resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820
VANSKELEG SITUASJON: Ein velta hengar med farleg gods og gassutvikling krev aktsemd og rett framgangsmåte, både med tanke på tryggleik for skada og redningspersonell, og også når det gjeld reinsing for farlege stoff og å hindre forureining eller vidareføring av stoffet til andre.
VANSKELEG SITUASJON: Ein velta hengar med farleg gods og gassutvikling krev aktsemd og rett framgangsmåte, både med tanke på tryggleik for skada og redningspersonell, og også når det gjeld reinsing for farlege stoff og å hindre forureining eller vidareføring av stoffet til andre.

Øvde på ulukke med farlege stoff

(21.02) Ein velta hengar med farleg gods og gassutvikling var utgangpunktet for øvinga som dei to siste dagane har vorte gjennomført på Fiskaa Maskin AS sitt område i Låtra på Fiskå. 

 Øvinga har vore ei samøving mellom brann- og redningsmannskap, politi, Røde kors og ambulansepersonell. Sitauasjonen, med ei velta vogn med farlege stoff, har gitt øving i bruk av samband og instruksar frå 110 om framgangsmåtar og tilnærming til sitausjonen. Dekontaminering, eller reins av personar og materiell, har også vore viktige element i øvinga, som elles, som alle øvingar, gir konkrete høve til å danne seg inntrykk av praktiske detaljar ved framgangsmåtar og bruk av utstyr som kunne vore gjort annleis eller vore betre.

Meir om saka i papiravisa.

teikning.jpg
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
Synste på sosiale medium

Vi er no på Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter. Følg oss gjerne!

FERJERUTER

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

Redaktør:
Fredrik Bakke

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget