere med eller har tips. – Kor mange dikt skal du gjere? – Nei, det er no begrensa kor lenge folk gidd å høyre på også, ler ho. Men kva ho skal gjere, er ikkje meisla i stein. Ho ber derfor folk kome med idear til andre ting ho kan finne på. Søndag skjer det Som kvart år har Vanylven kommune ei bøsse i TV-aksjonen. Dette året er aksjonen som kjend digital. Søndag 18. oktober er aksjonsdagen, men dei digitale bøssene er allereie opne for donasjonar. Ordføraren fortel at ho ynskjer å skape litt blest rundt aksjonen, som er til inntekt for å bekjempe plast i havet. Åtte millionar tonn plast hamnar i havet kvart einaste år. Det truar både dyrelivet og menneske. – Med konkrete tiltak der problema er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Saman skal vi redusere plastutsleppa og ta vare på verdshava, skriv WWF i ei pressemelding. Ordføraren peiker på at sjølv om aksjonen er digital i år, er det også mogleg å donere 300 kroner over telefon ved å ringe 822 08 008.
14.10.20 14:02
Bil har køyrd av vegen i Syvde
Bil har køyrd av vegen i Syvde
Ein bil har køyrd av vegen og inn i ein stolpe i Syvde. Det skriv Politiet Møre og Romsdal på Twitter kl. 11.15 tysdag føremiddag.Operasjonsleiar i Politiet Møre og Romsdal, Arild Reite, seier til Synste Møre at nødetatane er på staden og at Mørenett er varsla med tanke på stolpen. – Det er ingen alvorleg skade på person, men ambulansen tek med seg førar til legevakt for sjekk, seier Reite. Førar er ei dame i 40-åra. Det er ingen mistanke om promille. Det var ei periode etter ulukka manuell dirigering på staden.
13.10.20 11:18
2,5 milliardar til Kystverket
2,5 milliardar til Kystverket
I statsbudsjettet for 2021 er det føreslege å løyve 2,6 milliardar til kystformål. 2,5 av desse går til Kystverket.– Svært positivt i høve kystsatsing. Med 2,5 milliardar til Kystverket så har dei gode midlar til å halde arbeidet med skipstunnelen varm, skriv ordførar Lena Landsverk Sande i ein e-post til Synste Møre. Regjeringa legg fram tre forslag for tryggare ferdsel langs kysten: * Dei føreslår å løyve 2,6 milliardar til kystføremål, der mykje skal gå til vedlikehald av navigasjonsutstyr og innseglingar. * Båtar og skip vert stadig større, og regjeringa ynskjer å sikre eit godt alternativ for gods på veg. Derfor ynskjer dei å utbetre farleier og innseglingar til viktige hamnar. * Gjennom regionreformen ynskjer regjeringa at fylka skal få fleire og større oppgåver, med blant anna ansvaret for fiskerihamneanlegg. Her står det att å få i land avtale med blant anna Møre og Romsdal, og dialogen er i gang.
07.10.20 10:08
Ulukke på Hakallestranda
Ulukke på Hakallestranda
Ein person er frakta til Ålesund sjukehus med luftambulanse etter ulukke med ATV på Hakallestranda tysdag ettermiddag.Klokka 15.38 skriv Politiet Møre og Romsdal på Twitter at vegen er opna att. Klokka 15.10 er luftambulanse på staden. Klokka 15.00 skriv Vegtrafikksentralen Midt på Twitter at vegen er stengd og at helikopter skal lande. Klokka 14.55 skriv Politiet Møre og Romsdal på Twitter at både politi og brannvesen er framme på staden. Ein person klager over smerter, men er vaken og bevisst. FV. 5852 ved Hakallestranda er stengd som følgje av ulukka.
06.10.20 14:53
Ingen kroner til skipstunnelen
Ingen kroner til skipstunnelen
Det er ikkje prioritert ei krone til Stad skipstunnel i statsbudsjettet for 2021. Det skriv Bergens Tidende.– Det er så enkelt at eg ikkje vil stoppe prosjekt som allereie er i gong. Vi har store igangsette prosjekt som kostar mykje, nokre har og blitt langt dyrare enn vi forventa. Det å stoppe dei og starte opp att om fem år er forferdeleg dyrt, seier Hareide (KrF) til Bergens Tidende. Han utdjupar: – Det er lite rom for nye prosjekt. For å ikkje måtte stoppe opp prosjekt vi er i gang med, må dei som ventar på oppstart utsetjast. Dette gjeld dessverre Stad skipstunnel. Det er ikkje pengar til dette no, forklarer han til BT. Lena Landsverk Sande (V), ordførar i Vanylven, er svært misfornøgd. – Det er utruleg pinleg å løyve 32 milliardar til jernbane, og ikkje løyve 60 millionar til det einaste store investeringsprosjektet innan sjøtransport, seier ho til Synste Møre. No står det på budsjetthandsaminga i Stortinget. Jon Georg Dale (Frp) har allereie vore ute og sagt at Framstegspartiet vil ta opp kampen for tunnelen i handsaminga av budsjettet. Landsverk Sande fortel at ho har snakka med Knut Arild Hareide, som veit at det no vert misnøye i avisa. Ho har også vore i kontakt med Jon Georg Dale. – Han var tidleg ute i dag angåande omkamp på Stortinget, og eg har sendt melding til Jon Georg om at eg heiar på han denne saka, seier ho. No er det pengane det står på. – Hareide sa til meg at vi ikkje må gi opp håpet. Det er pengane det står på, og det halmstrået skal vi gripe, seier Landsverk Sande. Løftebrot Styringsgruppa for Stad skipstunnel, er svært overraska og provosert. – Dette er eit løftebrot på Nasjonal transportplan, seier prosjektleiar Randi Humborstad i ei pressemelding. Vidare peiker dei på gjeldande NTP. – Stad skipstunnel er fullfinansiert i gjeldande Nasjonal transportplan, og Stortinget har vedteke byggestart for Stad skipstunnel i denne stortingsperioden (2017-2021). Dermed er statsbudsjettet for 2021 siste moglegheit for å innfri tidligare løfte frå regjering og storting, står det i pressemeldinga.
02.10.20 15:26
Brannøving i Saurdalen på laurdag
Brannøving i Saurdalen på laurdag
Laurdag 3. oktober er det brannøving i Saurdalen, der dei blant anna skal brenne ned eit hus.Under øvinga, der det vert full uttrykking, skal røykdykkarar øve på varmdykking og sløkking, før dei etterkvart vil køyre ei kontrollert nedbrenning av hus. Etter planen skal øvinga vere frå kl. 10.-15.
02.10.20 15:14
«Sjøbussen» laurdag er avlyst
«Sjøbussen» laurdag er avlyst
«Sjøbussen» som etter planen skulle gå frå Syvde til Ålesund laurdag 3. oktober, i regi av Cruise Service AS, er avlyst grunna for få påmelde.
02.10.20 14:41
Lovar fleirtal for skipstunnelen
Lovar fleirtal for skipstunnelen
Tidlegare samferdselsminister og dalsfjording, Jon Georg Dale, går no ut og lovar at Framstegspartiet vil sikre fleirtal for verdas fyrste skipstunnel.Statsbudsjettet vert lagt fram onsdag 6. oktober, og på vestlandet er spenninga knytt til skipstunnelen. Tunnelen har vore utgreidd 21 gonger, og den 22. utgreiinga held på framleis. No lovar Dale og Frp at dei skal få skipstunnelen inn i statsbudsjettet. – Vi forventar investeringstiltak no, det er berre å setje i gang. Spaden må i jorda, dynamittsalva må i fjellet, seier stortingsrepresentant Jon Georg Dale (Frp) til NRK. Som kjend vil tunnelen koste nærmare tre milliardar kroner, og vere 1,7 kilometer lang. – I budsjettforslaget komande veke kan regjeringa starte tunnelbygginga på eigen kjøl, om ikkje skal vi hjelpe dei når saka kjem til Stortinget, seier Dale til NRK. Oppstartsløyve Også Senterpartiet går no ut og seier at partiet vil sikre oppstartsløyve i neste års statsbudsjett. Dette seier stortingsrepresentant Jenny Klinge i ei pressemelding. – Fylkestinget i Møre og Romsdal har prioritert Stad Skipstunnel, som det einaste store investeringsprosjektet innanfor sjøtransport og det er fullfinansiert i gjeldande NTP. Stortinget har vedteke byggestart i inneverande stortingsperiode (2017-2021). Fylkestinget føreset at dette vert gjennomført. For ferdselen langs kysten, for Vanylven kommune ikkje minst, men også for resten av Sunnmøre og for reiseliv og anna næringsliv er det avgjerande å få klarsignal for å starte, seier leiar i samferdselsutvalet Kristin Sørheim (SP) i ei pressemelding.
02.10.20 08:05
Hundestas på Åheim
Hundestas på Åheim
Torsdag kom Norge på Tvers 2020, med dei to hundespanna til Jan Kåre Heiberg og Simen Bækken til Åheim. Der måtte dei, 1. oktober, ta ein lengre stogg ved misjonshuset på grunn av varmen, før dei køyrer vidare mot Stadlandet i kveld.Turen, som starta i Elgå Ved Femund 24. august, og skal avsluttast på Vestkapp i morgon kveld, går også til inntekt for gynkreftforeninga og Mental Helse. Undervegs har karane med hundespanna sine bevega seg både gjennom Rondane og Jotunheimen. I natt overnatta dei på Nave, og skulle etter planen køyre vidare til Otneimsneset. Men varmen vart rett og slett for stor for hundekøyring, og etter ein planlagd stogg ved misjonshuset, der også skuleborn og andre var møtte fram, valde dei to å ta pause til utpå kvelden, når temperaturen går litt ned.  Vi kjem med meir om dei to i papiravisa.
01.10.20 16:19
Buss i grøfta i Flugevågen
Buss i grøfta i Flugevågen
Ein buss hamna i grøfta i Flugevågen tysdag ettermiddag.Bussen hadde ingen passasjerar og det går bra med sjåføren. Det skal ikkje vere nokon materielle skadar. Ulukka skal ha skjedd kring 17.30 tysdag ettermiddag.
29.09.20 17:21
Millionar frå havbruksfondet
Millionar frå havbruksfondet
2,25 milliardar kroner vil i haust gå ut til laksekommunane i Norge. For Vanylven er talet dryge seks millionar kroner. Det er godt nytt for ein kommune med ein utfordrande økonomi.Lena Landsverk Sande (V), ordførar i Vanylven, er svært glad for midlane. – Dette er veldig godt nytt, vi treng kvar ei krone, seier Landsverk Sande. Ho utdjupar: – Det er klart at dryge seks millionar kroner har stor betydning for Vanylven kommune. Vi får desse pengane no, og så veit vi at det kjem pengar neste år også, seier ordføraren. – Om få dagar kjem det millionar av kroner inn til havbrukskommunane. Kommunane får no velfortent påskjøning for å leggje til rette for ei av våre viktigaste næringar, nemleg havbruksnæringa, står det i ei pressemelding frå fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. – Landet sine oppdrettskommuner gjer ein viktig jobb med å leggje til rette for oppdrettsnæringa. I 2020 og 2021 vil kommunane få ei rekordstor påskjøning for innsatsen. No er det klart korleis fyrste del av utbetalinga vil verte fordelt, seier Ingebrigtsen. Heilt spesifikt får Vanylven kommune 6 220 231 kroner i 2020. I 2021 får Vanylven 1 481 008 kroner frå ordinær pott, og 1 283 540 frå potten til nye lokalitetar. Produksjonsavgift Frå 2022 vil kommunane få rundt 40 prosent av salsinntektene frå ny kapasitet, fordelt gjennom Havbruksfondet. I tillegg vil kommunane få inntekter frå ei produksjonsavgift som vil liggje på rundt 500 millionar kroner årleg. – Inntektene til havbrukskommunane har dei siste åra vore svært variable. Med denne ordninga vil kommunane få meir stabile og forutsigbare inntekter, står det i pressemeldinga.
28.09.20 18:28
laussal.jpg
kino_fiskaa.jpg
Foreslår å kutte drastisk i ferjetilbodet
Foreslår å kutte drastisk i ferjetilbodet
I eit høyringsnotat frå Møre og Romsdal fylkeskommune vert det føreslege å kutte drastisk i ferjesambandet Årvika - Koparnes.I forslaget ligg det ein reduksjon på åtte avgangar på kvardagar og søndagar, og eit kutt på heile tolv avgangar laurdagar. Avgangane det gjeld er frå Årvika kl. 09.15, 10.45, 12.45 og 17.45 på kvardagar. Laurdagar vil fylket ta vekk avgangane frå Årvika kl. 07.45, 09.15, 10.45, 13.45, 15.15 og kl. 16.45. Søndagar foreslår dei å fjerne avgangane frå Årvika kl. 13.15, 14.45, 17.15, og kl. 20.15. Grensa er nådd Lena Landsverk Sande (V), ordførar i Vanylven, seier til Synste Møre at no er grensa nådd. Ho seier at konsekvensane for Vanylven vil vere store uansett kva veg ein skal reise. – Eg oppmodar folk om å seie i frå, seier ho. Innsparing Kuttet vert føreslege som eit ledd i ein innsparingsprosess. – Møre og Romsdal fylkeskommune er inne i ei økonomisk krevjande tid som fordrar innsparing også på ferjedrift i åra framover, heiter det i notatet. Her viser dei til ei sak frå fylkestinget der det vart gjort vedtak om at det skal gjerast innsparingar i drifta innan buss, båt og ferje. Fylkestinget har tidlegare gjort vedtak om at ferjeramma skal reduserast med 12 millionar i 2020, 20 millionar i 2021 og ytterlegare 10 millionar i 2022. Driftsnivået Vidare heiter det i notatet at fylket må tilpasse driftsnivået på ferje og hurtigbåt, men at det ikkje heng saman med eit stort inntektsbortfall i ferjedrifta som følge av koronapandemien. – Det kan difor ikkje sjåast bort frå ytterlegare reduksjonar i tilbodet som følge av manglande finansiering frå billettinntektene.  Kommunar og andre vert no oppfordra til å kome med innspel til prosessen, og skriv at det er viktig at kommunane involverer skuler, trafikknemnder og grendelag. Vil fjerne nattferja På Larsnes-sambandet er det ikkje føreslege å leggje ned turar på dags- og kveldstid. Det er derimot føreslege å kutte bestillingsturen på natt, både kvardagar og helg. Denne ruta er føreslege lagt ned i 2021. Svarfrist for høyringa er 9. oktober.
07.09.20 20:04
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
KULTURKALENDAR

Torsdag 29. oktober
19.00 Møte, Hakallestranda bedehus

Søndag 1. november
17.00 Kor og country, Olivinhallen, Åheim AVLYST

Torsdag 5. november
18.00 Fiskå bedehus

Edit
Synste på sosiale medium

Vi er no på Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter. Følg oss gjerne!

FERJERUTER

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

Redaktør:
Fredrik Bakke

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget