resized_frontpage_02.jpg

   TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820

Om oss

53709_thumb.jpg

Synste Møre held til i dette bygget i Djuvika på Fiskå. I eit lyst og triveleg lokale har avisa både redaksjon og ekspedisjon. Desse medarbeidarane kan du møte der:

Redaksjon

Vidar Parr
Redaktør

Mobil: 950 24 548
Epost: vidar@synste.no

Rønnaug Søvik
Annonsekonsulent

Mobil: 951 40 755
Epost: ronnaug@synste.no

Ole Magne Kvalsvik
Journalist

Mobil: 911 84 479
Epost: olemagne@synste.no

Kjell Brenne
Journalist (Deltid)

Mobil: 950 24 553
Epost: kjell@synste.no

Synste Møre er eigd av eit aksjeselskap (Synste Møre AS), der 50 aksjar er fordelte på 14 aksjonærar. I styret sit Kjell Brenne (styreleiar), Mildrid Wefring, Einar Ekroll og Bjørnar Osnes. Vidar Parr er dagleg leiar i selskapet.


Postadresse:
Synste Møre
Boks 53
6139 Fiskåbygd


Telefon:
700 20820
700 20820

Telefax:
700 20825

E-post:
redaksjonen@synste.no


Bankkonto:
3972.20.33233 (Sparebanken Møre)

Organisasjonsnummer:
858 651 522

Synste Møre er medlem i Landslaget for Lokalaviser (LLA)

 

 

Rønnaug Søvik
Annonsekonsulent

Mobil:
951 40 755

Historikk

historie01.jpg

Det var Per G. Osnes (1934- 1990) som starta bygdebladet Synste Møre i januar 1970. Det første nummeret, som kom i januar, hadde rett nok tittelen "Bygde-bladet" der Osnes baud inn til namnekonkurranse. Det var Simon Eikrem frå Syvde som vann denne med namneforslaget Synste Møre. Første nummer med dette namnet kom 13.mars 1970. 

Første åra vart avisa laga i heimen til Liv og Per G. Osnes i Nordalen i Syvde. Osnes kom frå Ulsteinvik, og svara sjølv slik då Sunnmørsposten i 1981 spurde han om kvifor han starta bygdeblad i Vanylven:
– Eg tykte det var tomt utan bygdeblad sidan eg vaks opp i Ulsteinvik og ofte sprang til Vikebladet og skreiv, viste eg litt om kva eit bygdeblad var. 
 
Frå første åra i kjellaren i Nordalen på tidleg 70-tal. Liv Breiteig Osnes brettar aviser som skal sendast ut.
historie02.jpg
Liv og Per G. Osnes dreiv avisa med nokre meldarar i tillegg. Ofte var heile familen involverte i ulike operasjonar for å få avisa ut. Etter kvart vaks bedrifta seg ut av kjellartilværet i Nordalen og flytte inn i Sundvall-huset på Notaplassen i Syvde. Her dreiv og Per G. Osnes rekneskapsfirma i tillegg til avisdrifta.

I 1987 flytte avisa igjen til nye lokale. No til lokala i andre høgda "OB-bygget" på Fiskå. Samstundes skifte avisa namn til vestAvisa, mellom anna fordi ein etter kvart hadde fått såpass mykje fotfeste på andre sida av fylkesgrensa at ein fann det lite tenleg med eit namn som inneheld "Møre". Avisa ekspanderte kraftig i denne perioden og skifte utgivardag frå fredag til torsdag. Annonsemengda auka kraftig. Det vart investert i mykje nytt utstyr, og vestAvisa var mellom dei første som for alvor tok steget inn i dataalderen.

Men også avisa fekk merke nedgangsbølgja som kom etter "jappetida" på 80-talet. Raskt sviktande inntekter som følgje av at firma innskrenka, blei lagde ned eller gjekk overende, gjorde at ein ikkje greidde ikkje å forsvare dei investeringane som var gjort. I 1989/90 gjekk det rett ille og det såg ei stund ut for at tida for lokalavisa var over. Ei refinansiering måtte til. Kjell Brenne var no komen inn som medredaktør til Per G. Osnes. Eit nytt lokalt aksjeselskap – Vestavisa AS – vart skipa og skulle prøve å halde fram med å gi ut avisa. Det lukkast etter kvart å få til avtale med banken som gjorde det verdt å prøve. Midt i denne vanskelege og krevjande prosessen vart Per G. Osnes sjuk og døydde like før jul i 1990. Kjell Brenne tok over leiinga av avisa, selde ut mykje av utstyret og makta etter kvart å få drifta i balanse.

I 1992 overlet Kjell Brenne redaktøransvaret til Bjørnar Osnes, som hadde vore styreleiar i selskapet etter at far hans, Per G. Osnes, døydde. Brenne tok no over som styreleiar og har hatt dette vervet sidan. Bjørnar Osnes var redaktør fram til januar 1996 då Randi Flø tok over. Ho sat til mars 1998, då noverande redaktør og dagleg leiar, Vidar Parr, tok over.

I 1999 vedtok styret i avisa at ein i løpet av jubileumsåret 2000 skulle ta tilbake det gamle namnet Synste Møre. Det skjedde 12.oktober 2000. I desember 2000 fekk Synste Møre ved Liv B. Osnes Vanylven kommune sin kulturpris. Liv hadde arbeidt i avisa frå starten og til 1999 . Før jul i 2002 flytte så Synste Møre inn i eigne lokale i Djuvika på Fiskå. Etter mange og lange diskusjonar tok ein avgjerda om skaffe redaksjonen tenlege og moderne lokale med godt arbeidsmiljø.

Synste Møre hadde i 2002 eit godkjent opplag på 2103 og verka tilsynelatande både oppegåande og med tru på framtda, sjølv om det å gi ut ei lokalavis i Vanylven ifølgje medieforskar Johan Roppen sin atikkel ved 25-årsjubileet "burde vere eit umuleg prosjekt".

 

historie03.jpg
Kulturprisen i år 2000 gjekk til Synste Møre ved Liv B. Osnes. Her ser vi Liv som tek mot prisen av ordførar Jon Aasen under bordsetet i Vanylven kommunestyre sitt desembermøte. I framgrunnen varaordførar Tormod Hvattum, og i bakgrunnen styreleiaren i Synste Møre, Kjell Brenne.
 
boksalg_stor.jpg
teikning.jpg
VFK leika seg mot Flø
VFK leika seg mot Flø
(19.06) Vanylven FK kan ta sommarferie på tabelltoppen etter 9-1 over Flø på heimebane onsdag kveld. Vanylven dominerte kampen nesten frå start til slutt, sjølv i fråvere av tre av dei normalt faste i førsteellevaren, Stian Bellen, Torgeir Halsen og Uchin Cho. Når vi skriv nesten, er det fordi Flø også fekk inn ei skåring. På stillinga 4-0 kom ei litt dårleg pasning bakover og Vegard Krokevik hekta litt i grasmatta då han skulle avklare. Det utnytta Flø, og overlista ein til då mest gjerandelaus keeper Ådne Seljeset. Men elles var Vanylven overlegne. Så overlegne at trenar Ole Per Kragset det siste kvarteret valde å setje innpå seg sjølv. Og den gamle måltjuven fornekta seg ikkje, men sette inn to mål og pynta på sluttresultatet til stor jubel på Eidsåvoll.
Før haustsesongen leiar Vanylven no tabellen med betre målskilnad enn Åmdal og tre poeng føre Vartdal, som kan verte ei like hard not å knekke før rekninga skal gjerast opp.
19.06.19 21:30
Kystverket meiner dei kan bygge tunnelen innanfor vedteken ramme
Kystverket meiner dei kan bygge tunnelen innanfor vedteken ramme
(17.6) Kystverket held fast på at dei kan bygge Stad skipstunnel innanfor den ramma som er fastsett i Nasjonal Transportplan (NTP) om ein prisjusterer det til 2018-kroner. Det skriv styringsgruppa for Stad skipstunnel i ei pressemelding i dag.I følgje pressemeldinga har Kystverket gått grundig gjennom prosjektet og gjennomført reduksjonar som gjer at dei meiner tunnelen kan byggast for knapt 2,9 millardar 2018-kroner, noko som faktisk er ein reduksjon i høve til tala i NTP om ein prisjusterer det som der vart lagt inn. Kystverket har også funne å kunne auke samfunnsnytten med om lag ein milliard kroner. Dei har lagt fram ein framdriftsplan som går inn for byggestart i 2021 og tunnleopning i 2025. Styringsgruppa, som nett har hatt ein møte med samferdselsministeren, er sjølvsagt svært godt nøgd med rapporten som er lagt fram. Meir i papiravisa torsdag.
17.06.19 17:43
Strålande Blåfeld-forhold
Strålande Blåfeld-forhold
(08.06) Her stikk det 60 person sterke elitefeltet ut frå mål etter at Kjell Arne Myrvoll har avfyrt det tradisjonelle startskotet for Blåfelden Rett Opp. Ypparlege forhold for fjellløpet var det.  Andreas Skylstad frå Norangsdal vann herreklassen på 40.02 og svenske Johanna Åström tok sigeren i kvinneklassen på 42.51, noko som også gav andreplass i løpet totalt! Tida er også løpsrekord for kvinner. Vi merkar oss også ein knallsterk 13.plass til unge Marius Ersvåg frå Fiskå IL med 48.17Blåfelden Rett opp er kanskje rosina i Kosterikje-pølsa. Men både gårsdagen og dagen i dag (laurdag) er proppa med godt program . Veret er fortreffeleg og folk kostar seg ute og i teltet.  Vi har stor reportasje i papiravisa torsdag.
08.06.19 13:15
To mann i sjøen på Sylte
To mann i sjøen på Sylte
(06.06) Ein lettbåt med to fiskarar velta ved eit makrellsteng inst i Syltefjorden i to-tida torsdag. Dei to var komne opp i fjøra då dei første kom til. Dei vart sende til sjukehus med helikopter, men i følgje vitne på staden skal det ikkje vere fare for nokon av dei.Det som skjedde, slik vi har fått det framstilt av politi på staden, var at ein båt var på makrellfiske i Syltevika, heilt inst i Syltefjorden. Hovudbåten låg ved kaia. Dei to om bord var i ein lettbåt i arbeid ved stenget, då denne av ein eller annan grunn velta og dei begge enda i sjøen, heldigvis ikkje langt frå land. Dei nådde fjøra ved at den eine hjelpe den andre. Den minst medtekne av dei kom seg så opp gjennom skogen i den ulendte, bratte skråninga til fylkevegen og fekk stogga ein bil. Dermed vart det slege alarm og det vart full utrykning av lækjarvakt, redningstenste, ambulanse og politi. Helikopter vart også rekvirert. Det skal ha blitt gitt førtehjelp til den eine av dei to. Etter det vi fekk inntrykk av, gjekk det etter måten bra med dei begge. Men dei vart sende med helikopter til sjukehus for vidare sjekk og eventuell behandling.
06.06.19 14:40
Nivåskilnad på Eidsåvoll
Nivåskilnad på Eidsåvoll
(05.06) Vanylven FK slo som venta Tjørvag på heimebane onsdag kveld. Etter 3-0 til pause, vart det heile seks skåringar i andre omgang og stod til slutt heile 9-0 på måltavla.  Den nesten minst sveitte personen på Eidsåvoll var såleis Vanylven sin keeper Ådne Seljeset.
- Vi får sende han nokre rundar rundt bana på intervalltrening etterpå, slik at han får litt trening, spøkte trenar Ole Per Kragset.  Heimelaget dominerte kampen frå start til slutt og Tjørvåg produserte knapt sjansar. Utover i andre omgang var det berre spørsmål om ein skulle klare tosifra. Det vart såleis ein underhaldande kamp for vel tretti tilskodarar på tribuna, der Anders Bellen på Vanylven si midtbane vart trekt fram for godt spel. På skåringslista er det likevel bror Stian som toppar med fire mål, Torgeir Halsen skåra to, Mads Hovden, Anders Bellen og Henning Sætre kvart sitt.
05.06.19 21:40
Åheim får nei frå fylkesmannen
Åheim får nei frå fylkesmannen
(29.05) I dag kom meldinga om at Fylkesmannen rår til å avslå innbyggarinitiativet frå Åheim om grensejustering med nye Stad kommune, slik at Åheim vert ein del av denne kommunen. Fylkesmannen viser til at delinga vil omfatte 800 innbyggarar, eller 25 prosent av det totale innbyggartalet i Vanylven. Sjølv om det er snakk om ei grensejustering, meiner Fylkesmannen at storleiken av justeringa vil vere så omfattande at det i realiteten vert ei deling av kommunen og rår til å avslå initiatitivet.  I sitt høyringssvar bad kommunen om at det vart gjort ei form for innbyggarhøyring, eller avrøysting. Dette har Fylkesmannen no sett bort i frå.
– Han har tydelegvis valt å ikkje gjere dette, men ut frå det han ser som konsekvensane gå rett på å rå til at søknaden vart avslått. Kanskje tel også vedtaket som vart gjort på Slagnes inn, der ein med 27 mot ei røyst gjekk i mot å bli ein del av ei eventuell justering, seier ordførar Lena Landsverk Sande.
31.05.19 09:43
Kino søndag 2. juni
Kino søndag 2. juni
Søndag vert det høve til koseleg kino-besøk. Då kjem bygdekinoen til Fiskå med Ulv i fåreklær og Rocketman, filmen om Elton John. Dette er dei siste framsyningane før ferien og ei veke tidlegare enn vanleg på grunn av alt som hender i pinsa. Dette hadde ikkje vi fått med, slik at det ikkje er kino-annonse i papiravisa.  Ulv i fåreklær er ein animasjonsfilm for heile familien. I en idyllisk sauelandsby er livet problemfritt. Heilt til ein ulveflokk slår seg ned i nærleiken. Ulveflokken er heller ikke utan problem - det skal vere valg, og kandidaten for å bli ny leiar av flokken har blitt forvandlet til en sau! Filmen startar klokka 18. Klokka 20 kjem filmen Rocketman. Han handlar om livet til musikklegenda Elton John, frå hans spede start som ungt pianogeni til stadionfyllande rockestjerne. Elton John står bak superhits som Rocket man, Bohemian Rhapsody, Your song, Candle in the wind og titals fleire. Han har seld over 300 millionar album og hatt over femti Topp 40-hitar. I tillegg kjem eit litt spesielt og glamorøst, men også omtumlande og i periodar svært vanskeleg liv.
29.05.19 12:51
Vanylven gjorde jobben
Vanylven gjorde jobben
Vanylven FK slo fredag Vartdal 2-0 og tok dei forventa tre poenga på heimebane, men gjorde heller ikkje stort meir. Det vart ein jamspelt kamp mot eit fysisk Vartdal-lag som gjekk hardt til i duellane. I første omgang klarte Vanylven å halde oppe tempo og pasningsspel og dominerte særleg slutten av omgangen. Det stod då 2-0 etter skåringar av Uchin Cho og Torgeir Halsen. I andre omgang synte laget sine svake sider seg. Det vart for lite bevegelse og pasningstempo, og Vartdal fekk stykke opp spelet med å gå tøft inn i nærkampane. I denne omgangen skapte Vanylven såleis knapt ein sjanse. Det gjorde heller ikkje gjestane, og det mest dramatiske i kampen var at Vanylven sin gode høgrekant, Uchin Cho, måtte berast av bana med det som trule kan vere ein stygg skade, etter å ha vorte klipt ned av ein Vartdal-spelar. Ein må berre håpe det beste.
24.05.19 21:14
- De har sett Vanylven på kultur-kartet
- De har sett Vanylven på kultur-kartet
(24.5) Det var ordførar Lena Landsverk Sande som sa dette, vendt til arrangørane, då ho opna musikk- og litteraturfestivalen Åram Pluss i Åram kyrkje torsdag kveld og overrekte blomster til Åshild Widerøe og Øystein Salhus. I kyrkja fekk vi oppleve ei urframføring av musikkverket «Vanylvsgapet» av Nils Økland. Han framførte sjølv verket saman med ein gjeng dyktige og tydeleg inspirerte musikarar. Dei gjorde framføringa til ei stor oppleving. Vi fekk og høyre Guri Aasen frå Herøy fortlelje dramatiske historier om Havfolket. Hilde Myklebust avslutta kvelden i kyrkja med å lese den gripande novellen «Gapet» - skrive til dette høvet. . Tidlegare på kvelden hadde det vore opning av kuntutstiling med kunstnaren Yngve Jørgensen.  Meirom dette i papiravisa onsdag.
24.05.19 08:58
Bil mot stolpe på Hakallestranda
Bil mot stolpe på Hakallestranda
(19.5)Ein bil køyrde av vegen og tørna mot ein stolpe i morgontimane søndag. Stolpen knekte i samanstøyten. Uhellet skjedde i slak kurve på fylkesvegen ved Klovningen på Hakallestranda.Politiet la ut twitter-melding om hendinga om lag klokka 06.30 søndag morgon. Dei var då på staden. Etter slik det ser ut av spora  i ettertd, har bilen kome utfor asfaltkanten i ei slak kurve og tørna mot ein stolpe som altså gav etter. Operasjonleiar i politiet i Møre og Romsdal opplyser at det ikkje er meldt om personskade. Derimot skriv politiet på Twitter at det mistanke om at førar har vore påverka av akohol, og vedkomande vart såleis teken med for å avgi blodprøve. Førarkortet vart inndrege på staden. Folk frå Mesta var seinare på morgonen på plass for å rydde vegen for ulike delar og glasbrot etter det som må ha vore ein ganske kraftig samanstøyrt.
19.05.19 12:39
Gratulerer med dagen!
Gratulerer med dagen!
Ein stråalande 17.mai vart det. Vi kjem tilbake med biletreportasje frå denne flotte dagen kring om i bygdene våre. Ovanfor ein glimt frå Vanylven helse- og omsorgssenter på Fiskå der folk på verandaene helsar toget som går forbi. 
17.05.19 14:10
Den store dagen nærmar seg
Den store dagen nærmar seg
(13.5) Førsteklassingane ved Fiskå skule og born frå Solsikka barnehage gjekk «prøvetog» mellom anna til Helse- og omsorgssenteret måndag. No er også programmet klart for alle bydene i Vanylven. Det kan du lese her
13.05.19 10:43
Suksessfyllt serieopning
Suksessfyllt serieopning
Det meste varma, utanom vêret, då ny tribune vart innvigd med serieopning for Vanylven FK og 8-1 over Sæbø. Folk møtte fram i eit tal på nærare 150 for å delta i opninga av nyetribuna, der såleis alle dei 120 seta var fyllte. Opninga vart ei markering av positiv vilje, samarbeid, dugnadsånd og framtidstru, som vi kjem nærare attende til i papiravisa. Men også ute på bana varma det då kampen kom i gang. Etter ein nokonlunde jamspelt førsteomgang, der Vanylven låg hakket over, anført først og fremst av ei glimrande midtbane, stod det 3-1 til vertane. Og i andre omgang trådte kvalitetsskilnaden meir tydeleg fram. Særleg dei siste tjue minutta køyrde heimelaget over gjestane frå Sæbø og putta inn tre raske mål, slik at det enda 8-1 i protokollen.
Ein overbevisande kamp av Vanylven, der Anders Bellen stod for tre mål, Kristoffer Thue Stranden for to mål, medan Henning Sætre og Per Gunnar Lundehaug skåra eitt mål kvar og det siste var sjølvmål.
10.05.19 20:51
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA


Laurdag 24. august
16.00 Krædefest, Røfsdalssætra, Syvde

Søndag 25. august
18.00 Møte, Sion Åheim
19.00 Konsert Magne Fremmerlid/Charlotte Fongen, Gursken kyrkje

Mandag 26. august
18.30 Vanylven Fk - Larsnes/Gursken

Onsdag 28. august
20.00 Politisk debatt, Fiskå ungd.hus

Torsdag 29. august
18.30 Husflidslagmøte, Aktivitetssenteret, Fiskå
19.00 Songmøte, Rovde

Torsdag 12. september
19.30 Heine Totland & Gisle Børge Styve, Fosnavåg konserthus

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
FERJERUTER

Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

resized_frontpage_02.jpg

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget